„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ ახალი წესდება

სიახლეები | პუბლიკაციები | სტატია 8 მაისი 2017

2017 წლის 1 მაისს ძალაში შევიდა „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) ახალი წესდება, რომელიც განსაზღვრავს ინსტიტუტის განახლებულ მმართველობით სტრუქტურასა და საქმიან მიმართულებებს.


ახალი წესდების მიხედვით, ორგანიზაციის უმაღლეს მმართველ ორგანოდ განისაზღვრა სამეთვალყურეო საბჭო. სამეთვალყურეო საბჭო განსაზღვრავს ინსტიტუტის განვითარების ზოგად მიმართულებებს და სტრატეგიას, ირჩევს აღმასრულებელ დირექტორს და ზედამხედველობას უწევს მის საქმიანობას. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადაა 4 წელი, უფლებამოსილების 2 წლით გახანგრძლივების შესაძლებლობით.


საბჭოს კომპეტენციაში შედის შემდეგი ძირითადი უფლება-მოვალეობები:


• წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა;


• ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, მისი გეგმებისა და მათი შესრულების ანგარიშების დამტკიცება;


• ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის არჩევა და უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა;


• ინსტიტუტის საქმიანობის წლიური ანგარიშის დამტკიცება;


• ინსტიტუტის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება და დამტკიცება;


• ინსტიტუტის ორგანიზაციული ბიუჯეტის დამტკიცება;


• ფილიალებისა და წარმომადგენლობების შექმნა, მათი რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, მათი დებულებების და ანგარიშების დამტკიცება;


• ინსტიტუტის საქმიანობის შეწყვეტის (ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია) შესახებ გადაწყვეტილებათა მიღება და ა.შ.


წესდების მიხედვით, სამეთვალყურეო საბჭო უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 11 წევრისგან, რომელთაგან ერთ-ერთი არის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ამჟამინდელ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან: ზვიად ქორიძე (თავჯდომარე), ნინო დოლიძე, ოლივერ რაისნერი, ლელა გაფრინდაშვილი, ტიმოთი ბლაუველთი, ელენე მეძმარიაშვილი და დავით ლოსაბერიძე.

 

წესდების მიხედვით, ინსტიტუტის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის მოადგილე. აღმასრულებელი დირექტორი აირჩევა სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 5 წლის ვადით. საბჭოს გადაწყვეტილებით, აღმასრულებელი დირექტორის უფლებამოსილების გახანგრძლივება შესაძლებელია მხოლოდ 2 წლის ვადით. აღმასრულებელი დირექტორი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.


IDFI-ის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორად 5 წლის ვადით არჩეულ იქნა გიორგი კლდიაშვილი.

 

 

/public/upload/idfi_charter/idfi_charter_geo.pdf

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

IDFI გიწვევთ კარგი მმართველობის ფორუმზე 2021

04.12.2021

IDFI-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ღია პარლამენტის ფორუმზე დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში პარლამენტის როლზე ისაუბრა

03.12.2021

ვებგვერდის პრეზენტაცია - www.historyproject.ge

01.12.2021

ბენეფიციარ მესაკუთრეთა მონიტორნიგის გზამკვლევი

26.11.2021
განცხადებები

დეზინფორმაცია და არჩევნები – 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შეჯამება

03.12.2021

კოალიცია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნას კრიტიკულად აფასებს

02.12.2021

არასამთავრობო ორგანიზაციები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძის განცხადებას უარყოფითად აფასებენ

01.12.2021

კოალიცია პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებების დაწყებას ეხმაურება

24.11.2021
ბლოგპოსტები

ონლაინ ინფორმაციის მანიპულირების ეფექტები: ვინ უნდა შეიმუშავოს და განახორციელოს საჭირო მექანიზმები

20.10.2021

სამთავრობო OGP-ის რეგრესი საქართველოში

06.10.2021

სიკვდილი, როგორც საარჩევნო კამპანიის ძირითადი ნარატივი საქართველოში

29.09.2021

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა - სისტემური გამოწვევა საქართველოსთვის

16.09.2021