სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი კაჭრეთში “ღია მმართველობის პარტნიორობის” შესახებ

სიახლეები | პუბლიკაციები | ღია მმართველობის პარტნიორობა | სტატია 25 იანვარი 2013

კონფერენცია გახსნა მისიის დირექტორმა ბატონმა მარის მიქელსონმა, რომელმაც ხაზი გაუსვა OGP-ს მნიშვნელობას საქართველოსთვის. ამ პრეზენტაციას მოყვა გიორგი კლდიაშვილის, G-3-ის ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებში ექსპერტის და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორის პრეზენტაცია ღია მმართველობის პარტნიორობის და კერძოდ საქართველოს ამ ინიციატივაში მონაწილეობის შესახებ. შემდეგი პრეზენტაცია, რომელიც წარადგინა ქეთევან აბაშიძემ, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, რომელიც კურირებას უწევს OGP-ს საკითხებს, საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესახებ. ქალბატონმა ქეთევანმა წარადგინა მთავრობის გეგმები (განხორციელებული და განსახორციელებელი) პარტნიორობის მიზნების შესასრულებლად, მათ შორის: პროექტი www.data.gov.ge, ვებგვერდი, რომელიც ერთ სივრცეში გააერთიანებს საჯარო უწყებების ვებგვერდებზე განთავსებულ საჯარო ინფორმაციას; ონლაინ პეტიციების პროექტი ichange.ge; იუსტიციის სახლები, და სხვა. ფორუმის მონაწილეებმა დასვეს საკამოდ ბევრი კითხვა და წარადგინეს თავიანთი იდეები გაუმჯობესებისათვის. ანტი-კორუფციული საბჭოს როლი OGP-სთან მიმართებაში იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელმაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის კრიტიკა გამოიწვია. კონფერენციის რამდენიმე მონაწილემ გამოთქვა აზრი, რომ საბჭო არ უნდა იყოს ის უწყება, რომელიც ზედამხედველობას უნდა უწევდეს საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმის შესრულებას. ქალბატონმა ქეთევანმა ამაზე უპასუხა, რომ სამოქმედო გეგმის შესრულება მოხვდა ანტი-კორუფციული საბჭოს ზედამხედველობის ქვეშ იმის გამო, რომ OGP მთავრობისთვის პირველ რიგში კორუფციის პრევენციის ინსტრუმენტი იყო, და რომ საბჭოს წევრების რაოდენობა ახლო მომავალში გაიზრდება.  თუმცა, მედია ადვოკატირების კოალიციის რეკომენდაციებში (რომლებიც ქვემოთ განიხილებიან) არის წინადადება OGP-ს ზედამხედველობის უშუალოდ პრემიერ მინისტრის აპარატის ზედამხედველობის ქვეშ გადატანის შესახებ.

 

კონფერენციის მეორე ნახევარი თითქმის მთლიანად დაეთმო IDFI-ს მიერ შემუშავებულ მედია ადვოკატირების კოალიციის რეკომენდაციები ღრმა ანალიზსა და კრიტიკას. როგორც წინა პოსტში აღინიშნა, კოალიციას ცოტა ხნის წინ ჰქონდა შეხვედრა პრემიერ მინისტრთან, რომლის ერთ-ერთი საკითხი იყო პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის და საქართველოს მიერ აღებული მიმართულება ინიციატივის ფარგლებში. შეხვედრის დროს კოალიციის წევრებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ OGP-სთან დაკავშირებული კონკრეტული საქმიანობისა და გეგმების ზედამხედველობა გადავიდეს უშუალოდ პრემიერ მინისტრის აპარატთან.

 

ბიძინა ივანიშვილის, საქართველოს ამჟამინდელი პრემიერ მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში კოალიციამ კიდევ ერთხელ წარადგინა ზემოთ აღნიშნული იდეა და გამოხატა მზადყოფნა აქტიურად ეთანამშრომლა პრემიერ მინისტრის აპარატთან და პასუხი გაეცა ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც ბატონ ბიძინას შეიძლება გაუჩნდეს. ამ წერილს თან დაერთო კოალიციის რეკომენდაციები ღია მმართველობის პარტნიორობის მიზნების უკეთ განხორციელებისათვის. სწორედ ეს რეკომენდაციები გახდნენ ფორუმის ძირითადი გარჩევის საგანი.

