ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა

სიახლეები | ღია მმართველობის პარტნიორობა | სტატია 13 თებერვალი 2020

2020 წლის 13 თებერვალს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო და დამტკიცდა საბჭოს დებულება და შემადგენლობა.

 

საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სახელმწიფოს სამივე შტოს წარმომადგენლები - სამინისტროების წარმომადგენლები, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და საქართველოს პარლამენტის ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საბჭოს თავმჯდომარე. ამავდროულად, სააკოორდინაციო საბჭოს წევრები სათათბირო ხმის უფლებით არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაც საკოორდინაციო საბჭოში გადაწყვეტილების მიღებას შესაძლებელს ხდის სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების კუმულატიური უმრავლესობით. თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა მისაღები გადაწყვეტილების წინააღმდეგია, ასეთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული.

 

ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმისგან განსხვავებით, საკოორდინაციო საბჭოში სავალდებულო წესით წარმოდგენილი არიან უმაღლესი თანამდებობის პირები, რამაც დადებითი გავლენა უნდა მოახდინოს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) წინაშეაღებული ვალდებულებების განხორციელებაზე. ღია მმართველობის ფორუმში სამინისტროების მონაწილეობა დამყარებული იყო ნებაყოფლობით პრინციპზე, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობას არ შეეძლო მისაღები გადაწყვეტილების დაბლოკვა. ღია მმართველობის საქართველოს ფორუმი შენარჩუნებული იქნება, თუმცა მხოლოდ საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული სამუშაო ჯგუფის სახით, რომელმაც მოსაზრებები, რეკომენდაციები და ღია მმართველობა საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია უნდა წარუდგინოს საკოორდინაციო საბჭოს.

 

საკოორდინაციო საბჭოს მუდმივ წევრებად განსაზღვრული არიან სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე, და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები. დებულებით საბჭოს თავმჯდომარეობს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი.

 

საკოორდინაციო საბჭოს შექმნამდე ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი (სამდივნოსთან ერთად) არსებობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში როგორც საკონსულტაციო მექანიზმი და მიზნად ისახავდა ღია მმართველობის მიმართულებით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას. ძველი სტრუქტურის თანახმად, ფორუმი შედგებოდა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან და ჰყავდა ორი მომხსენებელი: ერთი მომხსენებელი წარმოადგენდა საჯარო დაწესებულებებს, ხოლო მეორე მომხსენებლი არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

 

საქართველოს ღია მმართველობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს  სამდივნო წარმოდგენილი იქნება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, რაც გაამარტივებს სამდივნოს მხრიდან როგორც მუშაობის პროცესში ჩართული მონაწილეების, ასევე, აღებული ვალდებულებების განხორციელების კოორდინაციას. ახლად შექმნილ საკოორდინაციო საბჭოში  სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობა ეთხოვათ შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს -საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს (IDFI), ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდს, ფონდს „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“.

 

საკუთრივ სათათბირო ხმის უფლების გარეშე საბჭოს მუშაობაში კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება ჩართული, მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და მისი დაფინანსებული პროექტების წარმომადგენლები, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ამერიკის სავაჭრო პალატა, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI).

 

საკოორდინაციო საბჭოს დებულება ითვალისწინებს საბჭოს ფუნქციებსა და ამოცანებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით ხაზგასასმელია სახელმწიფოში ღია მმართველობის ზოგადი პოლიტიკის კოორდინაცია, ღია მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხილვა, მხარდაჭერა და მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა, ღია მმართველობის პრინციპებისა და სამოქმედო გეგმაში შესატანი ცვლილებების განხილვა, ღია მმართველობის პოლიტიკის განხორციელების მიზნით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება და სხვა ისეთი ფუნქციების განხორციელება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში ღია მმართველობის პრინციპის დანერგვას.

 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი სახის პლატფორმა, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობენ სათათბირო ხმის უფლებით, არ არის შექმნილი არც ერთ ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოში.

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

X მოწვევის პარლამენტმა „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ პრობლემური კანონპროექტი მესამე მოსმენით მიიღო

11.06.2021

IDFI-ის და საქართველოს უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

11.06.2021

ლექცია კორუფციის კვლევის თანამედროვე გამოწვევების შესახებ

09.06.2021

ონლაინ კონფერენცია - უახლესი მიღწევები დეზინფორმაციის კვლევაში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და შემდგომი მიმართულებები საქართველოსთვის

02.06.2021
განცხადებები

კოალიცია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კონკურსს ეხმიანება

07.06.2021

კოალიცია: საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი მოსამართლე ინკლუზიური პროცესით უნდა შეირჩეს

04.06.2021

ხელისუფლების უმოქმედობა კლანის მხარდაჭერის დემონსტირებაა

28.05.2021

ხელმომწერი ორგანიზაციები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევის შეჩერებას მოითხოვენ

20.05.2021
ბლოგპოსტები

ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის სახელმწიფო პროგრამის საპილოტე პროექტი ოზურგეთში

13.05.2021

მოსაზრებები სამუსლიმანო საქართველოს სახელმწიფოებრივ კუთვნილებასთან დაკავშირებით

10.03.2021

1921 წლის ოკუპაცია და „პერესტროიკის“ ხანის ქართული გაზეთები

10.03.2021

საბჭოთა ოკუპაციის ნარატივი რუსეთ-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობების ფონზე: პოლიტიკა, მეხსიერება, იდენტობა

10.03.2021