სიახლეების გამოწერა

პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საქართველოს საჯარო სამსახურში

პროექტები | დასრულებული პროექტები 23 მაისი 2018

 

პროექტის სახელწოდება: პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საქართველოს საჯარო სამსახურში

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) - მმართველობის რეფორმის ფონდი(GRF), UK Aid-ის და ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით

პროექტის ნომერი: 0095872

საგრანტო თანხა:: $35,600 

პროექტის ხანგრძლივობა: 23 მაისი, 2018 – 31 იანვარი, 2019

 

არსებული ვითარება, პროექტის მიზანი და აღწერა:

 

საჯარო მოხელეთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა საჯარო სამსახურის რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომელიც სახელმწიფოსთვის ეფექტური პროფესიული განვითარების სისტემის შექმნის ვალდებულებას ქმნის. მიუხედავად ამისა, პროფესიული განვითარების სისტემის სრულფასოვანი ამოქმედებისთვის აუცილებელია რამდენიმე წინასწარი ღონისძიების შესრულება.


საჯარო სამსახურის კონცეფციასთან ერთად, საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 54-ე მუხლი ადგენს, რომ პროფესიული განვითარების სტანდარტები, და პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის პროცედურები უნდა დამტკიცდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. საჯარო სამსახურის ბიურომ მოამზადა დადგენილების პროექტი, თუმცა ის ჯერ არ დამტკიცებულა და არ მომხდარა მისი საჯარო განხილვა. დამატებით, გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით მოხდა ექსპერტის დაქირავება, რომელმაც მოამზადა ანგარიში და წარმოადგინა რეკომენდაციები პროფესიული განვითარების სისტემასთან დაკავშირებით.


პროფესიული განვითარების სისტემის სრულფასოვანი რეფორმისთვის აუცილებელია გამოკვლეული იქნეს სახელმწიფო ტრეინინგ ცენტრების შესაძლებლობები და განსაზღვრული იყოს თუ რა როლს თამაშობენ ისინი პროფესიული განვითარების ჩარჩოს ჩამოყალიბებაში.


ამჟამად საქართველოში 12 ტრეინინგ ცენტრი მოქმედებს სხვადასხვა სამინისტროს მმართველობის ქვეშ. აღნიშნული ტრეინინგ ცენტრები მომხმარებელს ტრეინინგ მოდულების/პროგრამების ფართო სპექტრს სთავაზობენ, რომლებიც ან ზოგადი ხასიათის არის ან მორგებულია მმართველი უწყების მიმდინარე საჭიროებებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ტრეინინგ ცენტრების სიღრმისეული ანალიზი აქამდე არ ჩატარებულა, შეუძლებელია იმის განსაზღვრა მისდევენ თუ არა აღნიშნული ტრეინინგ მოდულები/პროგრამები ერთიან სტანდარტებს და ითვალისწინებენ თუ არა ისინი საჯარო მოხელეთა განსხვავებულ საჭიროებებს. ამასთანავე, არ არის განსაზღვრული ტრეინინგ მოდულებით მხოლოდ საჯარო მოხელეები სარგებლობენ თუ ხელშეკრულებით დაქირავებული პირებიც.

 

პროექტის მთავარი ამოცანებია:


- პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების მხარდაჭერისათვის, ტრეინინგ ცენტრებთან დაკავშირებული არსებული პრაქტიკის, ხარვეზების, შესაძლებლობების და ექსპერტიზის სიღრმისეული ანალიზი;

 

- კერძო ტრეინინგ ცენტრების, როგორც საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების სისტემის შესაძლო მონაწილე მხარეების როლის, რესურსების და შესაძლებლობების გამოკვლევა;

 

- საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების პოლიტიკის ფორმირების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის ხელშეწყობა.

 

აქტივობების განრიგი:

 

 

 

პროექტის ბიუჯეტი

 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმისა და პარლამენტის მდგრადი განვითარების მიზნების სტრატეგიის განხილვა

16.03.2019

საპარლამენტო ღიაობა ქართული მედიის ყურადღების ცენტში

16.03.2019

სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა

12.03.2019

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ IDFI-ს საჩივარი სრულად დააკმაყოფილა

06.03.2019
განცხადებები

კოალიციის განცხადება „TV პირველისა“ და „არტარეის“ გარშემო მიმდინარე მოვლენების შესახებ

07.03.2019

კოალიციამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შეთავაზებული სამუშაო ფორმატი დატოვა

27.02.2019

პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად

22.02.2019

მიმართვა დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს

22.02.2019
ბლოგპოსტები

მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის მიმართ

21.02.2019

საქართველოს პროკურატურა მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე: სისტემაში არსებული ხარვეზების გამოსწორების გზა

30.08.2018

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

31.05.2018

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჯანმრთელობის უფლების ცალკეული ასპექტები საქართველოში

31.05.2018