№ ფოტო სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია ან/და დანამატი პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში ხელზე მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
1 სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე 12 თვე 335656 27971 - - - 268524.8 pdf
 
2 სს-საქართველოს რკინიგზა/შპს ჯორჯია ტრანზიტი გენერალური დირექტორი/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 12 თვე 289591 24133 - - - 231672.8 pdf
 
3 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 255425 21285 - - - 204340 pdf
 
4 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 242685 20224 - - - 194148 pdf
 
5 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 239665 19972 - - - 191732 pdf
 
6 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 237000 19750 198996 38004 16 % 189600 pdf
 
7 საქართველოს ეროვნული ბანკი პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 228000 19000 228000 - - 182400 pdf
 
8 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი დირექტორი 12 თვე 223965 18664 34800 189165 84 % 179172 pdf
 
9 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 8 თვე 187203 23400 - - - 149762.4 pdf
 
10 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 8 თვე 181206 22651 - - - 144964.8 pdf
 
11 სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია გენერალური დირექტორი 12 თვე 175000 14583 - - - 140000 pdf
 
12 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 8 თვე 168069 18674 - - - 134455.2 pdf
 
13 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 158178 13181 54000 104177 66 % 126542.4 pdf
 
14 შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი ხელმძღვანელი 12 თვე 152591 3059 - - - 122072.8 pdf
 
15 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თავმჯდომარე 12 თვე 147750 12313 144000 3750 3 % 118200 pdf
 
16 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია კომისიის წევრი 12 თვე 146550 12213 142800 3750 3 % 117240 pdf
 
17 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 141458 11788 32640 108818 77 % 113166.4 pdf
 
18 საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიცია უფროსი 12 თვე 137406 11451 32520 104886 76 % 109924.8 pdf
 
19 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი გენერალური დირექტორი 12 თვე 132840 11070 - - - 106272 pdf
 
20 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 131802 10984 84000 47802 36 % 105441.6 pdf
 
21 შპს ენერგოტრანსი ხელმძღვანელი 12 თვე 127059 10588 - - - 101647.2 pdf
 
22 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 120552 10046 84000 36552 30 % 96441.6 pdf
 
23 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 120552 10046 72000 48552 40 % 96441.6 pdf
 
24 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 120552 10046 75600 44952 37 % 96441.6 pdf
 
25 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო დირექტორი 12 თვე 120090 10008 82500 37590 31 % 96072 pdf
 
26 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 116302 9692 72000 44302 38 % 93041.6 pdf
 
27 ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარე 12 თვე 115683 9640 66000 49683 43 % 92546.4 pdf
 
28 სმართ ლოჯიქ დირექტორი 12 თვე 115495 9625 69600 45895 40 % 92396 pdf
 
29 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 115303 9609 72000 43303 38 % 92242.4 pdf
 
30 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 115302 9609 72000 43302 38 % 92241.6 pdf
 
31 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 115302 9609 72000 43302 38 % 92241.6 pdf
 
32 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 115000 9583 60000 55000 48 % 92000 pdf
 
33 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური უფროსი 12 თვე 114656 9555 32400 82256 72 % 91724.8 pdf
 
34 საქართველოს პროკურატურა მოადგილე 12 თვე 111240 9270 40800 70440 63 % 88992 pdf
 
35 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის მოადგილე 12 თვე 111240 9270 40800 70440 63 % 88992 pdf
 
36 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო დირექტორი 12 თვე 107620 8968 54000 53620 50 % 86096 pdf
 
37 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 104080 8673 32640 71440 69 % 83264 pdf
 
38 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 104080 8673 32640 71440 69 % 83264 pdf
 
39 დაცვის პოლიცია თავმჯდომარე 12 თვე 103731 8644 - - - 82984.8 pdf
 
40 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 102720 8560 32640 70080 68 % 82176 pdf
 
41 საქართველოს სახალხო დამცველი სახალხო დამცველი 12 თვე 101300 8442 67800 33500 33 % 81040 pdf
 
