საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა - www.opendata.ge 2012-2013

პროექტები | დასრულებული პროექტები 1 ივნისი 2012

      

 

 

პროექტი დაფინანსებულია ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ (Open Society Georgia Foundation) და „ფონდ ღია საზოგადოების“ (Open Society Foundations) მიერ.
პროექტის ბიუჯეტია - $61 000.00
პროექტის ხანგრძლივობაა - ივნისი 2012 - ივნისი 2013

 

2012 წლის ივნისში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა განაახლა პროექტი „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა - www.opendata.ge“. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ვებ-პორტალის შემდგომი დახვეწა და ანალიტიკური მიმართულების განვითარება. იდეის განხორციელება დაიწყო 2010 წელს საპილოტო პროექტის “საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის” სახით, რომელიც გაგრძელდა 2011 წლის მარტში და დასრულდა 2012 წლის აპრილში.


არსებული ონლაინ რესურს ბაზის საშუალებით მოსახლეობას, მედიას, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ეძლევათ შესაძლებლობა თვალი ადევნონ საჯარო ინფორმაციის გავრცელების ტენდენციებს, აწარმოონ სხვადასხვა უწყებების ანგარიშების, გეგმების, ხარჯვითი ნაწილის, განვითარების და სხვა შესახებ ონლაინ მონიტორინგი.


პროექტის ფარგლებში, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი შექმნის და განავითარებს საინფორმაციო ვებ-პორტალს, რომელზეც პერმანენტულად გამოქვეყნებული იქნება საჯარო დაწესებულებებიდან ოფიციალურად გამოთხოვილი სხვასასხვა თემატიკის საჯარო ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის:

 • საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ამაღლება; 
 • საჯარო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა; 
 • ელექტრონული დემოკრატიის სტანდარტების დამკვიდრებით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ხელშეწყობა;
 • მოსახლეობის, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის ჩართულობით საჯარო დაწესებულებებზე საზოგადოებრივი კონტროლის გაუმჯობესება; 
 • მოსახლეობის ინფორმირებულება და საზოგადოების ჩართულობის ინტენსივობის გაზრდა საჯარო სექტორის განხილვასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

 

 

პროექტის განხორციელების სტრატეგიას წარმოადგენს:

 • ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) FoI ერთიანი საჯარო საინფორმაციო ვებ-რესურსის განვითარება;
 • FoI ერთიან საინფორმაციო ვებ-რესურსის ბაზაზე აქტუალური და სოციალურად მნიშვნელოვანი საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა-ბაზის ჩამოყალიბება;
 • ინტერნეტ მონაცემთა-ბაზის მუდმივმოქმედი განახლება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის და საჯარო ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროებიდან შევსების გზით;
 • მონაცემთა ბაზის ინფორმაციული რესურსების შესახებ საზოგადოების/საერთაშორისო ორგანიზაციების მუდმივი ინფორმირებულობა;
 • ინფორმაციის თავისუფლების საკითხების აქტიური ადვოკატირება;
 • ინფორმაციის თავისუფლების საკითხების განხილვაში საზოგადოების ჩართულობის გააქტიურება და მხარდაჭერა.

 

ზემოთხსენებული სტრატეგიის განსახორციელებლად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მიზნად დასახულია შემდეგი ღონისძიებები:

 • მონაცემთა ბაზის ინფორმაციული შევსება და განახლება;
 • კოალიციური საქმიანობა; ვებ-გვერდის ტექნოლოგიური სრულყოფა;
 • ერთიანი მონაცემთა-ბაზის პროაქტიული საზოგადოებრივი ლობინგი;
 • რეზონანსულ საქმეებზე ქეისების შედგენა, სასამართლო პროცესების და სარჩელების ინიცირება და მათი საჯაროობის მხარდაჭერა;
 • პროექტის ფარგლებში მომზადებული და გამოქვეყნებული გამოცემები;
 • საქართველოს რეგიონებში გასვლითი ღონისძიებებით დაინტერესებულ საზოგადოებასთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრების ორგანიზება.

