საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების და ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის პრაქტიკა საჯარო დაწესებულებებში

სიახლეები | კვლევები | კარგი მმართველობა | პუბლიკაციები 4 მარტი 2014

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების და ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის პრაქტიკა საჯარო დაწესებულებებში

2013 წლის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა, საქართველოს მთავრობის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ."

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა 2014 წლის 21 იანვრიდან 21 თებერვლამდე IDFI შეეცადა გამოერკვია, რამდენად უზრუნველყვეს დაწესებულებებმა აღნიშნული დადგენილებით მათზე დაკისრებული ვალდებულებები. ხსენებული დროის მონაკვეთში ინსტიტუტის მიერ შესწავლილი იქნა საქართველოს მთავრობის კანცელარიის, სამინისტროების და სახელმწიფო მინისტრის აპარატების მიერ საკუთარ ვებ-გვერდებზე 2013 წლის 31 დეკემბრამდე სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის განთავსება და მათ მიერ დანერგილი საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის პრაქტიკა.

როგორც გამოჩნდა საქართველოს მთავრობის კანცელარიამ და სამინისტროებმა აღნიშნული დადგენილებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების მაღალი მაჩვენებლები აჩვენეს.

 

თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ხსენებული დაწესებულებები უმეტესწილად ვებ-გვერდებზე ათავსებენ მხოლოდ იმ მინიმალურ კონკრეტულ ინფორმაციას, რომელიც აკმაყოფილებს მთავრობის დადგენილების მოთხოვნებს. კვლევაში წარმოდგენილია IDFI-ის რეკომენდაციები სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაციის განთავსების შესახებ, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ორგანოების ფინანსურ გამჭვირვალობასა და სხვა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.

რეკომენდაციები მოიცავს  შედეგ პუნქტებს:

 • ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

         IDFI-ის რეკომენდაცია (სტრუქტურული ხე და თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციების აღწერა)

 • ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

   IDFI-ის რეკომენდაცია (საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული წერილებისრეესტრი მოთხოვნის თარიღის,         ადრესატის, შინაარსის და  განხილვის შედეგის მითითებით)

 • ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ                                    

         IDFI-ის რეკომენდაცია (გასხვისებული ქონების ჩამონათვალი, ვისზე გასხვისდა და რა პირობებით)

 • რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები     

         IDFI-ის რეკომენდაცია (სად და რა სახის რეკლამა განთავსდა)

 • ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ           

          IDFI-ის რეკომენდაცია (თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით)

 • ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ                       

           IDFI-ის რეკომენდაცია (თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე ჩაშლილალად (ხარჯვითი კატეგორიების   მიხედვით)

         მივლინების თარიღის, მივლინების მიზნისა და ქვეყნის მითითებით)

 • ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით          

          IDFI-ის რეკომენდაცია (შესყიდვის ფასი,  შესყიდვის თარიღი, გამოშვების წელი, ნარჩენი ღირებულება)

 • საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები

          IDFI-ის რეკომენდაცია (თანამდებობის პირების და სხვა თანამშრომლების ცალ-ცალკე)

 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები

          IDFI-ის რეკომენდაცია  (თანამდებობის პირების და სხვა თანამშრომლების ცალ-ცალკე)

 • ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

          IDFI-ის რეკომენდაცია  (საბალანსო ღირებულების მითითებით)

 • სატელეფონო საუბრებზე  გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები                                   

          IDFI-ის რეკომენდაცია  (თანამდებობის პირების და სხვა თანამშრომლების ცალ-ცალკე).

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

2019 წელს (იანვარი-ივლისი) დანაშაულის რიცხვი 17,23%-ით გაიზარდა

11.09.2019

საქართველოს პარლამენტმა არქივების ღიაობის შესახებ IDFI-ს საკანონდებლო წინადადება განიხილა

04.09.2019

IDFI-მ საქართველოს პარლამენტს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონპროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებები წარუდგინა

03.09.2019

2019-2020 წლების ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი ხარვეზებით წარიმართა

22.08.2019
განცხადებები

განცხადება სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმიზაციის აუცილებლობის შესახებ

18.09.2019

იურიდიული კომიტეტის მიერ სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტების შეფასება

17.09.2019

კოალიცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესს აფასებს

12.09.2019

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობას

09.09.2019
ბლოგპოსტები

ინტერესთა შეუთავსებლობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში

05.08.2019

რა საფრთხე ემუქრება გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში

13.05.2019

დამოკიდებულება პროკურორებისა და მოსამართლეების ქმედებების მიმართ

22.04.2019

საქართველოს მოსახლეობას განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს საქართველოს პროკურატურის მიმართ

10.04.2019