თელავისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიებმა გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სტრატეგიული დოკუმენტები დაამტკიცეს

სიახლეები | კარგი მმართველობა | სტატია 31 აგვისტო 2020

26 და 31 აგვისტოს, შესაბამისად, თელავისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების მერების ბრძანებებით, კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის ადგილობრივი სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები დამტკიცდა. სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება და დამტკიცება IDFI-სთან თანამშრომლობით განხორციელდა USAID/GGI-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „თელავისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება“ ფარგლებში. სტრატეგიული დოკუმენტების მიზანია გააძლიეროს თელავისა და ლაგოდეხის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.


მერიების სამოქმედო გეგმები 2021 – 2022 წლებისთვისაა გაწერილი და რვა ძირითად მიმართულებას ითვალისწინებს:


-  გამჭვირვალობა
- მოქალაქეთა ჩართულობა და ანგარიშვალდებულება
- ადამიანური რესურსების მართვა
- ეთიკა და კორუფციული რისკების შემცირება
- სახელმწიფო შესყიდვები
- ნებართვები
- შიდა აუდიტი
- მერიის მმართველობაში მყოფი იურიდიული პირები


პირველ ეტაპზე, სტრატეგიული დოკუმენტების მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შემუშავების მიზნით მუნიციპალიტეტების მერიებში IDFI-სთან თანამშრომლობით განხორციელდა ანგარიშვალდებულებისა და კეთილსინდისიერების მიმართულებით არსებული სიტუაციის სიღრმისეული ანალიზი. სიტუაციური ანალიზი მომზადდა მერიის თანამშრომლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობით. ანგარიშის შემუშავების პროცესში დეტალურად იქნა შესწავლილი არსებული ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ჩარჩო და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები; საქართველოსთან მიმართებით არსებული საერთაშორისო რეკომენდაციები - OECD-ACN/GRECO-ს მონიტორინგის ანგარიშები და მათი ზოგადი სტანდარტები. აქცენტი გაკეთდა იმ რეკომენდაციებზე, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის იყო რელევანტური.


შემდგომ ეტაპზე, სიტუაციური ანალიზის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზებისა და იდენტიფიცირებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად შემუშავებული რეკომენდაციების საფუძველზე განისაზღვრა სტრატეგიის პრიორიტეტული მიმართულებები, მიზნები და ამოცანები. გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის საფუძველზე კი თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის შემუშავდა სტრატეგიის განხორციელების ორწლიანი სამოქმედო გეგმა.


სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში უზრუნველყოფილი იყო ფართო საზოგადოების ჩართულობა. თავდაპირველად, სიტუაციური ანალიზის მომზადების პროცესში გაიმართა ფოკუს ჯგუფები ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. შემდგომში კი, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საჯარო კონსულტაციები, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა ლაგოდეხის/თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსიების განხილვა, შესაბამისად, ლაგოდეხის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, თელავის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და ლექტორებთან.


ორივე მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში მერიაში შექმნილია მერიის სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც წელიწადში ერთხელ უზრუნველყოფს სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გადახედვას და მიმდინარე გამოწვევების საპასუხოდ დოკუმენტების განახლებას.

დოკუმენტები:


თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსიდნისიერების სტრატეგია

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსიდნისიერების სტრატეგია

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

გიწვევთ გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეიტინგის 2020 წლის ანგარიშის პრეზენტაციასა და ონლაინ დისკუსიაზე

21.01.2021

სახელმძღვანელო გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ

18.01.2021

ინტერვიუ ირინა ფლიგესთან

13.01.2021

აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება დაიწყო

29.12.2020
განცხადებები

OECD-SIGMA-ს რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით IDFI-სა და GYLA-ს ერთობლივი განცხადება

20.01.2021

სამოქალაქო ორგანიზაციების განცხადება სახალხო დამცველის ბრიფინგზე

20.01.2021

არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთობლივი განცხადება ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ დაანონსებული სანქციების შესახებ

17.12.2020

კოალიცია ეხმიანება ნიკა გვარამიას განცხადებას მუქარის შესახებ

15.12.2020
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობის გაზრდილი მნიშვნელობა - პერსპექტივა დაკვირვების საფუძველზე (OGP 2030)

26.11.2020

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020

1930-იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება - რას და რატომ ვიხსენებთ?

13.10.2020

გასაბჭოება - საბჭოური კოლექტიური მეხსიერების პირველი საფეხური

13.10.2020