ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა

სიახლეები | ღია მმართველობის პარტნიორობა 13 თებერვალი 2020

2020 წლის 13 თებერვალს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო და დამტკიცდა საბჭოს დებულება და შემადგენლობა.

 

საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სახელმწიფოს სამივე შტოს წარმომადგენლები - სამინისტროების წარმომადგენლები, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და საქართველოს პარლამენტის ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საბჭოს თავმჯდომარე. ამავდროულად, სააკოორდინაციო საბჭოს წევრები სათათბირო ხმის უფლებით არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაც საკოორდინაციო საბჭოში გადაწყვეტილების მიღებას შესაძლებელს ხდის სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების კუმულატიური უმრავლესობით. თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა მისაღები გადაწყვეტილების წინააღმდეგია, ასეთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული.

 

ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმისგან განსხვავებით, საკოორდინაციო საბჭოში სავალდებულო წესით წარმოდგენილი არიან უმაღლესი თანამდებობის პირები, რამაც დადებითი გავლენა უნდა მოახდინოს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) წინაშეაღებული ვალდებულებების განხორციელებაზე. ღია მმართველობის ფორუმში სამინისტროების მონაწილეობა დამყარებული იყო ნებაყოფლობით პრინციპზე, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობას არ შეეძლო მისაღები გადაწყვეტილების დაბლოკვა. ღია მმართველობის საქართველოს ფორუმი შენარჩუნებული იქნება, თუმცა მხოლოდ საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული სამუშაო ჯგუფის სახით, რომელმაც მოსაზრებები, რეკომენდაციები და ღია მმართველობა საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია უნდა წარუდგინოს საკოორდინაციო საბჭოს.

 

საკოორდინაციო საბჭოს მუდმივ წევრებად განსაზღვრული არიან სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე, და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები. დებულებით საბჭოს თავმჯდომარეობს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი.

 

საკოორდინაციო საბჭოს შექმნამდე ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი (სამდივნოსთან ერთად) არსებობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში როგორც საკონსულტაციო მექანიზმი და მიზნად ისახავდა ღია მმართველობის მიმართულებით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას. ძველი სტრუქტურის თანახმად, ფორუმი შედგებოდა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან და ჰყავდა ორი მომხსენებელი: ერთი მომხსენებელი წარმოადგენდა საჯარო დაწესებულებებს, ხოლო მეორე მომხსენებლი არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

 

საქართველოს ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს  სამდივნო წარმოდგენილი იქნება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, რაც გაამარტივებს სამდივნოს მხრიდან როგორც მუშაობის პროცესში ჩართული მონაწილეების, ასევე, აღებული ვალდებულებების განხორციელების კოორდინაციას. ახლად შექმნილ საკოორდინაციო საბჭოში  სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობა ეთხოვათ შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს -საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს (IDFI), ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდს, ფონდს „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“.

 

საკუთრივ სათათბირო ხმის უფლების გარეშე საბჭოს მუშაობაში კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება ჩართული, მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და მისი დაფინანსებული პროექტების წარმომადგენლები, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ამერიკის სავაჭრო პალატა, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI).

 

საკოორდინაციო საბჭოს დებულება ითვალისწინებს საბჭოს ფუნქციებსა და ამოცანებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით ხაზგასასმელია სახელმწიფოში ღია მმართველობის ზოგადი პოლიტიკის კოორდინაცია, ღია მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხილვა, მხარდაჭერა და მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა, ღია მმართველობის პრინციპებისა და სამოქმედო გეგმაში შესატანი ცვლილებების განხილვა, ღია მმართველობის პოლიტიკის განხორციელების მიზნით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება და სხვა ისეთი ფუნქციების განხორციელება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში ღია მმართველობის პრინციპის დანერგვას.

 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი სახის პლატფორმა, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობენ სათათბირო ხმის უფლებით, არ არის შექმნილი არც ერთ ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოში.

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა

05.06.2020

საქართველოს პარლამენტმა ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ანგარიშების განხილვა დაიწყო

05.06.2020

საქართველოს ლობისტური საქმიანობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში

03.06.2020

IDFI-მ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის ანგარიში წარადგინა

03.06.2020
განცხადებები

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები კვლავაც კრიტიკულია

04.06.2020

პარლამენტმა მხარი არ უნდა დაუჭიროს კანონპროექტს ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ

29.05.2020

IDFI-ი მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს არ დაუშვას კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღება

20.05.2020

IDFI-ის განცხადებით ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს მკაფიო განმარტება მოსალოდნელი შეზღუდვების სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ

15.05.2020
ბლოგპოსტები

ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამოუკიდებლობა

26.05.2020

მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღის მითვისება რუსული პროპაგანდის მიერ

08.05.2020

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება პროკურატურის მიმართ

04.05.2020

ქართული პრესისა და ბეჭდვითი მედიის ცენზურის მიმოხილვა

03.05.2020