წელი: 2017

ეკატერინე სისაური

ქონების ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 87040
საშუალო თვიური შემოსავალი 7253
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 54400
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 69632
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 54400
  • სარგო 32640