42 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 100000 8333 46800 53200 53 % 80000 pdf
 
43 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 100000 8333 46800 53200 53 % 80000 pdf
 
44 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 98730 8228 35400 63330 64 % 78984 pdf
 
45 ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 98555 8213 56400 42155 43 % 78844 pdf
 
46 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო უფროსის პირველი მოადგილე 12 თვე 96500 8042 33000 63500 66 % 77200 pdf
 
47 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 94650 7888 32640 62010 66 % 75720 pdf
 
48 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსი 12 თვე 94146 7846 63600 30546 32 % 75316.8 pdf
 
49 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 93500 7792 35400 58100 62 % 74800 pdf
 
50 თბილისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 93130 7761 69600 23530 25 % 74504 pdf
 
51 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო უფროსის მოადგილე 12 თვე 92000 7667 31200 60800 66 % 73600 pdf
 
52 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 91289 7607 69600 21689 24 % 73031.2 pdf
 
53 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური უფროსი 11 თვე 90418 8220 32450 57968 64 % 72334.4 pdf
 
54 ქონების ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 90002 7500 32640 57362 64 % 72001.6 pdf
 
55 სახელმწიფო ხაზინა უფროსი 12 თვე 89435 7453 32640 56795 64 % 71548 pdf
 
56 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 88200 7350 32640 55560 63 % 70560 pdf
 
57 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 88200 7350 32640 55560 63 % 70560 pdf
 
58 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 88200 7350 32640 55560 63 % 70560 pdf
 
59 შპს-ენგურჰესი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 12 თვე 88180 7348 - - - 70544 pdf
 
60 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 87330 7278 32640 54690 63 % 69864 pdf
 
61 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 87330 7278 32640 54690 63 % 69864 pdf
 
62 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო უფროსი 12 თვე 86768 7231 - 86768 100 % 69414.4 pdf
 
63 სურსათის ეროვნული სააგენტო უფროსი 12 თვე 86028 7169 35400 50628 59 % 68822.4 pdf
 
64 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო დირექტორი 12 თვე 84480 7040 51600 32880 39 % 67584 pdf
 
65 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსის მოადგილე 12 თვე 83946 6996 56400 27546 33 % 67156.8 pdf
 
66 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 83190 6933 35400 47790 57 % 66552 pdf
 
67 შპს-საქაერონავიგაცია დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 12 თვე 82800 6900 - - - 66240 pdf
 
68 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტი 12 თვე 82800 6900 82800 - - 66240 pdf
 
69 ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 82200 6850 - - - 65760 pdf
 
70 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო დირექტორი 12 თვე 79800 6650 42000 37800 47 % 63840 pdf
 
71 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო უფროსი 12 თვე 79400 6617 35400 44000 55 % 63520 pdf
 
72 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია თავმჯდომარე 12 თვე 79300 6608 34800 44500 56 % 63440 pdf
 
73 თბილისის მერია მერის მოადგილე 12 თვე 79275 6606 29640 49635 63 % 63420 pdf
 
74 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი თავმჯდომარე 12 თვე 78965 6580 49200 29765 38 % 63172 pdf
 
75 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 78880 6573 32640 46240 59 % 63104 pdf
 
76 თბილისის მერია მოადგილე 12 თვე 77467 6456 29640 47827 62 % 61973.6 pdf
 
77 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილე 12 თვე 77432 6453 32640 44792 58 % 61945.6 pdf
 
78 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 76789 6399 32640 44149 57 % 61431.2 pdf
 
79 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 76700 6392 35400 41300 54 % 61360 pdf
 
80 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა პრეზიდენტი 12 თვე 76391 6366 60000 16391 21 % 61112.8 pdf
 
81 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 76160 6347 32640 43520 57 % 60928 pdf
 
82 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 76081 6340 32640 43441 57 % 60864.8 pdf
 
83 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 75994 6333 35400 40594 53 % 60795.2 pdf
 
