„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ ახალი წესდება

სიახლეები | პუბლიკაციები | სტატია 8 მაისი 2017

2017 წლის 1 მაისს ძალაში შევიდა „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) ახალი წესდება, რომელიც განსაზღვრავს ინსტიტუტის განახლებულ მმართველობით სტრუქტურასა და საქმიან მიმართულებებს.


ახალი წესდების მიხედვით, ორგანიზაციის უმაღლეს მმართველ ორგანოდ განისაზღვრა სამეთვალყურეო საბჭო. სამეთვალყურეო საბჭო განსაზღვრავს ინსტიტუტის განვითარების ზოგად მიმართულებებს და სტრატეგიას, ირჩევს აღმასრულებელ დირექტორს და ზედამხედველობას უწევს მის საქმიანობას. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადაა 4 წელი, უფლებამოსილების 2 წლით გახანგრძლივების შესაძლებლობით.


საბჭოს კომპეტენციაში შედის შემდეგი ძირითადი უფლება-მოვალეობები:


• წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა;


• ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, მისი გეგმებისა და მათი შესრულების ანგარიშების დამტკიცება;


• ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის არჩევა და უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა;


• ინსტიტუტის საქმიანობის წლიური ანგარიშის დამტკიცება;


• ინსტიტუტის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება და დამტკიცება;


• ინსტიტუტის ორგანიზაციული ბიუჯეტის დამტკიცება;


• ფილიალებისა და წარმომადგენლობების შექმნა, მათი რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, მათი დებულებების და ანგარიშების დამტკიცება;


• ინსტიტუტის საქმიანობის შეწყვეტის (ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია) შესახებ გადაწყვეტილებათა მიღება და ა.შ.


წესდების მიხედვით, სამეთვალყურეო საბჭო უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 11 წევრისგან, რომელთაგან ერთ-ერთი არის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ამჟამინდელ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან: ზვიად ქორიძე (თავჯდომარე), ნინო დოლიძე, ოლივერ რაისნერი, ლელა გაფრინდაშვილი, ტიმოთი ბლაუველთი, ელენე მეძმარიაშვილი და დავით ლოსაბერიძე.

 

წესდების მიხედვით, ინსტიტუტის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის მოადგილე. აღმასრულებელი დირექტორი აირჩევა სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 5 წლის ვადით. საბჭოს გადაწყვეტილებით, აღმასრულებელი დირექტორის უფლებამოსილების გახანგრძლივება შესაძლებელია მხოლოდ 2 წლის ვადით. აღმასრულებელი დირექტორი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.


IDFI-ის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორად 5 წლის ვადით არჩეულ იქნა გიორგი კლდიაშვილი.

 

 

/public/upload/idfi_charter/idfi_charter_geo.pdf

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საქართველოს პარლამენტმა IDFI-ის რეკომენდაციით საკანონმდებლო პროცესებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ელექტრონული პლატფორმა შექმნა

16.10.2019

IDFI-მ ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის მორიგი ტრენინგი ჩაატარა

14.10.2019

სტალინიზმი საბჭოთა სკოლებში და სკოლის მოსწავლეების საქმე

11.10.2019

მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორები-საქართველო მსოფლიო ბანკის 2019 წლის შეფასებით

10.10.2019
განცხადებები

კვლავ არსებობს კითხვები გენერალური პროკურორის დიპლომთან დაკავშირებით

17.10.2019

განცხადება სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმიზაციის აუცილებლობის შესახებ

18.09.2019

იურიდიული კომიტეტის მიერ სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტების შეფასება

17.09.2019

კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამა

15.09.2019
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობა - გასაღები მდგრადი განვითარების მიზნების შენელებული პროგრესის საპასუხოდ

20.09.2019

ინტერესთა შეუთავსებლობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში

05.08.2019

რა საფრთხე ემუქრება გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში

13.05.2019

დამოკიდებულება პროკურორებისა და მოსამართლეების ქმედებების მიმართ

22.04.2019