ეროვნული კანონმდებლობა, კონვენცია და საჯარო ინფორმაციის უფლება: პრაქტიკული რჩევები შედეგიანობის გასაზრდელად

სიახლეები | კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები | სტატია | სახელმძღვანელო | მედია და გამოხატვის თავისუფლება 24 ნოემბერი 2023

სახელმძღვანელო მიმოიხილავს იმ ძირითად პრაქტიკულ გამოწვევებს, რაც იკვეთება საჯარო ინფორმაციის მიღებისას და სახავს მათი პრევენციის გზებს.

 

სახელმძღვანელოში მოცემულია საქართველოს კანონმდებლობაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების დაცვის მასშტაბები, მისი მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლები.

 

აგრეთვე, მნიშვნელოვანი ყურადღებაა გამახვილებული პრაქტიკულ რჩევებზე, რომელიც დაინტერესებულ პირებს მისცემს შესაძლებლობას თავიდან აირიდონ საჯარო დაწესებულებების მხრიდან სამართლებრივი ბერკეტების ბოროტად გამოყენების უარყოფითი ეფექტები და მაქსიმალურად გაზარდონ, ინფორმაციის მიღების ალბათობა. სახელმძღვანელოს თან ახლავს რამდენიმე ძირითადი სამართლებრივი დოკუმენტის ნიმუში.

 

 

/public/upload/Analysis/sakhelmdzgvanelo.pdf

 

სამართლებრივი დოკუმენტების ნიმუშები:

 

ნიმუში N1 (FOI განცხადება)

ნიმუში N2 (ადმინისტრაციული საჩივარი N1)

ნიმუში N3 (ადმინისტრაციული საჩივარი N2)

ნიმუში N4 (ადმინისტრაციული სარჩელი)

 

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა აგრეთვე სამი სტატია:

 

 

"საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების აღიარება: კონვენციის განვითარების პროცესი და ძირითადი პრეცედენტები"  

 

სტატია მიმოიხილავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის განვითარების გზას გზა პრობლემური პრაქტიკიდან, რომელიც რთულად ხედავდა საჯარო ინფორმაციას კონვენციით დაცულ სიკეთედ, დღევანდელ სტანდარტამდე, რომელიც ამ უფლებას აღიარებს კონვენციის მე-10 მუხლის (გამოხატვის თავისუფლება) ნაწილად. სტატიაში მოცემულია ძირითადი პრეცედენტები და ტენდენციები, რომლებიც იკვეთებოდა სტრასბურგის სასამართლოს სამართლის განვითარების გზაზე. 

 

"ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტები საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით"

 

სტატიაში განხილულია საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტები და სასამართლოს ხედვა იმასთან დაკავშირებით დაცულია თუ არა, და რა მასშტაბით, ეს უფლება ევროპული კონვენციით. სტატიაში წარმოდგენილია ECHR-ის უახლესი სტანდარტები ხელმისაწვდომობის უფლების რეალიზების გზაზე და ამ კონტექსტში სახელმწიფოს ვალდებულების მასშტაბები.

 

"თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის შემოწმების შედეგების გასაიდუმლოება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის და კონვენციის მოთხოვნებს"

 

სტატიაში წარმოდგენილია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უახლესი პრაქტიკა, რომელიც შეიცავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ბოროტად გამოყენების ნიშნებს. სასამართლომ ევროპულ კონვენციაზე დაყრდნობით დაავიწროვა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების კონსტიტუციური გარანტიები და „წაახალისა“ კონვენციაზე მითითების გზით ამ უფლების შეზღუდვის ტენდენცია.

 

 

 

 

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

ოთხი ქართული ორგანიზაცია ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ პროექტს იწყებს

21.02.2024

რეალობის ხელახალი ფორმირება: დეზინფორმაციის როლი ისტორიული ჭეშმარიტების დამახინჯებაში

16.02.2024

მაღალი დონის კორუფციის გადაუჭრელი პრობლემა საქართველოში

15.02.2024

Sockpuppet-ები და ვიკიპედია - ბრძოლის უცნობი ფრონტი

14.02.2024
განცხადებები

IDFI ეხმიანება ბაზრის კონკურენტუნარიანობისა და მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ავტორიზებული პირების განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დამტკიცების მიმდინარე პროცესს

08.02.2024

"კოალიცია ინფორმაციის სანდოობისთვის" სამოქალაქო ორგანიზაციებზე განხორციელებულ თავდასხმებს ეხმიანება

24.01.2024

კოალიციის განცხადება კეკელიძის ქუჩაზე გამოსახლების გაშუქებისას ჟურნალისტებზე ძალადობისა და დაკავების ფაქტების შესახებ

24.01.2024

სამოქალაქო ორგანიზაციები ეხმაურებიან ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად სამთავრობო გეგმის დამტკიცებას

09.01.2024
ბლოგპოსტები

მაღალი დონის კორუფციის გადაუჭრელი პრობლემა საქართველოში

15.02.2024

Sockpuppet-ები და ვიკიპედია - ბრძოლის უცნობი ფრონტი

14.02.2024

რუსეთის მოქალაქეების შემოდინება საქართველოში და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გამოწვევები

05.10.2023

ენერგეტიკული სიღარიბე და დანაშაული საქართველოში

05.10.2023