84 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილე 12 თვე 75800 6317 32640 43160 57 % 60640 pdf
 
85 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 75616 6301 32640 42976 57 % 60492.8 pdf
 
86 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
87 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
88 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
89 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი საგადასახადო ომბუდსმენი 12 თვე 75000 6250 42000 33000 44 % 60000 pdf
 
90 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
91 ეროვნული უშიშროების საბჭო საბჭოს მდივანი 12 თვე 75000 6398 42480 34290 45 % 60000 pdf
 
92 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
93 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
94 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
95 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
96 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
97 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი პირველი მოადგილე 12 თვე 74950 6246 35400 39550 53 % 59960 pdf
 
98 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 74554 6213 32640 41914 56 % 59643.2 pdf
 
99 სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 73750 6146 35400 38350 52 % 59000 pdf
 
100 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 73750 6146 35400 38350 52 % 59000 pdf
 
101 კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 73750 6146 35400 38350 52 % 59000 pdf
 
102 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 73750 6146 35400 38350 52 % 59000 pdf
 
103 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 73750 6146 35400 38350 52 % 59000 pdf
 
104 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე 12 თვე 73566 6131 67200 6366 9 % 58852.8 pdf
 
105 ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 73032 6086 35400 37632 52 % 58425.6 pdf
 
106 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 72550 6046 42480 30070 41 % 58040 pdf
 
107 ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 72250 6021 - - - 57800 pdf
 
108 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 72245 6020 66000 6245 9 % 57796 pdf
 
109 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორი 12 თვე 72166 6014 71400 766 1 % 57732.8 pdf
 
110 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი 12 თვე 72000 6000 - - - 57600 pdf
 
111 გლდანის რაიონის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 71760 5980 31200 40560 57 % 57408 pdf
 
112 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 71500 5958 66000 5500 8 % 57200 pdf
 
113 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 71160 5930 32640 38520 54 % 56928 pdf
 
114 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
115 კონკურენციის სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 68950 5746 - - - 55160 pdf
 
116 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 68611 5718 35400 33211 48 % 54888.8 pdf
 
117 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 67777 5648 32640 35137 52 % 54221.6 pdf
 
118 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 67462 5622 35400 32062 48 % 53969.6 pdf
 
119 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 67171 5598 31800 35371 53 % 53736.8 pdf
 
120 სამგორის რაიონის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 67083 5590 31200 35883 53 % 53666.4 pdf
 
121 საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 67080 5590 31200 35880 53 % 53664 pdf
 
122 მთაწმინდის რაიონის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 67080 5590 31200 35880 53 % 53664 pdf
 
123 კრწანისის რაიონის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 67080 5590 31200 35880 53 % 53664 pdf
 
124 დიდუბის რაიონის გამეგობა გამგებელი 12 თვე 67080 5590 31200 35880 53 % 53664 pdf
 
125 ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 67080 5590 31200 35880 53 % 53664 pdf
 
126 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 66877 5573 31800 35077 52 % 53501.6 pdf
 
127 საქართველოს პარლამენტი საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 66465 5539 24000 42465 64 % 53172 pdf
 
128 საჯარო სამსახურის ბიურო ბიუროს უფროსი 12 თვე 66455 5538 35400 31055 47 % 53164 pdf
 
129 საქართველოს პარლამენტი რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 66318 5527 24000 42318 64 % 53054.4 pdf
 
130 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 66080 5507 32640 33440 51 % 52864 pdf
 
131 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე 12 თვე 65462 5455 - - - 52369.6 pdf
 
132 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე 12 თვე 65393 5449 24000 41393 63 % 52314.4 pdf
 
133 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65280 5440 32640 32640 50 % 52224 pdf
 
134 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65280 5440 32640 32640 50 % 52224 pdf
 
135 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65280 5440 32640 32640 50 % 52224 pdf
 
136 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია უფროსი 12 თვე 64800 5400 32400 32400 50 % 51840 pdf
 
