წელი: 2015

კობა არაბული

მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 31735
საშუალო თვიური შემოსავალი 2645
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 3415
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 11 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 25388
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 3415
  • სარგო 28320