პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია

სიახლეები | კორუფციასთან ბრძოლა | პუბლიკაციები | ანალიზი 29 მარტი 2013

პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. სამივლინებო ხარჯების შესახებ ადმინისტრაციამ გვაცნობა, რომ მოთხოვნა მუშავდება და დამატებით მოგვეწოდება დასრულებისთანავე. ადმინისტრაციამ არასრულყოფილად მოგვაწოდა ინფორმაცია დანიშნული თანამდებობის პირების შესახებ, რადგან მითითებულია მხოლოდ ხუთი პირის ვინაობა და თანამდებობა. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

 
აქვე აღსანიშნავია, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აღნიშნული პასუხი წერილის გაგზავნიდან ერთ თვეში არ მიგვიღია, რის გამოც 2013 წლის 13 მარტს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შევიტანეთ ადმინისტრაციული საჩივარი. აღნიშნული პასუხი ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანის შემდეგ მივიღეთ. 
 
საგულისხმოა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან საჯარო ინფორმაციის მიღება აქამდეც სირთულეს წარმოადგენდა, და მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციული სარჩელის შეტანის შემდეგ ვიღებდით პასუხს. 
 
 
მიღებული ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:
           
 
აღსანიშნავია, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სრულყოფილად მოგვაწოდა ინფორმაცია 2012 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 31 იანვრის ჩათვლით გაცემული პრემიების შესახებ. 
 
როგორც მიღებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ყველაზე მაღალი პრემია 13 თვის მანძილზე აიღო პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობების სამსახურის უფროსმა ზურაბ დარჩიაშვილმა - 47 710 ლარი. გაცემული პრემიის ოდენობით მეორე ადგილზეა პრეზიდენტის პრესსამსახურის უფროსი ნათია ბანძელაძე - 40 013 ლარი. მესამე ადგილზეა პრეზიდენტის ერთ-ერთი მრჩეველი, რომელმაც 13 თვის მანძილზე 38 940 ლარის პრემია აიღო. თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ მოწოდებულ ინფორმაციაში არ არის მითითებული თანამდებობის პირების სახელები, შეუძლებელია დანამდვილებით იმის თქმა, თუ პრეზიდენტის შვიდი მრჩევლიდან რომელს ეკუთვნის ეს პრემია. შედარებისთვის, დანარჩენი მრჩევლებიდან სამის 13 თვის პრემიები შეადგენს 17 400 ლარს, ერთის - 19 320 ლარს, ხოლო ორი დანარჩენის - 2000 და 4000 ლარს. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პრემია აქვს აღებული პრეზიდენტის სამდივნოს უფროსს 13 თვის მანძილზე 32 240 ლარი. 
 
თუ შევადარებთ მრჩევლების მიერ აღებულ პრემიებს მათ თანამდებობრივ სარგოს, მივიღებთ, რომ ერთ-ერთმა მრჩეველმა 13 თვის მანძილზე ხელფასზე 1.49-ჯერ მეტი პრემია აიღო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსის თანამდეობრივი სარგო განსაზღვრულია 2 300 ლარით. შესაბამისა პრესსამსახურის უფროსმა 13 თვის მანძილზე ხელფასზე 1.3-ჯერ მეტ თანხას იღებდა პრემიის სახით. ხოლო პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობების სამსახურის უფროსმა იგივე პერიოდში ხელფასზე 1.59-ჯერ მეტი თანხა აიღო პრემიის სახით. 
 
სულ 2012 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 31 იანვრის ჩათვლით პერიოდში 26 პირის პრემიებზე დაიხარჯა 537 048 ლარი. 
 
გაცემული პრემიების რეიტინგული სია შემდეგნაირად გამოიყურება:
 
       
 
2012 წლის პირველი იანვრიდან 2013 წლის 31 იანვრის ჩათვლით ადმინისტრაციამ მოიხმარა 712 301 ლარის ბენზინი და 68 289 ლარის დიზელი.
 
 
ადმინისტრაციამ მოგვაწოდა ინფორმაცია ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების შესახებ, რის მიხედვითაც ირკვევა, რა მოდელის 54 ავტომანქანა ემსახურება ადმინისტრაციას. 
 
 
მიღებული ინფორმაციიდან ირკვვა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 2012 წლის მანძილზე სახელმწიფო შესყიდვებზე სულ დახარჯა 3.040.723,48 ლარი. მაგ. პრეზიდენტის სასახლის დასათვალიერებლად მოსული სტუმრებისთვის კვების მომსახურების შესყიდვაზე წლის მანძილზე დაიხარჯა 72 294,4 ლარი. 
 
 
მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შტატში 15, ხოლო შტატგარეშედ 5 თანამშრომელი დასაქმდა, თუმცა დასაქმებული პირების ვინაობა და პოზიციები მხოლოდ ხუთი მათგანის შემთხვევაში მოგვაწოდეს. 
 
 
2013 წლის 11 თებერვლის მონაცემებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შტატში დასაქმებულია 139 თანამშრომელი, შტატგარეშედ - 5. 2010 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 11 თებერვლამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან საკუთარი ინიციატივით გათავისუფლდა 69 თანამშრომელი, ხოლო „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 97-ე და 103-ე მუხლების შესაბამისად - 3 თანამშრომელი. 
   
პასუხი მიღებული იქნა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დარღვევით. ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანის შემდეგ.
 
 
 
სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საქართველოს პარლამენტის მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა

21.01.2022

ჩემი გრაფიკული ისტორია: საბჭოთა რეპრესიები აჭარაში კომიქსების ენაზე

13.01.2022

პროექტის „PAR-ის მხარდაჭერა სამოქალაქო მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით“ დასკვნითი ღონისძიება

11.01.2022

კონსტიტუციის ფორმალური მოთხოვნები „ინტერნეტ კონტენტის“ რეგულირებასთან დაკავშირებით

30.12.2021
განცხადებები

პრეზიდენტისადმი მოწოდება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებაზე ვეტოს დადების თაობაზე

13.01.2022

სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის გაუქმების საკანონმდებლო ცვლილებაზე ვეტოს დადების შესახებ

05.01.2022

2021 წლის 28 დეკემბერს რუსეთის ფედერაციის უზენაესმა სასამართლომ საზოგადოება საერთაშორისო მემორიალის ლიკვიდაციის გადაწყვეტილება მიიღო

29.12.2021

კოალიცია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვას ეხმაურება

28.12.2021
ბლოგპოსტები

იმერეთის რეგიონში სპორტის მუნიციპალური პოლიტიკის და მერიებს დაქვემდებარებული სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ანალიზი

17.01.2022

სასურსათო უსაფრთხოების მდგომარეობა - უახლესი ტენდენციები ციფრებში

17.01.2022

თვითმკვლელობის დინამიკა საქართველოში

17.01.2022

ტრანსპორტის სექტორში სათბურის გაზების ემისიების შემცირების ღონისძიებების გავლენის შეფასება არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით

17.01.2022