საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის კონტროლი საქართველოში

პროექტები | დასრულებული პროექტები 21 სექტემბერი 2015

    

 

პროექტის სახელწოდება: საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის კონტროლი საქართველოში
დონორი ორგანიზაცია: შპს Deloitte Consulting, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) სახელით, „მმართველობა განვითარებისთვის საქართველოში“ (G4G) No. AID- 114-C-14-00007 ხელშეკრულების თანახმად
პროექტის ნომერი: RFA#2015 – 008
გრანტის ოდენობა: 94,700.00 USD
პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2015 წლის 21 სექტემბერი - 2018 წლის 21 სექტემბერი


პროექტის აღწერილობა


საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური განვითარებისთვის, რადგანაც ჩართულობა, მონაწილეობა და თანამშრომლობა ხელს უწყობს უფრო ეფექტური კანონებისა და პოლიტიკის გატარებას.


USAID-ის ახლად დაფინანსებული პროექტი „მმართველობა განვითარებისთვის საქართველოში“ გამიზნულია იმისთვის, რომ სხვა საკითხებთან ერთად, ხელი შეუწყოს კონსტრუქციულ დიალოგს საჯარო და კერძო სექტორებს შორის, და გააძლიეროს ორივე მხარის შესაძლებლობები იმისათვის რომ შედგეს საჯარო პოლიტიკისა და საკანონმდებლო საკითხებზე ეფექტური თანამშრომლობა. აღნიშნული მოიცავს მთავრობისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლების შესაძლებლობების განვითარებას, რომ გამოიყენონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა საჯარო პოლიტიკის კეთებისა და ადვოკატირების პროცესებში.


ზემოთაღნიშნულ პრინციპებთან შესაბამისად, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) შექმნის სტანდარტიზირებულ და ინსტიტუციონალურ პლატფორმას საჯარო-კერძო დიალოგისთვის (PPD). პლატფორმის მიზანია მომავალში მოიცვას საჯარო პოლიტიკისა და საკანონმდებლო პროცესები.

 

პროექტის „მმართველობა განვითარებისთვის“ (G4G) შესახებ

 

პროექტი „მმართველობა განვითარებისთვის“ გახლავთ USAID-ის მიერ დაფინანსებული ხუთწლიანი პროექტი, რომელიც 2014 წლის აგვისტოდან ხორციელდება შპს Deloitte Consulting-ის მიერ.


პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მთავრობას რათა საკანონმდებლო და მარეგულირებელი რეფორმები დაიგეგმოს, განხორციელდეს და შესრულდეს სამართლიან და გამჭვირვალე გარემოში, ისე რომ მცირე და საშუალო საწარმოებს ქონდეთ თანაბარი პირობები ზრდისთვის.


G4G გააძლიერებს როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის შესაძლებლობებს, იმისათვის რომ აღნიშნულმა მხარეებმა ეფექტურად ითანამშრომლონ რეფორმებზე ჩართულობისა და კონსულტაციების პროცესის საშუალებით.


ამ მიზნის მისაღწევად G4G მხარს დაუჭერს ინკლუზიურ და კონსტრუქციულ დიალოგს ხელისუფლების, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. აღნიშნული დაეხმარება რეფორმების ეფექტურ ჩამოყალიბებას ეკონომიკური განვითარებისთვის ისეთ გარემოში, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფოს გამჭვირვალეობა და ანგარიშვალდებულება.
G4G ხუთ კომპონენტს მოიცავს: (1) საჯარო და კერძო სექტორის ინკლუზიური დიალოგის ხელშეწყობა, (2) საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება რეფორმების შემუშავებისთვის, განხორციელებისთვისა და შესრულებისთვის, (3) წყლის რესურსების მართვის გაუმჯობესება სხვადასხვა მოპაექრე ინტერესების გათვალისწინებით, (4) ენერგეტო-პოლიტიკის ეკონომიკური მმართველობისა და ლიდერობის გაუმჯობესება, ელექტროენერგიის საზღვარგარეთ ვაჭრობის ჩათვლით, და (5) რეფორმების ადვოკატირებისთვის კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერება.


მიზანი


გრანტის მიზანია შექმნას და განახორციელოს „საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის (PPD) კონტროლის მექანიზმი“. აღნიშნული მიზნისთვის შერჩეული საკვანძო სამინისტროების მიერ დაგეგმილი თითოეული მნიშვნელოვანი კანონი ან რეგულაცია შეფასდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად და რა ხარისხით იყო უზრუნველყოფილი სამოქალაქო ჩართულობა. აღნიშნული გაიზომება საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ოთხი პარამეტრის შეფასებით:

 • საჯარო პოლიტიკის შემუშავება და განვითარება
 • საკანონმდებლო პროცესი და საჯარო პოლიტიკის პროექტის შემუშავება
 • მარეგულირებელი ზემოქმედების შეფასება
 • ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან


აქტივობები

 • საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის (PPD) კონტროლის მექანიზმის შემუშავება და მეთოდოლოგიის მომზადება
 • საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის (PPD) კონტროლის მექანიზმის განხორციელება
 • პერიოდული ანგარიშები კანონების შეფასების შესახებ
 • საჯარო დისკუსიები
 • წლიური ანგარიშები და დაჯილდოება
 • ტრენინგები საჯარო მოხელეებისთვის
 • ტრენინგები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის
 • ინფორმაციის გავრცელება

 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის წევრებმა სამუშაო შეხვედრა გამართეს

10.08.2020

სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა

31.07.2020

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2019

30.07.2020

საჯარო მმართველობის რეფორმის 2019 - 2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის შუალედური ალტერნატიული ანგარიშის პრეზენტაცია

28.07.2020
განცხადებები

შინაურ ბინადარ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის მიმართულებით აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა

21.07.2020

არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შექმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო

08.07.2020

კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის განცხადებას ავრცელებს

26.06.2020

მოვუწოდებთ კახა კალაძეს იფიქროს ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე

24.06.2020
ბლოგპოსტები

12 წელი 2008 წლის აგვისტოს ომიდან: რუსული დეზინფორმაცია და რეალური ფაქტები

07.08.2020

კოვიდ-19-ის დროს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები

15.06.2020

Covid 19-ის გავლენა საარჩევნო პროცესებზე მსოფლიოში

11.06.2020

ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამოუკიდებლობა

26.05.2020