IDFI-მ ფინანსთა სამინისტროში საჩივარი შეიტანა

სიახლეები | IDFI-ს სასამართლო პრაქტიკა 21 მარტი 2014

 2014 წლის 17 მარტს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუმა ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს.

საჩივრის წარდგენის საფუძველი გახდა სამინისტროს მხრიდან არასრული, არაკლასიფიცირებული  ინფორმაციის მიღება. მოწოდებული ინფორმაციის დიდი ნაწილი არ არის წარმოდგენილი იმ სახით, რა სახითაც IDFI - მ მოითხოვა. თხუთმეტი მოთხოვნიდან სამინისტრომ სრულყოფილად უპასუხა მხოლოდ ხუთ მოთხოვნას. დანარჩენ ორ საკითხზე სამინისტრომ ინფორმაცია  არ გასცა.

ფინანსთა სამინისტრომ არასრულყოფილი სახით მოგვაწოდა ინფორმაცია თანამდებობის პირთა პრემიების, სახელფასო დანამატების, სამივლინებო და „როუმინგულ“, ასევე ავტოპარკის ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ. მოთხოვნებზე ღონისძიებების ხარჯებსა და შესყიდვებთან დაკავშირებით სამინისტროდან  მხოლოდ ჯამური ღირებულებები მივიღეთ. უწყებამ არ მოგვაწოდა შესყიდვების გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ წერილობითი შეთანხმებები.

ფინანსთა სამინისტრომ უარი განაცხადა სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული და გაგზავნილი წერილების ასლების გაცემაზე იმ მოტივით, რომ „აღნიშნული არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას“.  გაუგებარია რა საკანონმდებლო საფუძველზე ამყარებს თავის უარს ადმინისტრაციული ორგანო, რამდენადაც ჩვენი უფლება დაფუძნებულია სზაკ-ის დეფინირებულ განმარტებაზე, რომ - ,,მოხელის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია“  საჯაროა.

ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ურუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულება არ იქნა შესრულებული და ითხოვს სამინისტროსგან ინფორმაციის  სრულყოფილი სახით გაცემას.

მიმდინარე წლის თებერვალსა და მარტში  IDFI -მ საჯარო ინფორმაციის სრულყოფილი სახით მიღების მოთხოვნით  ადმინისტრაციული საჩივარი წარადგინა ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და ენერგეტიკის სამინისტროებში. ინსტიტუტი ელოდება ენერგეტიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში კი საჩივრის განხილვა  26 მარტს არის ჩანიშნული.

IDFI იმედს გამოთქვამს, რომ ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.


 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

საქართველოს ლობისტური საქმიანობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში

03.06.2020

IDFI-მ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის ანგარიში წარადგინა

03.06.2020

ტრენინგი თემაზე "FATF-ის მე-8 რეკომენდაცია არაკომერციული იურიდიული პირებისთვის"

01.06.2020

5G ტექნოლოგია, რუსული დეზინფორმაცია და კორონავირუსი

27.05.2020
განცხადებები

პარლამენტმა მხარი არ უნდა დაუჭიროს კანონპროექტს ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ

29.05.2020

IDFI-ი მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს არ დაუშვას კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღება

20.05.2020

IDFI-ის განცხადებით ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს მკაფიო განმარტება მოსალოდნელი შეზღუდვების სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ

15.05.2020

პარლამენტმა სასამართლოს აქტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი საკანონმდებლო ცვლილების მიღება გადადო

02.05.2020
ბლოგპოსტები

ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამოუკიდებლობა

26.05.2020

მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღის მითვისება რუსული პროპაგანდის მიერ

08.05.2020

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება პროკურატურის მიმართ

04.05.2020

ქართული პრესისა და ბეჭდვითი მედიის ცენზურის მიმოხილვა

03.05.2020