საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა ასაკი და მრავალშვილიანი თანამშრომლები

სიახლეები | ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკა | კარგი მმართველობა | პუბლიკაციები | ანალიზი 17 ოქტომბერი 2013

IDFI აგრძელებს შემოთავაზებული კვლევის  “საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში “  კონკრეტული თავების განცალკევებით გამოქვეყნებას. ამჯერად ჩვენს მიერ წარმოდგენილი იქნება საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა ასაკისა და მრავალშვილიანი თანამშრომლების შესახებ მონაცემები გენდერულ ჭრილში.

  • დასაქმებულ თანამშრომელთა ასაკი გენდერულ ჭრილში

„საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის“ მიხედვით სახელმწიფო დაწესებულებებში დასაქმებული მოხელეების  მინიმალური ასაკი შეიძლება იყოს 21  წელი,  ხოლო  ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეების – 18 წელი. საჯარო დაწესებულებებისთვის ყველაზე პრობლემატური აღმოჩნდა მოთხოვნა დასაქმებულთა საშუალო ასაკის შესახებ, რადგან  ხშირ შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირების მიერ ვერ ხერხდებოდა საკუთარ თანამშრომელთა ასაკის საშუალო არითმეტიკულის მოწოდება, რაც ინსტიტუტს არ აძლევდა საშუალებას, გაეგო კონკრეტულ დაწესებულებაში დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო ასაკი.

mestia

სრულყოფილი ინფორმაცია, დასაქმებულთა საშუალო ასაკის შესახებ ინსტიტუტს გააჩნია 31 207 საჯარო მოსამსახურეზე, რაც შეადგენს 38,4 წელს.

საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო ასაკი დაწესებულებათა სახეების მიხედვით გამოიყურება შემდეგნაირად:

asak

საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომელთა საშუალო ასაკის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია მიღებულია 126 საჯარო დაწესებულების 31 207 თანამშრომელზე, რომელთაგან 17 479 მამაკაცია და 13 728 ქალი. მიღებული მონაცემების გამოანგარიშებით ირკვევა, რომ დასაქმებულ მამაკაცთა და ქალთა  საშუალო ასაკი დაახლოებით ერთმანეთის ტოლია და გამოიყურება შემდეგნაირად:

asakagenderi

სხვადასხვა ტიპის საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ ქალთა და მამაკაცთა საშუალო ასაკი დაახლოებით ერთი და იგივე ნიშნულზე მერყეობს.  სამინისტროების ცენტრალურ და სახელმწიფო მინისტრის აპარატებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და საქვეუწყებო დაწესებულებებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში (მერია, გამგეობა) მამაკაცთა საშუალო ასაკი მცირედით აღემატება ქალთა საშუალო ასაკს.  ხოლო სხვა საჯარო დაწესებულებებში ქალთა საშუალო ასაკი 6 წლით აღემატება მამაკაცთა საშუალო ასაკს, რაც ძირითადად განპირობებულია საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში დასაქმებული მამაკაცთა სიმრავლით, რომელთა საშუალო ასაკი 31 წელია.

asakadawesebuleba

 

 

  • მრავალშვილიანი თანამშრომლების სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში

 საქართველოში  არსებული  დემოგრაფიული  პრობლემების  გათვალისწინებით,  ინსტიტუტის  ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა  საჯარო დაწესებულებებში  დასაქმებული მრავალშვილიანი   საჯარო მოსამსახურეების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია.

საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომლების შვილების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია ინსტიტუტმა მიიღო 64 348 თანამშრომელზე.  მიღებული დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული 64 348 პირიდან 3 და მეტი შვილის მშობელი გახლავთ მხოლოდ 5 139 ადამიანი.

maravlshviliani1

დაწესებულების სახეების მიხედვით, როგორც ირკვევა, პროცენტულად ყველაზე მეტი მრავალშვილიანი მშობელი დასაქმებულია ადგილობრივ თვითმმართველობებში  – 11,1 %. სამინისტროების ცენტრალურ და სახელმწიფო მინისტრების აპარატებში დასაქმებული თანამშრომლების 7,8% არის მრავალშვილიანი, სსიპ-ებსა და საქვეუწყებო დაწესებულებებში – 7,2 % , ხოლო სხვა საჯარო დაწესებულებებში – 6,8%.

mravalSviliani2

საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული  3 და მეტი შვილის მშობელთაგან   მრავალშვილიანი დედაა  1144 , ხოლო მრავალშვილიანი მამა – 3995.

mravalshviliani3

151 საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული მამაკაცებიდან 8,9% არის მრავალშვილიანი მამა, დასაქმებული ქალებიდან მხოლოდ 6,3% არის მრავალშვილიანი დედა.

mravalshviliani4

მრავალშვილიანობის ყველაზე მაღალი პროცენტი, როგორც მამაკაც ასევე ქალ საჯარო მოსამსახურეთა შორის  ადგილობრივ თვითმმართველობებში (მერია, გამგეობა) ფიქსირდება.

mravalshviliani5

ჩვენს მიერ ზემოთ წარმოდგენილ მონაცემებში ასახვა არ ჰპოვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული შტაბიდან და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტიდან მიღებულმა მრავალშვილიან თანამშრომელთა შესახებ არსებულმა მონაცემებმა, ვინაიდან ხსენებულ დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომელთა სრული რაოდენობა ინსტიტუტისთვის უცნობია. აღნიშნულ დაწესებულებებში დასაქმებული მრავალშვილიანი მშობლების სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში გამოიყურება შემდეგნაირად:

mravalshviliani6iusticgender

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

IDFI-იმ ონლაინ კონფერენცია - კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო გამართა

24.09.2020

კიბერუსაფრთხოების რეფორმა საქართველოში: არსებული გამოწვევები, საერთაშორისო პრაქტიკა და რეკომენდაციები

23.09.2020

ფარული მიყურადება საქართველოში - კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი

18.09.2020

რუსული საინფორმაციო ომი ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ

16.09.2020
განცხადებები

IDFI-ს განცხადება სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის თაობაზე

24.09.2020

არასამთავრობოები მოქმედი მოსამართლეების წინააღმდეგ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეებზე ინფორმაციის გაასაჯაროებას მოითხოვენ

11.09.2020

კოალიცია საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებათა კანონპროექტს ეხმიანება

08.09.2020

მოვუწოდებთ კომუნიკაციების კომისიას შეასრულოს ობიექტური და მიუკერძოებელი დამკვირვებლის როლი წინასაარჩევნო და საარჩევნო პროცესებში მედიის მონიტორინგისას

20.08.2020
ბლოგპოსტები

კიბერშეტევა ჯანდაცვის სამინისტროზე და რუსული კვალი

03.09.2020

გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეიტინგში უკრაინის წამყვანი პოზიცია საშიშროების წინაშე დგას

02.09.2020

რუსული სპორტი და პოლიტიკა

13.08.2020

12 წელი 2008 წლის აგვისტოს ომიდან: რუსული დეზინფორმაცია და რეალური ფაქტები

07.08.2020