IDFI-მ ფინანსთა სამინისტროში საჩივარი შეიტანა

სიახლეები | IDFI-ს სასამართლო პრაქტიკა 21 მარტი 2014

 2014 წლის 17 მარტს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუმა ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს.

საჩივრის წარდგენის საფუძველი გახდა სამინისტროს მხრიდან არასრული, არაკლასიფიცირებული  ინფორმაციის მიღება. მოწოდებული ინფორმაციის დიდი ნაწილი არ არის წარმოდგენილი იმ სახით, რა სახითაც IDFI - მ მოითხოვა. თხუთმეტი მოთხოვნიდან სამინისტრომ სრულყოფილად უპასუხა მხოლოდ ხუთ მოთხოვნას. დანარჩენ ორ საკითხზე სამინისტრომ ინფორმაცია  არ გასცა.

ფინანსთა სამინისტრომ არასრულყოფილი სახით მოგვაწოდა ინფორმაცია თანამდებობის პირთა პრემიების, სახელფასო დანამატების, სამივლინებო და „როუმინგულ“, ასევე ავტოპარკის ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ. მოთხოვნებზე ღონისძიებების ხარჯებსა და შესყიდვებთან დაკავშირებით სამინისტროდან  მხოლოდ ჯამური ღირებულებები მივიღეთ. უწყებამ არ მოგვაწოდა შესყიდვების გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ წერილობითი შეთანხმებები.

ფინანსთა სამინისტრომ უარი განაცხადა სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული და გაგზავნილი წერილების ასლების გაცემაზე იმ მოტივით, რომ „აღნიშნული არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას“.  გაუგებარია რა საკანონმდებლო საფუძველზე ამყარებს თავის უარს ადმინისტრაციული ორგანო, რამდენადაც ჩვენი უფლება დაფუძნებულია სზაკ-ის დეფინირებულ განმარტებაზე, რომ - ,,მოხელის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია“  საჯაროა.

ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ურუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულება არ იქნა შესრულებული და ითხოვს სამინისტროსგან ინფორმაციის  სრულყოფილი სახით გაცემას.

მიმდინარე წლის თებერვალსა და მარტში  IDFI -მ საჯარო ინფორმაციის სრულყოფილი სახით მიღების მოთხოვნით  ადმინისტრაციული საჩივარი წარადგინა ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და ენერგეტიკის სამინისტროებში. ინსტიტუტი ელოდება ენერგეტიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში კი საჩივრის განხილვა  26 მარტს არის ჩანიშნული.

IDFI იმედს გამოთქვამს, რომ ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.


 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საქართველოს პარლამენტმა IDFI-ის რეკომენდაციით საკანონმდებლო პროცესებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ელექტრონული პლატფორმა შექმნა

16.10.2019

IDFI-მ ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის მორიგი ტრენინგი ჩაატარა

14.10.2019

სტალინიზმი საბჭოთა სკოლებში და სკოლის მოსწავლეების საქმე

11.10.2019

მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორები-საქართველო მსოფლიო ბანკის 2019 წლის შეფასებით

10.10.2019
განცხადებები

კვლავ არსებობს კითხვები გენერალური პროკურორის დიპლომთან დაკავშირებით

17.10.2019

განცხადება სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმიზაციის აუცილებლობის შესახებ

18.09.2019

იურიდიული კომიტეტის მიერ სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტების შეფასება

17.09.2019

კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამა

15.09.2019
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობა - გასაღები მდგრადი განვითარების მიზნების შენელებული პროგრესის საპასუხოდ

20.09.2019

ინტერესთა შეუთავსებლობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში

05.08.2019

რა საფრთხე ემუქრება გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში

13.05.2019

დამოკიდებულება პროკურორებისა და მოსამართლეების ქმედებების მიმართ

22.04.2019