საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის

პროექტები | დასრულებული პროექტები 4 აგვისტო 2014

IDFI ჩართულია პროექტში მოხალისე პარტნიორის სახით

ზოგადი ინფორმაცია

IREX-ის მიერ დაფინანსებული Beyond Access პროგრამა მუშაობს მსოფლიო მაშტაბით, რათა ხელი შეუწყოს ბიბლიოთეკების როლს განვითარების პროცესში.დეღესდღეობით, განვითარებად ქვეყნებში 230,000-ზე მეტი საჯარო ბიბლიოთეკაა, მათ შორის დაახლოებით 500-მდესაქართველოში.მათი, როგორც საინფორმაციო ცენტრის, ისტორიული როლისაჯარო ბიბლიოთეკებს აქცევს იდეალურპარტნიორად საქართველოს განვითარების მიზნების მიღწევის გზაზე, რაც გულისხმობს: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, განათლების, სოფლისმეურნეობის და სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესებას. მთავრობას ზემოხსენებული მიზნების მიღწევა შეუძლია ბიბლიოთეკებში ინვესტირებით და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე (ICT) ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობის დემონსტრირების გზით.

 

განვითარების მიზნებს შორის, საქართველოს მთავრობამ აიღო ვალებულება უზრუნველყოს მოსახლეობის წვდომა საჯარო სერვისებზე. მიზნის მისაღწევად იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვთარების სააგენტომ შეარჩია ის ძირითადი სერვისები, რომლებიც მოსახლეობას უნდა მიეწოდოს ელექტრონულად. სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობას კი შეზღუდულად ან საერთოდ არ გააჩნია აღნიშნულ საჯარო სერვისებზე წვდომის შესაძლებლობა. პრობლემის გადასაჭრელად Beyond Access და მისი პარტნიორები ახორციელებენ პროექტს „საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის“, რომლის მიზანია ისეთი ბიბლიოთეკის მოდელის პილოტირება,რომლის საშუალებითაც სოფლის მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა მიიღოს სერვისები და საჭირო ინფორმაცია.

 

 

პროექტის მიზნები

  • თანაბარი ხელმისაწვდომობა ინფორმაციასა დასერვისებზე,საჯარო სივრცის საშუალებით
  • ეკონომიკურიშესაძლებლობების განვითარება ყველა დონეზე
  • მოსახლეობის ონლაინჩართვა ადგილობივი მმართველობის საკითხებზეგადაწყვეტილების მიღების პროცესში

 

პროექტის ფაქტები

  • პროექტის პარტნიორები: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
  • 4 ბიბლიოთეკასთან მუშაობის მიზანია 20-30,000 ადგილობრივის აღნიშნულ პროცესებში ჩართვა
  • ახალი სერვისების განვითარება ბიბლიოთეკაში ინფორმაციაზე წვდომით და მთავრობის რესურსების გამოყენებით

 

ბიბლიოთეკების მოდერნიზაცია

პროექტის პირველ ეტაპზე პილოტირება მოხდება ორ სოფლის და ორ მუნიციპალურ ბიბლიოთეკაში. ოთხივე ბიბლიოთეკა განახლდება, აღიჭურვება კომპიუტერული ტექნიკითა და უკაბელო ინტერნეტით და ხელახლა გაიხსნება.განახლებულიბიბლიოთეკებიმომხმარებელს შესთავაზებს ღიადა სასიამოვნო გარემოს, შეხვედრების ოთახებს და ინტერნეტთან წვდომის პუნქტებს.ეს საშუალებას მისცემს ბიბლიოთეკებს ემსახუროს მოსახლეობის საჭიროებებს და გახდეს საზოგადოებრივი ჩართულობის ადგილი, სადაც მოსახლეობას შესაძლებლობაექნება, ადგილობრივი ბიზნესის, არასამთავრობო ორგანიზაციების დახელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, განიხილოს ადგილობრივი საჭიროებები.