137 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი დირექტორი 12 თვე 64800 5400 39480 25320 39 % 51840 pdf
 
138 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 64008 5334 56400 7608 12 % 51206.4 pdf
 
139 შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური უფროსი 12 თვე 63936 5328 - - - 51148.8 pdf
 
140 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - 112 დირექტორი 12 თვე 62943 5245 - 62943 100 % 50354.4 pdf
 
141 საქართველოს პარლამენტი აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი 12 თვე 62790 5233 24000 38790 62 % 50232 pdf
 
142 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 62354 5196 35400 26954 43 % 49883.2 pdf
 
143 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 61950 5163 35400 26550 43 % 49560 pdf
 
144 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური დირექტორი 12 თვე 61681 5140 41280 20401 33 % 49344.8 pdf
 
145 თბილისის საკრებულო საკრებულოს თავჯდომარე 12 თვე 61596 5133 42480 19116 31 % 49276.8 pdf
 
146 ეროვნული საშენი მეურნეობა დირექტორი 12 თვე 61350 5113 33600 27750 45 % 49080 pdf
 
147 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 60928 5077 32640 28288 46 % 48742.4 pdf
 
148 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 60928 5077 32640 28288 46 % 48742.4 pdf
 
149 საქართველოს პარლამენტი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 60831 5069 24000 36831 61 % 48664.8 pdf
 
150 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 60450 5038 34800 25650 42 % 48360 pdf
 
151 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი უფროსი 12 თვე 60083 5007 35880 24203 40 % 48066.4 pdf
 
152 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე 12 თვე 60047 5004 24000 36047 60 % 48037.6 pdf
 
153 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრი 12 თვე 60000 5000 42480 17520 29 % 48000 pdf
 
154 რუსთავის მერია მერი 12 თვე 59000 4917 33000 26000 44 % 47200 pdf
 
155 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო უფროსი 12 თვე 58300 4858 31200 27100 46 % 46640 pdf
 
156 თბილისის საკრებულო საკრებულოს თავჯდომარის პირველი მოადგილე 12 თვე 56640 4720 35400 21240 38 % 45312 pdf
 
157 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა უფროსი 12 თვე 55630 4636 35400 20230 36 % 44504 pdf
 
158 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი გენერალური დირექტორი 12 თვე 55056 4588 28800 26256 48 % 44044.8 pdf
 
159 შპს- საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია გენერალური დირექტორი 6 თვე 54609 4551 - - - 43687.2 pdf
 
160 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სააგენტოს უფროსი 12 თვე 52625 4385 30000 22625 43 % 42100 pdf
 
161 საქართველოს ეროვნული არქივი დირექტორი 12 თვე 52608 4384 38400 14208 27 % 42086.4 pdf
 
162 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 52357 4363 31200 21157 40 % 41885.6 pdf
 
163 ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 51920 4327 28320 23600 45 % 41536 pdf
 
164 მთავრობის კანცელარია პრემიერ-მინისტრი 12 თვე 51000 4250 51000 - - 40800 pdf
 
165 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 50621 4218 35400 15221 30 % 40496.8 pdf
 
166 ქუთაისის მერია მოადგილე 12 თვე 49524 4127 24600 24923 50 % 39619.2 pdf
 
167 ბათუმის მერია ვიცე-მერი 12 თვე 49178 4098 25800 23378 48 % 39342.4 pdf
 
168 ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი პირველი მოადგილე 12 თვე 47790 3983 31200 16590 35 % 38232 pdf
 
169 საჯარო სამსახურის ბიურო მოადგილე 12 თვე 47700 3975 27000 20700 43 % 38160 pdf
 
170 მეწარმეობის განვითარების სააგენტო დირექტორის მოადგილე 12 თვე 46904 3909 31200 15704 33 % 37523.2 pdf
 
171 ბათუმის მერია მერის მოადგილე 12 თვე 46890 3908 24600 22290 48 % 37512 pdf
 
172 სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო გენერალური დირექტორი 12 თვე 46554 3880 20520 26034 56 % 37243.2 pdf
 
