საჯარო ინფორმაციის 10 დეკემბრის ანგარიშები

სიახლეები | კორუფციასთან ბრძოლა | პუბლიკაციები | ანგარიში 10 დეკემბერი 2014

ყოველი წლის 10 დეკემბერს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად, ყველა საჯარო დაწესებულება ვალდებულია საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიში წარუდგინოს საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტს, პრემიერ მინისტრს და ასევე გამოაქვეყნოს "საკანონმდებლო მაცნეს" ვებ-გვერდზე.

 

საჯარო ინფორმაციის ანგარიშის წარდგენა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხის შეფასების და კონტროლის მნიშვნელოვანი მექანიზმია როგორც ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისათვის.

 

IDFI-ის მიერ განხორციელებული ბოლო კვლევის ფარგლებში, 2009-2013 წლების ანგარიშების შედარებამ აჩვენა, რომ დაწესებულებების მხრიდან შემუშავებულ ანგარიშებში ასახული მონაცემები უმეტეს შემთხვევაში არასრულყოფილია, არ შეესაბამება სზაკ-ის მოთხოვნებს და აქედან გამომდინარე ნაკლებად ასახავს ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ რეალურ ვითარებას. ხშირია შემთხვევები როდესაც ანგარიშების წარდგენა ვადის დარღვევით ხდება, ხოლო ზოგიერთი საჯარო დაწესებულება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშის წარდგენას აუცილებელ ვალდებულებად საერთოდ არ განიხილავს. ამასთან ვხვდებით, შემთხვევებს როდესაც კონკრეტული საჯარო დაწესებულების მიერ ვერ-ხერხდება ფინანსური სახსრების მოძიება, რომ აღნიშნული ანგარიში განთავსებული იქნას საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე.

 

 

არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით, 2014 წლის 3 დეკემბერს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) საჯარო დაწესებულებებს გაუგზავნა ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული ფორმა საჯარო ინფორმაციის ანგარიშისათვის. ვფიქრობთ, ჩვენს მიერ შეთავაზებული ანგარიშის ფორმა უფრო სრულყოფილს და ინფორმაციულს გახდის სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელიც უნდა წარადგინოს საჯარო დაწესებულებამ. აღსანიშნავია, რომ დაწესებულებების დიდმა ნაწილმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ 2014 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში მათ მიერ წარდგენილი იქნებოდა ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული ფორმის მიხედვით.კიდევ ერთი საკითხი რაც ჩვენი აზრით მნიშვნელოვნად შეუწყობდა ხელს 10 დეკემბრის ანგარიშების სრულყოფილი სახით წარმოებას, არის საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ვალდებულების IDFI-ის რეკომენდაციების შესაბამისად შესრულება. კერძოდ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N 219 დადგენილების „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ მიხედვით, სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელ ინფორმაციას შორის ვხვდებით საჯარო ინფორმაციის 10 დეკემბრის ანგარიშისა და ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკის გამოქვეყნების ვალდებულებას.ჩვენი აზრით, აღნიშნული ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება ერთის მხრივ დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს კვარტალში ერთხელ გაეცნოს სტატისტიკურ მონაცემებს, ხოლო მეორეს მხრივ თავად დაწესებულებას უადვილებს ყოველი წლის 10 დეკემბრისთვის შესაბამისი ინფორმაციის თავმოყრას და ანგარიშის კონსოლიდირებას. ამავე დროს, ინსტიტუტის რეკომენდაციით, საჯარო დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებით შემოსული წერილების დეტალური რეესტრის განთავსება მოთხოვნის თარიღის, გამომგზავნის, ადრესატის, შინაარსის და განხილვის შედეგების მითითებით. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული რეკომენდაცია გათვალისწინებულია მთელი რიგი უწყებების მიერ. ვფიქრობთ, ყოველ-კვარტალური რეესტრის წარმოება მნიშვნელოვანად გაუადვილებს საჯარო დაწესებულებებს 10 დეკემბრის სრულყოფილი ანგარიშის დამუშავებას.

 

 

ინსტიტუტი იმედოვნებს, რომ 2014 წლის 10 დეკემბრის ანგარიშები საჯარო დაწესებულებების მიერ წინა წლებში წარდგენილ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანაგარიშებზე სრულყოფილი იქნება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კიდევ ერთხელ მიმართავს რეკომენდაციით საჯარო დაწესებულებებს და სთავაზობს:

  •  საჯარო დაწესებულებების უფლებამოსილი პირების მიერ გამოცემული იქნეს შესაბამისი სამართლებრივი აქტები, რომლის მიხედვითაც დამტკიცდება IDFI-ის მიერ შემოთავაზებული 10 დეკემბრის ანგარიშის ფორმა.

  •  საჯარო დაწესებულებებმა ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკის გამოქვეყნების ვალდებულების შესრულებისას იხელმძღვანელონ საქართველოში უკვე დანერგილი კარგი პრაქტიკით, რომელიც ითვალისწინებს ყოველ-კვარტალური დეტალური რეესტრის წარმოებას.

 

/public/upload/IDFI/10 December Report (6).pdf

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

IDFI-მა კვლევის „რუსული კაპიტალი საქართველოში“ პრეზენტაცია გამართა

28.11.2022

რუსული კაპიტალი და რუსული კავშირები ქართულ ბიზნესში

28.11.2022

DRIVE-ის საპროექტო წინადადებების პრეზენტაცია საქართველოში ციფრულ გამოწვევებზე საპასუხოდ

28.11.2022

IDFI-ს პროგრამების დირექტორმა ლევან ავალიშვილმა ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ღია ლექცია ჩაატარა

24.11.2022
განცხადებები

საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ჯერ არ შეუერთდა ანტიკორუფციული გარემოს შესახებ OECD-ის შეფასების პროცესს

21.11.2022

IDFI შემოსავლების სამსახურის განცხადებას პასუხობს

11.11.2022

მედიის ადვოკატირების კოალიცია მიმართავს პრეზიდენტს შეიწყალოს ნიკა გვარამია

03.11.2022

ნიკა გვარამიას შეწყალების ყველა კონსტიტუციური წინაპირობა არსებობს

03.11.2022
ბლოგპოსტები

რუსული დეზინფორმაციის ტაქტიკა 2008 წლის ხუთდღიანი ომის კონტექსტში

03.11.2022

ქაოტური მშენებლობები ბათუმში ახალ მასშტაბებს იძენს

18.10.2022

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და უფლება სამართლიან სასამართლოზე

11.07.2022

ქართული პრესისა და ბეჭდვითი მედიის ცენზურის ისტორია

03.05.2022