„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ ახალი წესდება

სიახლეები | პუბლიკაციები | სტატია 8 მაისი 2017

2017 წლის 1 მაისს ძალაში შევიდა „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) ახალი წესდება, რომელიც განსაზღვრავს ინსტიტუტის განახლებულ მმართველობით სტრუქტურასა და საქმიან მიმართულებებს.


ახალი წესდების მიხედვით, ორგანიზაციის უმაღლეს მმართველ ორგანოდ განისაზღვრა სამეთვალყურეო საბჭო. სამეთვალყურეო საბჭო განსაზღვრავს ინსტიტუტის განვითარების ზოგად მიმართულებებს და სტრატეგიას, ირჩევს აღმასრულებელ დირექტორს და ზედამხედველობას უწევს მის საქმიანობას. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადაა 4 წელი, უფლებამოსილების 2 წლით გახანგრძლივების შესაძლებლობით.


საბჭოს კომპეტენციაში შედის შემდეგი ძირითადი უფლება-მოვალეობები:


• წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა;


• ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, მისი გეგმებისა და მათი შესრულების ანგარიშების დამტკიცება;


• ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის არჩევა და უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა;


• ინსტიტუტის საქმიანობის წლიური ანგარიშის დამტკიცება;


• ინსტიტუტის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება და დამტკიცება;


• ინსტიტუტის ორგანიზაციული ბიუჯეტის დამტკიცება;


• ფილიალებისა და წარმომადგენლობების შექმნა, მათი რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, მათი დებულებების და ანგარიშების დამტკიცება;


• ინსტიტუტის საქმიანობის შეწყვეტის (ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია) შესახებ გადაწყვეტილებათა მიღება და ა.შ.


წესდების მიხედვით, სამეთვალყურეო საბჭო უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 11 წევრისგან, რომელთაგან ერთ-ერთი არის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ამჟამინდელ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან: ზვიად ქორიძე (თავჯდომარე), ნინო დოლიძე, ოლივერ რაისნერი, ლელა გაფრინდაშვილი, ტიმოთი ბლაუველთი, ელენე მეძმარიაშვილი და დავით ლოსაბერიძე.

 

წესდების მიხედვით, ინსტიტუტის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის მოადგილე. აღმასრულებელი დირექტორი აირჩევა სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 5 წლის ვადით. საბჭოს გადაწყვეტილებით, აღმასრულებელი დირექტორის უფლებამოსილების გახანგრძლივება შესაძლებელია მხოლოდ 2 წლის ვადით. აღმასრულებელი დირექტორი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.


IDFI-ის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორად 5 წლის ვადით არჩეულ იქნა გიორგი კლდიაშვილი.

 

 

/public/upload/idfi_charter/idfi_charter_geo.pdf

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

რუსული სპორტი და პოლიტიკა

13.08.2020

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის წევრებმა სამუშაო შეხვედრა გამართეს

10.08.2020

სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა

31.07.2020

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2019

30.07.2020
განცხადებები

შინაურ ბინადარ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის მიმართულებით აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა

21.07.2020

არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შექმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო

08.07.2020

კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის განცხადებას ავრცელებს

26.06.2020

მოვუწოდებთ კახა კალაძეს იფიქროს ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე

24.06.2020
ბლოგპოსტები

რუსული სპორტი და პოლიტიკა

13.08.2020

12 წელი 2008 წლის აგვისტოს ომიდან: რუსული დეზინფორმაცია და რეალური ფაქტები

07.08.2020

კოვიდ-19-ის დროს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები

15.06.2020

Covid 19-ის გავლენა საარჩევნო პროცესებზე მსოფლიოში

11.06.2020