IDFI-მ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა

სიახლეები | IDFI-ს სასამართლო პრაქტიკა 4 მარტი 2014

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა.

სამინისტრომ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის 15 პუნქტიანი წერილიდან  მხოლოდ ორ მოთხოვნას უპასუხა სრულყოფილად. დანარჩენ  საკითხებზე IDFI -იმ ან საერთოდ ვერ მიიღო ინფორმაცია, ან სამინისტროს პასუხი არ შეესაბამებოდა  მოთხოვნას.

IDFI მიიჩნევს, რომ სამინისტროს პასუხში მოყვანილი არგუმენტები ვერ ამტკიცებს ინფორმაციის დაფარვის მიზანშეწონილობას, შესაბამისად ითხოვს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხრიდან საჯარო ინფორმაციის სრულყოფილი სახით გაცემას, რათა ხელი არ შეეშალოს ინსტიტუტის მიერ მონიტორინგის და შეფასების განხორციელებას.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ არასრულყოფილი სახით მოგვაწოდა ინფორმაცია თანამდებობის პირთა პრემიების, სახელფასო დანამატების, სამივლინებო და „როუმინგულ“, ასევე ავტოპარკის ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ. არაკლასიფიცირებული სახით მივიღეთ მონაცემები ღონისძიებებზე დახარჯულ თანხებზეც;

სამინისტრომ არ გასცა ინფორმაცია მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ დარღვევების აღმოსაფხვრელად გატარებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით (მათ შორის შემოწმების აქტები და  დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების  შემთხვევების რაოდენობა); არ მოგვაწოდა შესყიდვების გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ წერილობითი შეთანხმებები, სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული წერილებისა  და მინისტრისა და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები.

უნდა ითქვას, რომ ბოლო დროს ჩვენს მიერ ფიქსირდება ტენდენცია იმისა, რომ საჯარო დაწესებულების ნაწილი თავს იკავებს საჯარო ფინანსების განკარგვის, განსაკუთრებით პრემიებთან და დანამატებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გასაჯაროებისგან. 2014 წლის თებერვალში IDFI-მ ინფორმაციის არასრულყოფილად მოწოდების გამო ადმინისტრაციული საჩივრით უკვე მიმართა ენერგეტიკის სამინისტროს. მინისტრის გადაწყვეტილება 11 მარტს გახდება ცნობილი.

ინსტიტუტი იმედს გამოთქვამს, რომ საჯარო დაწესებულებების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით პასუხისმგებელი პირები აცნობიერებენ სახელმწიფო დაწესებულებებში არსებული ინფორმაციის საჯაროობის მნიშვნელობას სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საქმეში და მაქსიმალურად შეუწყობენ ხელს ამ მიზნების მიღწევას.

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საქართველოს პარლამენტმა IDFI-ის რეკომენდაციით საკანონმდებლო პროცესებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ელექტრონული პლატფორმა შექმნა

16.10.2019

IDFI-მ ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის მორიგი ტრენინგი ჩაატარა

14.10.2019

სტალინიზმი საბჭოთა სკოლებში და სკოლის მოსწავლეების საქმე

11.10.2019

მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორები-საქართველო მსოფლიო ბანკის 2019 წლის შეფასებით

10.10.2019
განცხადებები

კვლავ არსებობს კითხვები გენერალური პროკურორის დიპლომთან დაკავშირებით

17.10.2019

განცხადება სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმიზაციის აუცილებლობის შესახებ

18.09.2019

იურიდიული კომიტეტის მიერ სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტების შეფასება

17.09.2019

კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამა

15.09.2019
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობა - გასაღები მდგრადი განვითარების მიზნების შენელებული პროგრესის საპასუხოდ

20.09.2019

ინტერესთა შეუთავსებლობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში

05.08.2019

რა საფრთხე ემუქრება გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში

13.05.2019

დამოკიდებულება პროკურორებისა და მოსამართლეების ქმედებების მიმართ

22.04.2019