პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საქართველოს საჯარო სამსახურში

პროექტები | დასრულებული პროექტები 23 მაისი 2018

 

პროექტის სახელწოდება: პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საქართველოს საჯარო სამსახურში

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) - მმართველობის რეფორმის ფონდი(GRF), UK Aid-ის და ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით

პროექტის ნომერი: 0095872

საგრანტო თანხა:: $35,600 

პროექტის ხანგრძლივობა: 23 მაისი, 2018 – 31 იანვარი, 2019

 

არსებული ვითარება, პროექტის მიზანი და აღწერა:

 

საჯარო მოხელეთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა საჯარო სამსახურის რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომელიც სახელმწიფოსთვის ეფექტური პროფესიული განვითარების სისტემის შექმნის ვალდებულებას ქმნის. მიუხედავად ამისა, პროფესიული განვითარების სისტემის სრულფასოვანი ამოქმედებისთვის აუცილებელია რამდენიმე წინასწარი ღონისძიების შესრულება.


საჯარო სამსახურის კონცეფციასთან ერთად, საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 54-ე მუხლი ადგენს, რომ პროფესიული განვითარების სტანდარტები, და პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის პროცედურები უნდა დამტკიცდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. საჯარო სამსახურის ბიურომ მოამზადა დადგენილების პროექტი, თუმცა ის ჯერ არ დამტკიცებულა და არ მომხდარა მისი საჯარო განხილვა. დამატებით, გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით მოხდა ექსპერტის დაქირავება, რომელმაც მოამზადა ანგარიში და წარმოადგინა რეკომენდაციები პროფესიული განვითარების სისტემასთან დაკავშირებით.


პროფესიული განვითარების სისტემის სრულფასოვანი რეფორმისთვის აუცილებელია გამოკვლეული იქნეს სახელმწიფო ტრეინინგ ცენტრების შესაძლებლობები და განსაზღვრული იყოს თუ რა როლს თამაშობენ ისინი პროფესიული განვითარების ჩარჩოს ჩამოყალიბებაში.


ამჟამად საქართველოში 12 ტრეინინგ ცენტრი მოქმედებს სხვადასხვა სამინისტროს მმართველობის ქვეშ. აღნიშნული ტრეინინგ ცენტრები მომხმარებელს ტრეინინგ მოდულების/პროგრამების ფართო სპექტრს სთავაზობენ, რომლებიც ან ზოგადი ხასიათის არის ან მორგებულია მმართველი უწყების მიმდინარე საჭიროებებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ტრეინინგ ცენტრების სიღრმისეული ანალიზი აქამდე არ ჩატარებულა, შეუძლებელია იმის განსაზღვრა მისდევენ თუ არა აღნიშნული ტრეინინგ მოდულები/პროგრამები ერთიან სტანდარტებს და ითვალისწინებენ თუ არა ისინი საჯარო მოხელეთა განსხვავებულ საჭიროებებს. ამასთანავე, არ არის განსაზღვრული ტრეინინგ მოდულებით მხოლოდ საჯარო მოხელეები სარგებლობენ თუ ხელშეკრულებით დაქირავებული პირებიც.

 

პროექტის მთავარი ამოცანებია:


- პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების მხარდაჭერისათვის, ტრეინინგ ცენტრებთან დაკავშირებული არსებული პრაქტიკის, ხარვეზების, შესაძლებლობების და ექსპერტიზის სიღრმისეული ანალიზი;

 

- კერძო ტრეინინგ ცენტრების, როგორც საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების სისტემის შესაძლო მონაწილე მხარეების როლის, რესურსების და შესაძლებლობების გამოკვლევა;

 

- საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების პოლიტიკის ფორმირების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის ხელშეწყობა.

 

აქტივობების განრიგი:

 

 

 

პროექტის ბიუჯეტი

 

 

 

/public/upload/IDFI_2019/reports/par_audit_report_eng.pdf

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

მოსამართლის როლი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში - თვისებრივი კვლევის შედეგები

26.06.2019

კარგი მმართველობის რეფორმის როლი ეკონომიკურ განვითარებასა და ინვესტიციების მოზიდვაში - IDFI საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე საკუთარი პანელით წარსდა

19.06.2019

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში

14.06.2019

საქართველოში საჯარო უწყებების ვებგვერდებზე ინფორმაციის პროაქტიული განთავსების სტატისტიკა

14.06.2019
განცხადებები

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე

21.06.2019

კოალიცია, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის შემდგომი ეტაპებიდან, საბჭოს ორი წევრის ჩამოცილებას მოითხოვს

20.06.2019

იუსტიციის საბჭო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატებთან დაკავშირებულ საჯარო ინფორმაციას არ გასცემს

19.06.2019

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 14 და 16 ივნისს მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით

18.06.2019
ბლოგპოსტები

რა საფრთხე ემუქრება გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში

13.05.2019

დამოკიდებულება პროკურორებისა და მოსამართლეების ქმედებების მიმართ

22.04.2019

საქართველოს მოსახლეობას განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს საქართველოს პროკურატურის მიმართ

10.04.2019

მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის მიმართ

21.02.2019