 

ექვს ნაწილად დაყოფილი რეკომენდაციები შეიცავენ მრავალფეროვან საქმიანობას, რომელიც მთავრობამ უნდა განახორციელოს ინიციატივის მიზნების უკეთ განსახორციელებლად. კოალიციის მიერ წამოყენებული ძირითადი მიმართულებებია: პროაქტიული გამოქვეყნებისათვის საჯარო ინფორმაციის ნუსხის ჩამოყალიბება, ნაბიჯები უფრო გამჭვირვალე  საჯარო სამსახურისკენ, გამჭვირვალე საკანონმდებლო საქმიანობა და ამ პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა, საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობა, სამთავრობო ვებგვერდების გაუმჯობესება და საჯარო ჩართულობის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება.

 

მთლიანად ეს სექციები შეიცავენ 23 კონკრეტულ რეკომენდაციას, რომლებიც შესაძლებელს გახდიან საქართველოს საჯარო სექტორის OGP-ს წევრი ქვეყნების გამჭვირვალობისა და ღიაობის სტანდარტებამდე მიყვანას.

 

რამდენიმე საკითხი, რომელიც წამოიჭრა რეკომენდაციების განხილვის პროცესში, გახდა გრძელი დისკუსიების საგანი. პირველი რეკომენდაცია არასამთავრობო ფორუმის შექმნასთან დაკავშირებით, რომელიც უშუალოდ პრემიერ მინისტრის აპარატთან იმუშავებს, გახდა შეკითხვების და წინადადებების ყველაზე დიდი რაოდენობის ობიექტი. კონფერენციის მონაწილეებმა დიდი დრო დაუთმეს ამ საკითხის განხილვას პრემიერ მინისტრის აპარატის წარმომადგენელთან და პრემიერ მინისტრის თანაშემწესთან, ბატონ ირაკლი მელაშვილთან ერთად. ბოლოსდაბოლოს ფორუმი მივიდა კონსენსუსთან, რომ მთავრობას უნდა დაეკისროს მთავრობის მთავარ ვებგვერდზე ცალკე სექციის შექმნა, რომელიც მთლიანად მიეძღვნება პარტნიორობას ღია მმართველობისთვის და სადაც დაიდება განცხადებები ფორუმის მომავალი შეხვედრების შესახებ, რაც საკმარის დროს მისცემს არასამთავრობო ორგანიზაციებს დასარეგისტრირებელად.

 

არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებმა, ასევე დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა წარმოადგინეს მრავალი სხვა იდეა რეკომენდაციების საბოლოო ვარიანტისთვის შესატანი ცვლილებების შესახებ, რაზეც წავიდა კონფერენციის მეორე დღე. საკმაო ყურადღება დაეთმო ფართო საზოგადოების, და არა მხოლოდ დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვის საკითხს OGP-ზე მიმართულ აქტივობებში. ამ მიზნის მისაღწევად მონაწილეებმა წამოაყენეს წინადადება, რომ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ზედამხედველობას უწევენ ისეთ ვებგვერდებს, როგორიცაა ichange.ge ან data.gov.ge, დაეკისროთ მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება მათი მოთხოვნებისა თუ პეტიციების სტატუსის შესახებ. ასეთი სახის აქტიური რეაგირება მათ აქტივობაზე ონლაინ სივრცეში მომხმარებლებში შექმნის იმ ნდობას, რომელიც საჭიროა ასეთი სახის რესურსების, რომლებიც თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულები არიან ყოველდღიური მომხმარებლების აქტიურობაზე, ეფექტური მუშაობისთვის.

