თელავისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიებმა გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სტრატეგიული დოკუმენტები დაამტკიცეს

სიახლეები | კორუფციასთან ბრძოლა | სტატია 31 აგვისტო 2020

26 და 31 აგვისტოს, შესაბამისად, თელავისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების მერების ბრძანებებით, კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის ადგილობრივი სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები დამტკიცდა. სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება და დამტკიცება IDFI-სთან თანამშრომლობით განხორციელდა USAID/GGI-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „თელავისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება“ ფარგლებში. სტრატეგიული დოკუმენტების მიზანია გააძლიეროს თელავისა და ლაგოდეხის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.


მერიების სამოქმედო გეგმები 2021 – 2022 წლებისთვისაა გაწერილი და რვა ძირითად მიმართულებას ითვალისწინებს:


-  გამჭვირვალობა
- მოქალაქეთა ჩართულობა და ანგარიშვალდებულება
- ადამიანური რესურსების მართვა
- ეთიკა და კორუფციული რისკების შემცირება
- სახელმწიფო შესყიდვები
- ნებართვები
- შიდა აუდიტი
- მერიის მმართველობაში მყოფი იურიდიული პირები


პირველ ეტაპზე, სტრატეგიული დოკუმენტების მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შემუშავების მიზნით მუნიციპალიტეტების მერიებში IDFI-სთან თანამშრომლობით განხორციელდა ანგარიშვალდებულებისა და კეთილსინდისიერების მიმართულებით არსებული სიტუაციის სიღრმისეული ანალიზი. სიტუაციური ანალიზი მომზადდა მერიის თანამშრომლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობით. ანგარიშის შემუშავების პროცესში დეტალურად იქნა შესწავლილი არსებული ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ჩარჩო და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები; საქართველოსთან მიმართებით არსებული საერთაშორისო რეკომენდაციები - OECD-ACN/GRECO-ს მონიტორინგის ანგარიშები და მათი ზოგადი სტანდარტები. აქცენტი გაკეთდა იმ რეკომენდაციებზე, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის იყო რელევანტური.


შემდგომ ეტაპზე, სიტუაციური ანალიზის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზებისა და იდენტიფიცირებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად შემუშავებული რეკომენდაციების საფუძველზე განისაზღვრა სტრატეგიის პრიორიტეტული მიმართულებები, მიზნები და ამოცანები. გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის საფუძველზე კი თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის შემუშავდა სტრატეგიის განხორციელების ორწლიანი სამოქმედო გეგმა.


სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში უზრუნველყოფილი იყო ფართო საზოგადოების ჩართულობა. თავდაპირველად, სიტუაციური ანალიზის მომზადების პროცესში გაიმართა ფოკუს ჯგუფები ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. შემდგომში კი, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საჯარო კონსულტაციები, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა ლაგოდეხის/თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსიების განხილვა, შესაბამისად, ლაგოდეხის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, თელავის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და ლექტორებთან.


ორივე მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში მერიაში შექმნილია მერიის სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც წელიწადში ერთხელ უზრუნველყოფს სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გადახედვას და მიმდინარე გამოწვევების საპასუხოდ დოკუმენტების განახლებას.

დოკუმენტები:


თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსიდნისიერების სტრატეგია

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსიდნისიერების სტრატეგია

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

ბენეფიციარ მესაკუთრეთა მონიტორნიგის გზამკვლევი

26.11.2021

აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნების პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლები IDFI-ის ესტუმრნენ და მის საქმიანობას გაეცვნენ

26.11.2021

კიბერსივრცეში პერსონალური მონაცემების დაცულობის უზრუნველყოფა: გამოწვევები და საჭიროებები საქართველოსთვის

25.11.2021

ონლაინ ინფორმაციული მანიპულირება: გამოცდილება, გამოწვევები და საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითები

25.11.2021
განცხადებები

კოალიცია პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებების დაწყებას ეხმაურება

24.11.2021

კოალიცია მოუწოდებს პარლამენტს ჯეროვნად და დროულად აღასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

22.11.2021

საქართველოს მთავრობა ანტიკორუფციული გარემოს შესახებ OECD-ის ანგარიშის მიღებას აფერხებს

19.11.2021

IDFI-ის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის საქმეთა განხილვა ბრალდებულის სამართლიანი სასამართლოს უფლების უგულებელყოფით მიმდინარეობს

17.11.2021
ბლოგპოსტები

ონლაინ ინფორმაციის მანიპულირების ეფექტები: ვინ უნდა შეიმუშავოს და განახორციელოს საჭირო მექანიზმები

20.10.2021

სამთავრობო OGP-ის რეგრესი საქართველოში

06.10.2021

სიკვდილი, როგორც საარჩევნო კამპანიის ძირითადი ნარატივი საქართველოში

29.09.2021

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა - სისტემური გამოწვევა საქართველოსთვის

16.09.2021