საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ IDFI-ს საჩივარი სრულად დააკმაყოფილა

სიახლეები | IDFI-ს სასამართლო პრაქტიკა 31 მარტი 2014


მიმდინარე წლის 25 მარტს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ სრულად დააკმაყოფილა ა(ა)იპ ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ ადმინისტრაციული საჩივარი საჯარო ინფორმაციის სრულყოფილად გაცემის თაობაზე.

IDFI-მ 2014 წლის 11 თებერვალს ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა ენერგეტიკის სამინისტროს. საჩივრის საფუძველს საჯარო ინფორმაციის არასრულყოფილი სახით მიღება წარმოადგენდა. კერძოდ, IDFI-იმ მიიჩნია, რომ   სამინისტრომ  ინსტიტუტს არასრულყოფილი სახით მიაწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია  სამინისტროს თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების, ხელფასებისა და დანამატების, „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯებისა და ქვეყნის გარეთ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე დახარჯული თანხების შესახებ. ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული სახელებისა და გვარების, აგრეთვე თვეების მიხედვით ინსტიტუტის მოთხოვნის შესაბამისად.   სამინისტრომ ასევე არ მოგვაწოდა გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია და შესყიდვის განხორციელების აუცილებლობის შესახებ ზემდგომ ან სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოსთან  შესაბამისი მიწერილობა. აღნიშნულ მოთხოვნაზე ენერგეტიკის სამინისტროდან მხოლოდ შესყიდვების გეგმა მივიღეთ, რომელიც არ შეიცავს მოთხოვნილ ინფორმაციას.  ინსტიტუტმა ვერ მიიღო ასევე ინფორმაცია ენერგეტიკის სამინისტროს ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე დახარჯულ თანხებთან დაკავშირებით. სამინისტროს მიერ არ იქნა მოწოდებული არც მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების აღმოსაფხვრელად გატარებულ ღონისძიებეთა ნუსხა.

28 თებერვალს გამართული ზეპირი მოსმენის საფუძველზე, ენერგეტიკის მინისტრის, კახა კალაძის ბრძანებით  სამინისტროს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს მოთხოვნილი ინფორმაციის  სრულყოფილი სახით გაცემა დაევალა.

IDFI-ი მიესალმება  ენერგეტიკის სამინისტროს მხრიდან  კანონმდებლობით გათვალისწინებული გასაჩივრების პროცედურების დაცვას  და  ანგარიშვალდებულობის ეფექტურ გააზრებას. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო გაითვალისწინებს აღნიშნულ პრეცედენტს და მომავალში მსგავსი ინფორმაციის ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის, მათ შორის პროაქტიულ რეჟიმში.  ჩვენ ასევე იმედს გამოვთქვამთ, რომ სხვა სამინისტროების ზემდგომი თანამდებობის პირებიც (IDFI -მ საჯარო ინფორმაციის სრულყოფილი სახით მიღების მოთხოვნით ადმინისტრაციული საჩივრით აგრეთვე მიმართა ფინანსთა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებს), გაითვალისწინებენ ენერგეტიკის სამინისტროს მიდგომას, IDFI-ის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის სრულყოფილად გაცემასთან დაკავშირებით.

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საქართველოს პარლამენტმა IDFI-ის რეკომენდაციით საკანონმდებლო პროცესებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ელექტრონული პლატფორმა შექმნა

16.10.2019

IDFI-მ ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის მორიგი ტრენინგი ჩაატარა

14.10.2019

სტალინიზმი საბჭოთა სკოლებში და სკოლის მოსწავლეების საქმე

11.10.2019

მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორები-საქართველო მსოფლიო ბანკის 2019 წლის შეფასებით

10.10.2019
განცხადებები

კვლავ არსებობს კითხვები გენერალური პროკურორის დიპლომთან დაკავშირებით

17.10.2019

განცხადება სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმიზაციის აუცილებლობის შესახებ

18.09.2019

იურიდიული კომიტეტის მიერ სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტების შეფასება

17.09.2019

კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამა

15.09.2019
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობა - გასაღები მდგრადი განვითარების მიზნების შენელებული პროგრესის საპასუხოდ

20.09.2019

ინტერესთა შეუთავსებლობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში

05.08.2019

რა საფრთხე ემუქრება გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში

13.05.2019

დამოკიდებულება პროკურორებისა და მოსამართლეების ქმედებების მიმართ

22.04.2019