 

განახლებული პროექტის ძირითადი სიახლეები:


დაჯილდოება


2011-2012 წლის პროექტის დასასრულს დაწესდა სპეციალური ჯილდოები და ნომინაციები ყველაზე დახურული და გაუმჭვირვალე ადმინისტრაციული ორგანოების გამოსავლენად, რაც მიზნად ისახავდა საჯარო დაწესებულებებს შორის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის გაჩენასა და წახალისებას. საზოგადოებისა და საჯარო დაწესებულებების მხრიდან დიდი ინტერესის შედეგად ინსტიტუტი გეგმავს დაჯილდოებისთვის სისტემატიური ხასიათის მიცემას.

 

 • ანალიტიკური საქმიანობა 

იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული საგამოძიებო ჟურნალისტიკა ხშირად ვერ ახერხებს საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ადეკვატურ დამუშავებას, ინსტიტუტმა გადაწყვიტა საკუთარი ანალიტიკური რესურსები განვითარება. 2011-2012 წლების პროექტის მსვლელობისას მიმდინარეობდა მიღებული ინფორმაციის დეტალური ანალიზი და მონაცემების აღრიცხვა. საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე გამოვლინდა ის საჯარო დაწესებულებები, რომლებმაც საქმიანობის სხვადასხვა სფეროებში ყველაზე მეტი ხარჯი გასწიეს 2011 წლის მეორე კვარტალის განმავლობაში. პარალელურად, მიღებული მონაცემების საფუძველზე შემუშავდა და გავრცელდა რამდენიმე ანალიტიკური სტატია:

 • რა თანხით გაიზრდება დეპუტატებისთვის გამოყოფილი დაფინანსება პარლამენტის წევრთა 40-ით გაზრდის შემთხვევაში - http://www.opendata.ge/#!lang/ka/cat/project_researches/topic/34
 • ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში - http://www.idfi.ge/?cat=researches&topic=44&lang=ka
 • ლაზიკა: დემოკრატიის დეფიციტი საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში – http://www.idfi.ge/?cat=researches&topic=48&lang=ka ინფორმაცია 2011 წლის I-II კვარტალში
 • გუბერნატორებსა და გამგებლებზე გაცემული პრემიების შესახებ - http://www.opendata.ge/#!lang/ka/cat/news/topic/562 პროექტის ახალ ეტაპზე IDFI გეგმავს კვლევითი
 • კომპონენტის შემდგომ განვითარებას და გაფართოებას. მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე რეგულარულად გამოქვეყნდება ანალიტიკური ხასიათის ცნობები და სტატიები. ამისთვის შეიქმნება www.opendata.ge-ს სპეციალური ბლოგი: https://opendatablog.wordpress.com/
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

IDFI-ს მოსაზრებები მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე

05.04.2020

IDFI-მ რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის შესრულების თაობაზე ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებები წარადგინა

04.04.2020

IDFI-მ ადამიანის უფლებათა დაცვის ახალ სტრატეგიასთან დაკავშირებით მოსაზრებები წარადგინა

03.04.2020

გამოხატვის თავისუფლება და ტექნოლოგიები - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2020 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილება

02.04.2020
განცხადებები

ხელმომწერი ორგანიზაციები უზენაესი სასამართლოს პლენუმს მოუწოდებენ საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე თავი შეიკავოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის დანიშვნისგან

03.04.2020

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აჭარის მაუწყებელში მიმდინარე საგანგაშო პროცესებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებს კოლექტიურად მიმართავენ

17.03.2020

კოალიცია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად ნინო ქადაგიძის წარდგენას ეხმიანება

13.03.2020

კოალიციის განცხადება მოსამართლეთა დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ხარვეზების თაობაზე

05.03.2020
ბლოგპოსტები

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნა: რა იცის საქართველოს მოსახლეობამ და რა დამოკიდებულება აქვს ამ პროცესის მიმართ

29.03.2020

ემოციური უსაფრთხოება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში - მოსწავლეთა დარღვევებისა და ჩაგვრის შემთხვევების სტატისტიკის ანალიზი

20.03.2020

ქალაქ ფოთში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებასა და თევზის გადამუშავებასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემების ანალიზი - ანუ ცხოვრება ზღვისპირა ქალაქში ჰაერის გარეშე

20.03.2020

არაგადამდები (ქრონიკული) დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის მიმოხილვა

20.03.2020