ბიუროკრატიული სისტემის გამოწვევები საჯარო მმართველობის რეფორმის კონტექსტში

პროექტები | დასრულებული პროექტები 15 მარტი 2017

 

პროექტის სახელწოდება: ბიუროკრატიული სისტემის გამოწვევები საჯარო მმართველობის რეფორმის კონტექსტში

 

დონორი ორგანიზაცია: პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მმართველობის რეფორმის ფონდის (GRF) მხარდაჭერით, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid-ის ფინანსური დახმარებით.

 

გრანტის ოდენობა: 10,400 აშშ დოლარი

 

პროექტის ხანგრძლივობა: 9 მარტი 2017 – 8 აგვისტო 2017

 

 

პროექტის აღწერა და  მიზანი

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის  შესრულების ანგარიშების მიხედვით,  საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა რაოდენობა და საჯარო სექტორის ადმინისტრაციული ხარჯები ყოველწლიურად იზრდება. 

 

ბოლო წლებში, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპის  შემცირების ფონზე, საზოგადოების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს  საჯარო სექტორის ბიუროკრატიული აპარატის განვითარების პერსპექტივები. საჯარო მართველობის მიმდინარე რეფორმის ფონზე, ბიუროკრატიული აპარატის მართვისა და განვითარების კუთხით, მნიშვნელოვანია  საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული სამოქმედო  გეგმაც, რომლის მიხედვითაც  2017 წელს ბიუროკრატიული  ხარჯების 10%-ით შემცირება იგეგმება.   

 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის მიზანიც იქნება, 2011-2016 წლებში სახელმწიფო ბიუროკრატიის და მასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯების ტენდენციების შესწავლა და ამ სფეროში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების დაფიქსირება. 

 

პოლიტიკის დოკუმენტში საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობისთვის და ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის წარმოდგენილი იქნება რეკომენდაციები, რომელიც ხელს შეუწყობს ადმინისტრაციული ხარჯების რაციონალურ განკარგვას და საკადრო უზრუნველყოფის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებას.

  

სამიზნე აუდიტორია

 

კვლევის ფარგლებში საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შემუშავებული რეკომენდაციების პირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან საქართველოს მთავრობა და ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოები.

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრაციული ხარჯების მხრივ არსებული პრობლემების დაფიქსირების შემდეგ, პოლიტიკის დოკუმენტი წარმოადგენს რეკომენდაციებს, თუ როგორ შეუძლია მთავრობას, გააუმჯობესოს დასაქმების, ანაზღაურების და რესურსების მართვის სისტემები და გახადოს ისინი უფრო ეფექტიანი, რაციონალური და გამჭვირვალე. 

 

აქტივობათა განრიგი

 

 

 ბიუჯეტი

 

 

 

/public/upload/IDFI_Photos_2017/burocracy_in_georgia_2011_2016_policy_document_idfi/Audit_Report.pdf

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

1944 წლის ოფიციალური დოკუმენტები საქართველოში მცხოვრები უმცირესობების გადასახლების თაობაზე

20.11.2020

Covid-19 და კონსტიტუციური კონტროლი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება

20.11.2020

IDFI-ის რეკომენდაციები სახელმწიფო სერვისების პოლიტიკის დოკუმენტებთან დაკავშირებით

17.11.2020

რუსული ონლაინ მედია საქართველოში პომპეოს ვიზიტის შესახებ

17.11.2020
განცხადებები

კომენდანტის საათის მანიფესტაციებზე გავრცელება, უკიდურისად გაამწვავებს პოლიტიკურ კრიზისს

09.11.2020

გამოვხატავთ მზადყოფნას მედიას მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით გავუწიოთ უფასო იურიდიული დახმარება

09.11.2020

არასამთავრობო ორგანიზაციები 2020-ის წლის საპარლამენტო არჩევნებს აფასებენ

05.11.2020

ვითხოვთ სათანადო რეაგირებას არჩევნების დღეს ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე

31.10.2020
ბლოგპოსტები

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020

1930-იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება - რას და რატომ ვიხსენებთ?

13.10.2020

გასაბჭოება - საბჭოური კოლექტიური მეხსიერების პირველი საფეხური

13.10.2020

კიბერშეტევა ჯანდაცვის სამინისტროზე და რუსული კვალი

03.09.2020