ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა

სიახლეები | ღია მმართველობის პარტნიორობა 13 თებერვალი 2020

2020 წლის 13 თებერვალს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო და დამტკიცდა საბჭოს დებულება და შემადგენლობა.

 

საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სახელმწიფოს სამივე შტოს წარმომადგენლები - სამინისტროების წარმომადგენლები, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და საქართველოს პარლამენტის ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საბჭოს თავმჯდომარე. ამავდროულად, სააკოორდინაციო საბჭოს წევრები სათათბირო ხმის უფლებით არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაც საკოორდინაციო საბჭოში გადაწყვეტილების მიღებას შესაძლებელს ხდის სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების კუმულატიური უმრავლესობით. თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა მისაღები გადაწყვეტილების წინააღმდეგია, ასეთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული.

 

ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმისგან განსხვავებით, საკოორდინაციო საბჭოში სავალდებულო წესით წარმოდგენილი არიან უმაღლესი თანამდებობის პირები, რამაც დადებითი გავლენა უნდა მოახდინოს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) წინაშეაღებული ვალდებულებების განხორციელებაზე. ღია მმართველობის ფორუმში სამინისტროების მონაწილეობა დამყარებული იყო ნებაყოფლობით პრინციპზე, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობას არ შეეძლო მისაღები გადაწყვეტილების დაბლოკვა. ღია მმართველობის საქართველოს ფორუმი შენარჩუნებული იქნება, თუმცა მხოლოდ საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული სამუშაო ჯგუფის სახით, რომელმაც მოსაზრებები, რეკომენდაციები და ღია მმართველობა საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია უნდა წარუდგინოს საკოორდინაციო საბჭოს.

 

საკოორდინაციო საბჭოს მუდმივ წევრებად განსაზღვრული არიან სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე, და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები. დებულებით საბჭოს თავმჯდომარეობს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი.

 

საკოორდინაციო საბჭოს შექმნამდე ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი (სამდივნოსთან ერთად) არსებობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში როგორც საკონსულტაციო მექანიზმი და მიზნად ისახავდა ღია მმართველობის მიმართულებით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას. ძველი სტრუქტურის თანახმად, ფორუმი შედგებოდა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან და ჰყავდა ორი მომხსენებელი: ერთი მომხსენებელი წარმოადგენდა საჯარო დაწესებულებებს, ხოლო მეორე მომხსენებლი არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

 

საქართველოს ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს  სამდივნო წარმოდგენილი იქნება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, რაც გაამარტივებს სამდივნოს მხრიდან როგორც მუშაობის პროცესში ჩართული მონაწილეების, ასევე, აღებული ვალდებულებების განხორციელების კოორდინაციას. ახლად შექმნილ საკოორდინაციო საბჭოში  სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობა ეთხოვათ შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს -საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს (IDFI), ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდს, ფონდს „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“.

 

საკუთრივ სათათბირო ხმის უფლების გარეშე საბჭოს მუშაობაში კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება ჩართული, მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და მისი დაფინანსებული პროექტების წარმომადგენლები, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ამერიკის სავაჭრო პალატა, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI).

 

საკოორდინაციო საბჭოს დებულება ითვალისწინებს საბჭოს ფუნქციებსა და ამოცანებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით ხაზგასასმელია სახელმწიფოში ღია მმართველობის ზოგადი პოლიტიკის კოორდინაცია, ღია მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხილვა, მხარდაჭერა და მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა, ღია მმართველობის პრინციპებისა და სამოქმედო გეგმაში შესატანი ცვლილებების განხილვა, ღია მმართველობის პოლიტიკის განხორციელების მიზნით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება და სხვა ისეთი ფუნქციების განხორციელება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში ღია მმართველობის პრინციპის დანერგვას.

 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი სახის პლატფორმა, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობენ სათათბირო ხმის უფლებით, არ არის შექმნილი არც ერთ ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოში.

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საქართველო კანონის უზენაესობის 2020 წლის ინდექსში

26.03.2020

ინფექციური დაავადებების სტატისტიკა საქართველოში

25.03.2020

საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის ვადის განმავლობაში ელექტრონული საქმისწარმოების, ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჯარო ინფორმაციის გაცემის განსხვავებული წესები იმოქმედებს

23.03.2020

კორუფციასთან ბრძოლის საგანმანართლებლო პროგრამა დისტანციურად გრძელდება

17.03.2020
განცხადებები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აჭარის მაუწყებელში მიმდინარე საგანგაშო პროცესებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებს კოლექტიურად მიმართავენ

17.03.2020

კოალიცია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად ნინო ქადაგიძის წარდგენას ეხმიანება

13.03.2020

კოალიციის განცხადება მოსამართლეთა დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ხარვეზების თაობაზე

05.03.2020

კოალიცია აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების თაობაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებს კიდევ ერთხელ მიმართავს

14.02.2020
ბლოგპოსტები

ემოციური უსაფრთხოება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში - მოსწავლეთა დარღვევებისა და ჩაგვრის შემთხვევების სტატისტიკის ანალიზი

20.03.2020

ქალაქ ფოთში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებასა და თევზის გადამუშავებასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემების ანალიზი - ანუ ცხოვრება ზღვისპირა ქალაქში ჰაერის გარეშე

20.03.2020

არაგადამდები (ქრონიკული) დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის მიმოხილვა

20.03.2020

სოციალური დახმარებები VS არჩევნები

02.03.2020