წელი: 2016

დავით ტყემალაძე

სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 47264
საშუალო თვიური შემოსავალი 3939
სარგო 20520
პრემია ან/და დანამატი 26744
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 57 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 37811.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 26744
  • სარგო 20520