სტატია

21 სექტემბერი 2011 image

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა დაიურიდიული დახმარების საკითხთასამინისტროს ვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 16 სექტემბერს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუფმა

17 სექტემბერი 2011 image

პროექტის “საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა - www.opendata.ge” პირველი ეტაპის შედეგების წარდგენა

20 სექტემბერს, 14.00 საათზე, ააიპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს ოფისში, ჭოველიძის 10-ში, გამართავს პრეს-კონფერენციას, სადაც საზოგადოებას წარუდგენს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსმიერ დაფინანსებული პროექტის სა

16 სექტემბერი 2011 image

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 13 სექტემბერს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუფმა განა

16 სექტემბერი 2011 image

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებითგადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთასამინისტროს ვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 09 სექტემბერს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებშ

14 სექტემბერი 2011 image

იურიდიული დახმარების სამსახურის ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის იურიდიული დახმარების სამსახურის ვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 08 სექტემბერს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუფმა განახორციელა საჯარო

12 სექტემბერი 2011 image

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 07 სექტემბერს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუფმა განახორციელა საქართველოს მეცნიერებათა ერ

12 სექტემბერი 2011 image

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 07 სექტემბერს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუფმა განახორციელა საქართველოს სპ

7 სექტემბერი 2011 image

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 02 სექტემბერს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუ

7 სექტემბერი 2011 image

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 02 სექტემბერს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუფმა განახორციე

2 სექტემბერი 2011 image

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდის მონიტორინგი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდის მონიტორინგი 2011 წლის 30 აგვისტოს პროექტ - საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის ფარგლებში IDFI-ს ექსპერტთა ჯგუფმა განახორციელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინი