უზენაესმა სასამართლომ IDFI-ს სასარგებლო გადაწყვეტილება მიიღო და „საქართველოს ეროვნულ არქივს“ საჯარო ინფორმაციის გაცემა დაავალა

სიახლეები | მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევები | კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები | IDFI-ს სასამართლო პრაქტიკა | სტატია 20 მაისი 2022

IDFI-მ სტრატეგიული სამართალწარმოების კიდევ ერთი საქმე დაასრულა წარმატებით. დავის ფარგლებში „საქართველოს ეროვნულ არქივს“ დაევალა იმ საჯარო ინფორმაციის გაცემა, რომელსაც ორგანიზაცია  2018 წლის 29 ივნისის შემდეგ ითხოვს - IDFI-მ საჯარო უწყებიდან გამოითხოვა ინფორმაცია, თუ რამდენ განმცხადებელს ეთქვა უარი ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტებთან დაშვებაზე და რა საფუძვლით.

 

თავდაპირველად, ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება ეროვნულ არქივს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკისრა, ხოლო შემდგომ თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გაიზიარა პირველი ინსტანციის პოზიცია და ძალაში დატოვა ხსენებული გადაწყვეტილება. ეროვნული არქივის სამართლებრივი არგუმენტები არც საკასაციო  სასამართლომ მიიჩნია სარწმუნოდ  და საბოლოოდ მას IDFI-ს სასარგებლოდ საჯარო ინფორმაციის გაცემა დაავალა.

 

მესამე ინსტანციაში დავის განხილვის ფარგლებში, კასატორი ასაჩივრებდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2020 წლის 16 იანვრის გადაწყვეტილებას.

 

საქმის მასალების შესწავლისა და საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის შემოწმების შედეგად,  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ საჩივარი დაუშვებლად ცნო. პალატამ მიუთითა, რომ ის იზიარებს მოცემულ საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს მიერ ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით გაკეთებულ სამართლებრივ შეფასებებს, ასევე, მიიჩნია, რომ საქმეზე მიღებულია არსებითად სწორი გადაწყვეტილება.

 

გადაწყვეტილების თანახმად, „სახელმწიფო დაწესებულებებში დაცული საჯარო ინფორმაციის ღიაობა წარმოადგენს სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობაზე ეფექტიანი საზოგადოებრივი კონტროლის მნიშვნელოვან წინაპირობას, ღია მმართველობა არსებითად მნიშვნელოვანია დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფო დაწესებულებებსა და მოქალაქეებს შორის ნდობის განსამტკიცებლად, დარღვევების პრევენციისთვის და დროულად გამოსავლენად. სახელმწიფო დაწესებულებაში არსებული ინფორმაციის გაცნობა ინფორმაციული თვითგამორკვევისა და პირის თავისუფალი განვითარების უფლების მნიშვნელოვანი პირობაა.“

 

გადაწყვეტილებაში ასევე საუბარია ეროვნულ საარქივო ფონდში დაცულ  დოკუმენტებზე მკვლევარის დაშვების კანონმდებლობით განსაზღვრულ უფლებასა და წესზე, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ დაადგინა, რომ მკვლევარის დოკუმენტებთან დაშვებამდე ხდება მის მიერ წერილობითი განცხადების წარდგენა, ხოლო შემდგომ მისი სარეგისტრაციო ჟურნალში აღრიცხვა. ამასთანავე, ეროვნული არქივის ერთ-ერთ ფუნქციას შეადგენს საარქივო დოკუმენტებით სარგებლობის ორგანიზების შესახებ სტატისტიკურ-ანალიტიკური მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, კლასიფიკაცია. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლოს შეფასებით,   კასატორის მოსაზრება, რომ მოთხოვნილი ინფორმაციის დამუშავება არ შედის მის კომპეტენციაში, რაც გამორიცხავს მისი გაცემის შესაძლებლობას არ ეფუძნება სათანადო ფაქტობრივ და სამართლებრივ საფუძვლებს და არ ასაბუთებს გასაჩივრებული განჩინების უსწორობას.

 

გადაწყვეტილებაში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ IDFI ითხოვს იმ ინფორმაციის გაცემას, რომლის შესახებ მონაცემების არსებობაც სსიპ „საქართველოს ეროვნულმა არქივმა“   თავადვე დაადასტურა.

 

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ხარვეზებისა და ძირეული რეფორმის საჭიროების გათვალისწინებით, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ საქმის ამგვარი გადაწყვეტა მნიშვნელოვანია კონსტიტუციით აღიარებული ინფორმაციის თავისუფლების რეალიზებისთვის.

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად IDFI აქტიურად განაგრძობს  სასამართლო დონეზე საქმეების წარმოებას.

 

 

/public/upload/Analysis/uzenaesi.pdf

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და უფლება სამართლიან სასამართლოზე

30.06.2022

სამუშაო შეხვედრა პედაგოგებთან: მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირება საქართველოს განათლების სისტემაში, COVID-19 პანდემიის განმავლობაში

29.06.2022

კეთილსინდისიერება საჯარო სამსახურში

23.06.2022

შიდა ქართლის რეგიონში, ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობა ბრენდინგის გზით

23.06.2022
განცხადებები

ვეხმიანებით 3 ივლისს დაგეგმილი აქციის მხარდამჭერთა წინააღმდეგ გახშირებული ძალადობის ფაქტებს

30.06.2022

მიხეილ ჩინჩალაძის მეორე ვადით დანიშვნა ევროპული ინტეგრაციის პროცესს აზიანებს

29.06.2022

მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს

16.06.2022

სამოქალაქო ორგანიზაციების განცხადება 5-6 ივლისის მოვლენებში სუს-ის შესაძლო ჩართულობაზე

14.06.2022
ბლოგპოსტები

ქართული პრესისა და ბეჭდვითი მედიის ცენზურის ისტორია

03.05.2022

9 მაისის აღნიშვნა რუსეთში

02.05.2022

ციფრული უფლებები ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში

15.04.2022

რუსული დეზინფორმაციის ტენდენციები საქართველოში უკრაინის ომის პარალელურად

04.04.2022