 

ბიბლიოთეკარების ტრენინგი

ხიდისთავის, ნუკრიანის, ხულოს და ზუგდიდის ბიბლიოთეკები საჭიროებენისეთ „თანამედროვე“ ბიბლიოთეკარებს, რომლებიც არა მხოლოდ იცნობენ განახლებული ბიბლიოთეკების სერვისებს, არამედ შეუძლიათ დახმარება გაუწიონ ბიბლიოთეკის ვიზიტორებს აღნიშნული სერვისების ეფექტურად გამოყენებაში. პროექტის მონაწილეები გაივლიან შესაბამისი ტრენინგების სამ ფაზას. პირველ ფაზა მოიცავს ძირითადი საინფორმაციო ტექნოლოგიების უნარ-ჩვევების განვითარებას და ამ უნარ-ჩვევებისსხვებისთვის გადაცემის მეთოდოლოგიას. მეორე ფაზა მოიცავს ახალი სერვისების გაცემას - ელექტრონულ საჯარო სერვისების ჩათვლით. ბოლო ფაზა კი ითვალისწინებსტრენინგებს ინფორმაციისწვდომაზე და პროექტის დაგეგმვასა და განხორციელებაზე. აღნიშნული ტრენინგების საშუალებით, მონაწილეებიშეძლებენთემისთვის სასარგებლო პროექტების შედგენასა და განხორციელებას. ტრენინგებს გაივლიან, როგორც მონაწილე ოთხი ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარები, ასევე ახლოს მდებარე ბიბლიოთეკების, ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების და მუნიციპალიტეტის სხვა წარმომადგენლები, რათა ყველა სფეროს წარმომადგენელმა მიიღოს სარგებელი.

 

მოსახლეობის დაკავშირება საჯარო სერვისებთან

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან და კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით, ბიბლიოთეკებს ექნებათ შესაძლებლობა გასცენ შერჩეული ელექტრონული სერვისები, ხელმისაწვდომი გახადონ მობილური კომპანიის და ბანკის სერვისები, მოიცვან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის მოქალაქეობა და მიგრაცია, სოციალური დახმარების პროგრამები და სხვა. სოფელ ხიდისთავის და სოფელ ნუკრიანის ბიბლიოთეკები შეძლებენ შესაბამისი საჯარო სერვისების გაცემას, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მეშვეობით. გარდა იმისა, რომ ბიბლიოთეკარებს შესაძლებლობა ექნებათ დაეხმარონ ბიბლიოთეკის ვიზიტორებს 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევების განვითარებაში, პროექტში ჩართული ბიბლიოთეკარები ასევე იმუშავებენ ინფორმაციის საჭიროებების გამოვლენის მიმართულებით და ასწავლიან მომხმარებლებს,როგორ მოიძიონ აღნიშნული ინფორმაცია, შესაბამისი რესურსების გამოყენებით.

/public/upload/pdf/Memorandum-Of-Understanding-IDFI-IREX-PSDA-GLA.pdf

 

პროექტის პარგლებში განხორციელებული აქტივობების მოკლე მიმოხილვა იხილეთ ბმულზე

იუსტიციის მინისტრმა პროექტი „საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისათვის“ შეაჯამა

მოქალაქის პორტალის პრეზენტაცია ნუკრიანის საზოგადოებრივ ცენტრში

„ერთად შევეგებოთ ევროპას“ ხიდისთავის საზოგადოებრივ ცენტრში

ტიერი მანდონმა სოფელი ნუკრიანის საზოგადოებრივი ცენტრი დაათვალიერა

სოფელ ნუკრიანში ახალი ტიპის საზოგადოებრივი ცენტრი და ბიბლიოთეკა გაიხსნა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ახალი ტიპის საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

გიწვევთ გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეიტინგის 2020 წლის ანგარიშის პრეზენტაციასა და ონლაინ დისკუსიაზე

21.01.2021

სახელმძღვანელო გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ

18.01.2021

ინტერვიუ ირინა ფლიგესთან

13.01.2021

აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება დაიწყო

29.12.2020
განცხადებები

OECD-SIGMA-ს რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით IDFI-სა და GYLA-ს ერთობლივი განცხადება

20.01.2021

სამოქალაქო ორგანიზაციების განცხადება სახალხო დამცველის ბრიფინგზე

20.01.2021

არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთობლივი განცხადება ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ დაანონსებული სანქციების შესახებ

17.12.2020

კოალიცია ეხმიანება ნიკა გვარამიას განცხადებას მუქარის შესახებ

15.12.2020
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობის გაზრდილი მნიშვნელობა - პერსპექტივა დაკვირვების საფუძველზე (OGP 2030)

26.11.2020

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020

1930-იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება - რას და რატომ ვიხსენებთ?

13.10.2020

გასაბჭოება - საბჭოური კოლექტიური მეხსიერების პირველი საფეხური

13.10.2020