სალექციო ბლოკ-კურსი GIPA-ში

სიახლეები 29 დეკემბერი 2015

15, 18, 22 და 25 დეკემბერს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI-ს) ორგანიზებით საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მმართველობის სკოლაში (GIPA) გაიმართა სალექციო ბლოკ-კურსი „კარგი მმართველობა საქართველოში“, რომელსაც გაუძღვა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე – ლევან ავალიშვილი. ღონისძიება ჩატარდა პროექტ “სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება”-ს ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება IDFI-ს მიერ ბრემენის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით.

 

სალექციო კურსის მიზანი იყო საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე კარგი მმართველობის განვითარების უახლესი ტენდენციების, საჯარო მმართველობის სფეროში საქართველოში მიმდინარე რეფორმების, ინიციატივების, მექანიზმებისა და გამოწვევების შესახებ მდგომარეობის მიმოხილვა.

 

სალექციო ბლოკ-კურსის პირველ დღეს, ლევან ავალიშვილმა ისაუბრა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე საქართველოში. მან სტუდენტებთან ერთად განიხილა ინფორმაციის თავისუფლების გარანტიებზე საქართველოში, მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ გარანტიებზე და საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსზე. სალექციო ბლოკ-კურსის პირველ დღეს ასევე განხილული იყო საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმები, საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადები და თუ როგორ ხდება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ჩამოყალიბება. სტუდენტებს ასევე ჰქონდათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სტატისტიკას საქართველოში 2010-2015 წლებში.

 

სალექციო კურსის მეორე დღეს, ლევან ავალიშვილმა ისაუბრა ელექტრონულ მმართველობაზე და ამ მხრივ ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გავლენაზე. სტუდენტებთან ერთად განხილული იყო თუ რა ძირითადი მიმართულებებით ხდება ელექტრონული მმართვეDSC_0294ლობის პრაქტიკული დანერგვა და განვითარება. IDFI-ს გამგეობის თავმჯდომარემ ისაუბრა ელექტრონული მმართველობის დანერგვის სტადიებზე, ელ-მმართველობის ინდექსზე და საქართველოში ამ მიმართულებით არსებულ პროგრესზე. სტუდენტებს მიეცათ საშუალება ემსჯელათ ელექტრონული სერვისების განვითარების დონეებზე, მის მახასიათებლებზე და ელ-მმართველობის დანერგვის სტრატეგიებზე.

 

სალექციო ბლოკ-კურსის მესამე და მეოთხე დღეს, ლევან ავალიშვილმა განიხილა კარგი მმართველობა და მისი შემადგენელი კომპონენტები. ხაზი გაესვა მოქალაქეთა მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ასევე განხილული იყო ლიბერალური დემოკრატიის 5 განზომილება და მამხილებლების დაცვის მნიშვნელობა კარგი მმართველობის განვითარების პროცესში.

 

ოთხდღიანი სალექციო კურსის შემდეგ, ღონისძიებაში მონაწილე სტუდენტებს გადაეცათ IDFI-ს, ბრემენის უნივერსიტეტისა და GIPA-ს ერთობლივი სერტიფიკატი. აგრეთვე, ბლოკ-კურსის მონაწილე სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ კურსის თემატიკის გარშემო დაწერონ ნარკვევი და მოიგონ Kindle, ასევე უახლესი ქართულენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურა. პრიზი გადაეცემა საუკეთესო ნარკვევების ავტორებს.

 

იხილეთ ალბომი.

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო საჯარო მოხელეებისთვის

04.12.2020

IDFI-იმ ზუგდიდის მერიის თანამშრომლებს გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ტრენინგი ჩაუტარა

03.12.2020

ბიზნესის კორუფციის რისკის ინდექსის 2020 წლის მაჩვენებლები

03.12.2020

ლევან ავალიშვილის ლექცია - ინფორმაციის თავისუფლება კორუფციასთან ბრძოლაში

01.12.2020
განცხადებები

საჯარო მმართველობის პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებასთან დაკავშირებით IDFI-სა და GYLA-ს ერთობლივი განცხადება

03.12.2020

EMC და IDFI დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამოწვევებზე

01.12.2020

კომენდანტის საათის მანიფესტაციებზე გავრცელება, უკიდურისად გაამწვავებს პოლიტიკურ კრიზისს

09.11.2020

გამოვხატავთ მზადყოფნას მედიას მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით გავუწიოთ უფასო იურიდიული დახმარება

09.11.2020
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობის გაზრდილი მნიშვნელობა - პერსპექტივა დაკვირვების საფუძველზე (OGP 2030)

26.11.2020

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020

1930-იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება - რას და რატომ ვიხსენებთ?

13.10.2020

გასაბჭოება - საბჭოური კოლექტიური მეხსიერების პირველი საფეხური

13.10.2020