IDFI სსიპ

განცხადებები 10 ოქტომბერი 2014

 

 

სსიპ "სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო" დღეს გამოეხმაურა IDFI-ს სტატიას საქართველოში სავიზო რეჟიმის გამკაცრებასთან დაკავშირებით. უპირველს ყოვლისა, დადებითად უნდა შეფასდეს სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ იმ პროცესის დეტალურად აღწერა, რომელიც საფუძვლად დაედო საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმირებას საქართველოში. ამასთან, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის, რომ ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია სრულად ეფუძნება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციიდან მიღებულ ოფიციალურ ინფორმაციას.

 


კერძოდ, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ ჩვენს განცხადებაზე, მოეწოდებინათ ინსტიტუტისთვის ის კვლევები, მოხსენებითი ბარათები თუ სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც საფუძვლად დაედო „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მის საფუძველზე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღებას, მოგვაწოდა საერთაშორისო ექსპერტიზის დასკვნა. აღნიშნულ დასკვნაში, სხვა ინფორმაციასთან ერთად, აღნიშნული არის ისიც, რომ პროექტში ექსპერტების მოწვევა კანონპროექტზე მუშაობის გვიანდელ ეტაპზე მოხდა (იხ.საქართველოს მთავრობის კანცელარიიდან მიღებული ინფორმაცია, გვ.20)

 


ჩვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციასთან სრულ თანხვედრაშია სტატიაში მოცემული მოსაზრება იმის შესახებაც, რომ რეფორმის პროცესში ექპერტების რჩევები/შენიშვნები ნაწილობრივ იქნა გათვალისწინებული.

 


ამასთან, ინსტიტუტს დღემდე არ მისწოდებია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რის საფუძველზე იქნა შემუშავებული იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელთა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული მომავალში განემარტება ფართო საზოგადოებას.

 


ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული სტატია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ევროკავშირთან დაახლოვებული ურთიერთობები ქმნის საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმირების აუცილებლობას. შესაბამისად საფუძველს მოკლებულია მითითება იმაზე, რომ ინსტიტუტი უარყოფს კონკრეტული რეფორმის ჩატარების აუცილებლობის კავშირს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ევროკავშირთან დაახლოებული ურთიერთობების ფონზე უდავოდ მნიშვნელოვანია ჩატარდეს საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში, თუმცა ეს პროცესი გამკაცრების გარეშე უნდა წარიმართოს. გვინდა, ასევე, შევახსენოთ ყველა დაინტერესებულ პირს, ის რომ IDFI ვერ იქნება პასუხისმგებელი მის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მედია საშუალებების მიერ ინტერპრეტირებაზე.

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საქართველო და კორუფცია - კორუფციის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციაზე საქართველომ ვერაფერი წარადგინა

27.01.2022

ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებმა გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები მიიღეს

26.01.2022

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კრებული

26.01.2022

საქართველოში გარდაცვლილთა სტატისტიკა

26.01.2022
განცხადებები

პრეზიდენტისადმი მოწოდება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებაზე ვეტოს დადების თაობაზე

13.01.2022

სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის გაუქმების საკანონმდებლო ცვლილებაზე ვეტოს დადების შესახებ

05.01.2022

2021 წლის 28 დეკემბერს რუსეთის ფედერაციის უზენაესმა სასამართლომ საზოგადოება საერთაშორისო მემორიალის ლიკვიდაციის გადაწყვეტილება მიიღო

29.12.2021

კოალიცია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვას ეხმაურება

28.12.2021
ბლოგპოსტები

ციფრული სერვისები, როგორც სახელმწიფოს, ბიზნესსა და მოქალაქეებს შორის ინტერაქციის პირდაპირი საშუალება MY.GOV.GE-ს მაგალითზე

23.01.2022

პოლიტიკური დაფინანსების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გამოწვევები საქართველოში

22.01.2022

სამოხელეო პოლიტიკისა და საჯარო სამსახურის გამოწვევები საქართველოს საჯარო მმართველობის სისტემაში

22.01.2022

იმერეთის რეგიონში სპორტის მუნიციპალური პოლიტიკის და მერიებს დაქვემდებარებული სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ანალიზი

17.01.2022