IDFI ინფორმაციის მიღების უფლების მეათე საერთაშორისო დღეს ეხმაურება

სიახლეები 28 სექტემბერი 2012

28 სექტემბერი - ინფორმაციის მიღების უფლების საერთაშორისო დღეა, რომელიც აერთიანებს ყველას, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ინფორმაციის თავისუფლება და ხელმისაწვდომობა. ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღე, ინფორმაციის თავისუფლების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების საერთაშორისო ქსელის შექმნის აღსანიშნავად (The Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet)), 2002 წელს დაარსდა. ამ დღეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მსოფლიოს ორმოცამდე სხვადასხვა ქვეყანაში აღნიშნავენ.

საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლება ადამიანის ერთ-ერთ ძირითად უფლებად არის აღიარებული და მოწესრიგებულია საქართველოს კონსტიტუციით, რომლის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით: ყოველ ადამიანს აქვს უფლება, თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია“,  ხოლო 41-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით: „საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას, აგრეთვე იქ არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას“. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული, ინფორმაციული თვითგამორკვევისა და პირის თავისუფალი განვითარების უფლების დაცვის წინაპირობაა.

ამავე დროს, 28 სექტემბერთან დაკავშირებით, ინსტიტუტი ბოლო დროს საქართველოში დამკვიდრებულ გაუმჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უგულებელყოფის პრაქტიკას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად საკანონმდებლო გარანტიებისა, საქართველოში მოქალაქეთა უფლება მიიღონ საჯარო ინფორმაცია ხშირად აწყდება ხელოვნურად შექმნილ ბარიერებს.

მაგალითად, 2012 წლის ივლისში პროექტ „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის“ ფარგლებში საჯარო დაწესებულებებისათვის გაგზავნილი შეკითხვებიდან ინსტიტუტს დღემდე არ მიუღია პასუხები შემდეგ მოთხოვნებზე:

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

  • პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის,მისი მოადგილის, პრეზიდენტის მრჩევლის, პრეზიდენტის პრეს-სამსახურის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამდებობრივი სარგოების (ხელფასის) ოდენობის შესახებ ინფორმაცია და ხსენებული სარგოების განსაზღვრის (დამტკიცების) შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის ასლი.
  • 2012 წელს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ არსებული ბრძანებულებების ასლები.
  • საპრეზიდენტო პროგრამების ჩამონათვალი, მათი ხანგრძლივობა და პროგრამებზე გათვალისწინებული თანხები 2011-2012 წლებში.

მთავრობის კანცელარია

  • საქართველოსმთავრობის განკარგულებები          

ფინანსთა სამინისტრო

  • ინფორმაცია ქალაქ ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის მშენებლობისთვის გამოყოფილი თანხების სრული ოდენობის შესახებ და შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები.

ახალციხისა და ახმეტის  მუნიციპალიტეტების გამგეობები

  • საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  თვითმმართველი ერთეულისათვის 2012 წლის პირველ კვარტალში გადარიცხული თანხების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა.

გარდაბნის და მარნეულის მუნიციპალიტეტების  გამგეობები

  • სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თვითმმართველი ერთეულისათვის 2012 წლის პირველ კვარტალში გადარიცხული თანხების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

  •  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტსა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებებს შორის გაფორმებულ ქირავნობის იმ ხელშეკრულებათა  ასლები, რომელთა საფუძველზეც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები ფლობენ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებულ   ფართებს.

 

აღსანიშნავია, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მხოლოდ ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანის შემდეგ მოგვაწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია საიდანაც ირკვევა, რომ - 2012 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამინისტროს „სხვა ხარჯებისათვის“ გამოყოფილი ერთი მილიონი (1 000 000) ლარის დეტალური ხარჯთაღრიცხვის შესახებ ინფორმაცია სამინისტროში დაცული არ არის. აღნიშნული პასუხი სამწუხაროდ მეტყველებს საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულების უგულებელყოფის სისტემურ მიდგომაზე.

ინფორმაციის მიღების უფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი" საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გამოასწორონ რიგი საჯარო დაწესებულებების მიდგომა გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სფეროში და უზრუნველჰყონ კანონმდებლობით გარანტირებული საჯარო ინფორმაციის მიღების უფლება.

დანართის სახით იხილეთ "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის" მიერ 27 ივლისს მოთხოვნილ ინფორმაციაზე (გთხოვთ მოგვაწოდოთ 2012 წლის პირველ კვარტალში განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „სხვა ხარჯებისათვის“ გამოყოფილი  1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის დეტალური ხარჯთაღრიცხვა) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  მიერ მოწოდებული პასუხი:

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებმა გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები მიიღეს

26.01.2022

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კრებული

26.01.2022

კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამის მონაწილეთა სასწავლო ვიზიტი მოლდოვაში

24.01.2022

პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების უნივერსიტეტის (IPN) სამეცნიერო ჯგუფი აჭარაში მასობრივი ტერორის მსხვერპლთა სამარხებს შესწავლის

24.01.2022
განცხადებები

პრეზიდენტისადმი მოწოდება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებაზე ვეტოს დადების თაობაზე

13.01.2022

სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის გაუქმების საკანონმდებლო ცვლილებაზე ვეტოს დადების შესახებ

05.01.2022

2021 წლის 28 დეკემბერს რუსეთის ფედერაციის უზენაესმა სასამართლომ საზოგადოება საერთაშორისო მემორიალის ლიკვიდაციის გადაწყვეტილება მიიღო

29.12.2021

კოალიცია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვას ეხმაურება

28.12.2021
ბლოგპოსტები

ციფრული სერვისები, როგორც სახელმწიფოს, ბიზნესსა და მოქალაქეებს შორის ინტერაქციის პირდაპირი საშუალება MY.GOV.GE-ს მაგალითზე

23.01.2022

პოლიტიკური დაფინანსების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გამოწვევები საქართველოში

22.01.2022

სამოხელეო პოლიტიკისა და საჯარო სამსახურის გამოწვევები საქართველოს საჯარო მმართველობის სისტემაში

22.01.2022

იმერეთის რეგიონში სპორტის მუნიციპალური პოლიტიკის და მერიებს დაქვემდებარებული სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ანალიზი

17.01.2022