 

ფორუმის მონაწილეებმა არაერთხელ აღნიშნეს, რომ მთავრობის მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოების, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ისე ფართო საზოგადოების ჩართვაში წარუმატებლობა იქნებოდა ღია მმართველობის პარტნიორობის მიზნების შესრულების კრახი, რადგან ამ ინიციატივის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი სწორედ ფართო საზოგადოების ჩართულობაა სამთავრობო საქმიანობაში, და ამ შემთხვევაში საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესში.

 

კიდევ ერთი საინტერესო იდეა, რომელიც რეკომენდაციების პრეზენტაციის დროს გაჟღერდა, იყო ბიბლიოთეკების ქსელის შექმნა, რომლებიც იფუნქციონირებენ როგორც საგანმანათლებლო სივრცედ, ისე სივრცეს, სადაც მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ ისაუბრონ მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ და წვდომა ქონდეთ რესურსებთან, რომლებიც აუცილებელი არიან სამთავრობო საკითხებში უფრო აქტიური მონაწილეობისთვის. გამოითქვა აზრი, რომ დღევანდელი ცენტრალიზებული ინფრასტრუქტურა არის მეტად არაეფექტური და უნდა ჩანაცვლდეს ადგილობრივი ბიბლიოთეკების უფრო დიდი რაოდენობით საქართველოს რეგიონებში.

 

მონაწილეებმა ასევე წინ წამოწიეს საკითხი, რომელზეც აქამდე საუბარი არ ყოფილა არც სამოქმედო გეგმაში და არც დისკუსიებში, რომლებიც ჩატარდა ამ ფორუმამდე. კერძოდ, ეთნიკური უმცირესობების პრობლემა, რომელთაც შეიძლება არ ჰქონდეთ წვდომა OGP-ს შესახებ ინფორმაციასთან, რადგან ეს ინფორმაცია არ მოიპოვება ამ უმცირესობების ენებზე. ერთ-ერთი გამოსავალი, რომელიც შეიმუშავეს ფორუმის წევრებმა, იყო შესაბამისი მასალის გადათარგმნა და მათი განთავსება მთავრობის ოფიციალური ვებგვერდის იმ სექციაში, რომელიც უნდა მიეძღვნას OGP-ს.

 

რეკომენდაციების საბოლოო ვარიანტი გაეგზავნება საქართველოს პრემიერ მინისტრის აპარატს ახლო მომავალში, და ვიმედოვნებთ, რომ ამ ცვლილებების იმპლემენტაციის პროცესიც მალევე დაიწყება.

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

Freedom House: საქართველოს ქულა ინტერნეტის თავისუფლების რეიტინგში გაუმჯობესდა

16.10.2020

მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორები - საქართველო მსოფლიო ბანკის 2020 წლის შეფასებით

15.10.2020

IDFI-მ კორუფციასთან მებრძოლთა პროგრამის ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მემორანდუმი განაახლა

13.10.2020

IX მოწვევის პარლამენტმა ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ ინიცირებული პრობლემური კანონპროექტი არ მიიღო

13.10.2020
განცხადებები

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს საგამოძიებო და უსაფრთხოების უწყებებს, ასევე აუდიტის სამსახურს „პატრიოტთა ალიანსის“ შესახებ „დოსიეს“ მიერ გასაჯაროვებულ ინფორმაციაზე ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ

02.10.2020

IDFI-ს განცხადება სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის თაობაზე

24.09.2020

არასამთავრობოები მოქმედი მოსამართლეების წინააღმდეგ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეებზე ინფორმაციის გაასაჯაროებას მოითხოვენ

11.09.2020

კოალიცია საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებათა კანონპროექტს ეხმიანება

08.09.2020
ბლოგპოსტები

1930-იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება - რას და რატომ ვიხსენებთ?

13.10.2020

კიბერშეტევა ჯანდაცვის სამინისტროზე და რუსული კვალი

03.09.2020

გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეიტინგში უკრაინის წამყვანი პოზიცია საშიშროების წინაშე დგას

02.09.2020

რუსული სპორტი და პოლიტიკა

13.08.2020