173 ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი მოადგილე 12 თვე 46491 3874 31200 15291 33 % 37192.8 pdf
 
174 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 46355 3863 25200 21155 46 % 37084 pdf
 
175 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური უფროსი 12 თვე 45640 3803 33600 12040 26 % 36512 pdf
 
176 ქუთაისის მერია პირველი მოადგილე 12 თვე 45034 3753 25200 19834 44 % 36027.2 pdf
 
177 მეწარმეობის განვითარების სააგენტო დირექტორის მოადგილე 12 თვე 44936 3745 31200 13736 31 % 35948.8 pdf
 
178 რუსთავის მერია პირველი მოადგილე 12 თვე 44547 3712 25200 19347 43 % 35637.6 pdf
 
179 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია უფროსი 12 თვე 44193 3683 31200 12992 29 % 35354.4 pdf
 
180 აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 42900 3575 32640 10260 24 % 34320 pdf
 
181 დაცული ტერიტორიების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 42516 3543 25440 17076 40 % 34012.8 pdf
 
182 ზუგდიდის მერია მერი 12 თვე 42297 3525 33000 9296 22 % 33837.6 pdf
 
183 ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი დირექტორი 12 თვე 41760 3480 34800 6960 17 % 33408 pdf
 
184 იურიდიული დახმარების სამსახური დირექტორი 12 თვე 41470 3456 25704 15766 38 % 33176 pdf
 
185 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 41440 3453 28320 13120 32 % 33152 pdf
 
186 ფოთის მერია მერი 12 თვე 41250 3438 33000 8250 20 % 33000 pdf
 
187 თელავის მერია მერი 12 თვე 41250 3438 33000 8250 20 % 33000 pdf
 
188 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი დირექტორი 12 თვე 41025 3419 30000 11025 27 % 32820 pdf
 
189 იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 40909 3409 28320 12589 31 % 32727.2 pdf
 
190 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 12 თვე 40131 3344 35100 5031 13 % 32104.8 pdf
 
191 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 39921 3327 31200 8721 22 % 31936.8 pdf
 
192 ბათუმის მერია მერი 12 თვე 39875 3323 33000 6875 17 % 31900 pdf
 
193 ამბროლაურის მერია მერი 12 თვე 39325 3277 33000 6325 16 % 31460 pdf
 
194 გორის მერია მერი 12 თვე 39113 3259 33000 6112 16 % 31290.4 pdf
 
195 კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 38232 3186 28320 9912 26 % 30585.6 pdf
 
196 იურიდიული დახმარების სამსახური მოადგილე 12 თვე 38094 3175 21000 17094 45 % 30475.2 pdf
 
197 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი დირექტორი 12 თვე 37732 3144 - - - 30185.6 pdf
 
198 სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 37575 3131 27000 10575 28 % 30060 pdf
 
199 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 37100 3092 28320 8780 24 % 29680 pdf
 
200 კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 36450 3038 27000 9450 26 % 29160 pdf
 
201 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 36025 3002 27000 9025 25 % 28820 pdf
 
202 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 36000 3000 27000 9000 25 % 28800 pdf
 
203 ოზურგეთის მერია მერი 12 თვე 35750 2979 33000 2750 8 % 28600 pdf
 
204 ქუთაისის მერია მერი 12 თვე 33000 2750 33000 - - 26400 pdf
 
205 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 32662 2722 28320 4342 13 % 26129.6 pdf
 
206 იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 32013 2668 27000 5013 16 % 25610.4 pdf
 
207 ლენტეხის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 31800 2650 31800 - - 25440 pdf
 
208 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 31735 2645 28320 3415 11 % 25388 pdf
 
209 ამბროლაურის მერია ვიცე-მერი 12 თვე 31700 2642 25800 5900 19 % 25360 pdf
 
210 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 30447 2537 27000 3447 11 % 24357.6 pdf