გოგა თუშურაშვილი

g.tushurashvili@idfi.ge

+995 32 2921514

გოგა თუშურაშვილი

კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი

გოგა თუშურაშვილი, 2011-2012 წლებში შეურთდა ინფრომაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს პროექტ „საქართველოს სასამართლო სისტემის საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის გაუმჯობესება“- ს ფარგლებში ანალიტიკოსის თანამდებობაზე. ამჟამად იგი ხელმძღვანელობს ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულებას ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ფარგლებში. 

გოგა თუშურაშვილმა 2009 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, ბიზნესის მართვის სპეციალობის საბაკალავრო პროგრამა და მიენიჭა ბიზნესის მართვის ბაკალავრის ხარისხი. მან სწავლა განაგრძო იმავე ფაკულტეტის მაგისტრატურაზე და 2011 წელს მიიღო მაკროეკონომისტის მაგისტრის ხარისხი. 


2011 წელს IDFI - ის მიერ პროექტის ფარგლებში მივლენილ იქნა შპს “სონარის“ SPSS-ისა და სტატისტიკის სასწავლო პროგრამის სრული კურსის დასამთავრებლად.

 

გოგა თუშურაშვილი (ის) პუბლიკაციები

პირველი წინა 1 2 3 4 5 ბოლო