სიახლეების გამოწერა

პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საქართველოს საჯარო სამსახურში

პროექტები | მიმდინარე პროექტები 23 მაისი 2018

 

პროექტის სახელწოდება: პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საქართველოს საჯარო სამსახურში

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) - მმართველობის რეფორმის ფონდი(GRF), UK Aid-ის და ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით

პროექტის ნომერი: 0095872

საგრანტო თანხა:: $35,600 

პროექტის ხანგრძლივობა: 23 მაისი, 2018 – 31 იანვარი, 2019

 

არსებული ვითარება, პროექტის მიზანი და აღწერა:

 

საჯარო მოხელეთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა საჯარო სამსახურის რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომელიც სახელმწიფოსთვის ეფექტური პროფესიული განვითარების სისტემის შექმნის ვალდებულებას ქმნის. მიუხედავად ამისა, პროფესიული განვითარების სისტემის სრულფასოვანი ამოქმედებისთვის აუცილებელია რამდენიმე წინასწარი ღონისძიების შესრულება.


საჯარო სამსახურის კონცეფციასთან ერთად, საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 54-ე მუხლი ადგენს, რომ პროფესიული განვითარების სტანდარტები, და პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის პროცედურები უნდა დამტკიცდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. საჯარო სამსახურის ბიურომ მოამზადა დადგენილების პროექტი, თუმცა ის ჯერ არ დამტკიცებულა და არ მომხდარა მისი საჯარო განხილვა. დამატებით, გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით მოხდა ექსპერტის დაქირავება, რომელმაც მოამზადა ანგარიში და წარმოადგინა რეკომენდაციები პროფესიული განვითარების სისტემასთან დაკავშირებით.


პროფესიული განვითარების სისტემის სრულფასოვანი რეფორმისთვის აუცილებელია გამოკვლეული იქნეს სახელმწიფო ტრეინინგ ცენტრების შესაძლებლობები და განსაზღვრული იყოს თუ რა როლს თამაშობენ ისინი პროფესიული განვითარების ჩარჩოს ჩამოყალიბებაში.


ამჟამად საქართველოში 12 ტრეინინგ ცენტრი მოქმედებს სხვადასხვა სამინისტროს მმართველობის ქვეშ. აღნიშნული ტრეინინგ ცენტრები მომხმარებელს ტრეინინგ მოდულების/პროგრამების ფართო სპექტრს სთავაზობენ, რომლებიც ან ზოგადი ხასიათის არის ან მორგებულია მმართველი უწყების მიმდინარე საჭიროებებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ტრეინინგ ცენტრების სიღრმისეული ანალიზი აქამდე არ ჩატარებულა, შეუძლებელია იმის განსაზღვრა მისდევენ თუ არა აღნიშნული ტრეინინგ მოდულები/პროგრამები ერთიან სტანდარტებს და ითვალისწინებენ თუ არა ისინი საჯარო მოხელეთა განსხვავებულ საჭიროებებს. ამასთანავე, არ არის განსაზღვრული ტრეინინგ მოდულებით მხოლოდ საჯარო მოხელეები სარგებლობენ თუ ხელშეკრულებით დაქირავებული პირებიც.

 

პროექტის მთავარი ამოცანებია:


- პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების მხარდაჭერისათვის, ტრეინინგ ცენტრებთან დაკავშირებული არსებული პრაქტიკის, ხარვეზების, შესაძლებლობების და ექსპერტიზის სიღრმისეული ანალიზი;

 

- კერძო ტრეინინგ ცენტრების, როგორც საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების სისტემის შესაძლო მონაწილე მხარეების როლის, რესურსების და შესაძლებლობების გამოკვლევა;

 

- საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების პოლიტიკის ფორმირების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის ხელშეწყობა.

 

აქტივობების განრიგი:

 

 

 

პროექტის ბიუჯეტი

 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

კგბ არქივის გახსნა ლატვიაში - სასარგებლო გაკვეთილი საქართველოსთვის

14.01.2019

ევრაზიის რეგიონის ქვეყნებში სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის და პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი

26.12.2018

სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა

21.12.2018

ვენეციის კომისიამ საპროკურორო საბჭოს შესახებ ახალ დებულებებთან დაკავშირებით მოსაზრება გამოაქვეყნა

19.12.2018
განცხადებები

კოალიცია ცილისწამებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება

14.01.2019

კოალიცია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის წესზე მუშაობის დაწყებას პარლამენტისგან დაუყოვნებლივ ითხოვს

09.01.2019

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ბოლო დროინდელ მოვლენებთან დაკავშირებით

29.12.2018

იუსტიციის საბჭოს წევრები, რომლებმაც კლანური პრინციპით მიღებულ გადაწყვეტილებებს მხარი დაუჭირეს, უნდა გადადგნენ

29.12.2018
ბლოგპოსტები

საქართველოს პროკურატურა მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე: სისტემაში არსებული ხარვეზების გამოსწორების გზა

30.08.2018

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

31.05.2018

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჯანმრთელობის უფლების ცალკეული ასპექტები საქართველოში

31.05.2018

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში: მითები და სინამდვილე

30.05.2018