წელი: 2018

ეკატერინე სისაური

ქონების ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 11 თვე
შემოსავალი 76158
საშუალო თვიური შემოსავალი 6923
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60926.4
დეკლარაცია