სიახლეების გამოწერა

IDFI-მ თერთმეტი სამინისტროდან ხელმეორედ გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია

სიახლეები 27 იანვარი 2011

IDFI-მ განმეორებით მიმართა 11 სამინისტროს წერილით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის შესახებ. ინფორმაცია გამოთხოვნილ იქნა შემდეგი სამინისტროებიდან:

 

1. შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2.საქართველოს  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

3. განათლებისა და მეცნიერების  საამინისტრო

4.სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა  სამინისტრო

5. ენერგეტიკის სამინისტრო

6.კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

7. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

8.რეგიონული განვითარებისადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

9.გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

10.ფინანსთა სამინისტრო

11. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

 

IDFI -მ ზემოთ ჩამოთვლილი სამინისტროებიდან ხელმეორედ  გამოითხოვა  ის საჯარო ინფორმაცია, რომელის მოთხოვნაც სამინისტროებმა უპასუხოდ დატოვეს  და ასევე ინფორმაცია სარეზერვო ფონდების შესახებ:
 
1.სამინისტროს  თანამშრომელთა სია  თანამდებობების მიხედვით და  თითოეულის  თანამდებობრივ სარგოებზე (ცალ-ცალკე)დასახელფასო დანამატებზე (ცალ-ცალკე).  ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობა  2009/ 2010 წწ  განმავლობაში.
2.მინისტრზე, მინისტრის მოადგილეებზე და სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელ პირებზე  2009/2010  წლებში გაცემული პრემიების საერთო კვარტლური ოდენობები.
3.მინისტრის, მინისტრის მოადგილეების, სტრუქტურული ქვედანაყოფების (ერთეულების) ხელმძღვანელი პირების ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე დახარჯული თანხები თვეების მიხედვით 2009 წლის განმავლობაში.
4.ინფორმაცია სამინისტროს ავტოპარკის შესახებ : სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების პერსონალურად გადანაწილება თანამდებობის პირებზე (მათ შორის ავტომანქანის მოდელი) და საწვავის ხარჯის ყოველთვიური ზღვრული ლიმიტი (მათ შორის საწვავის ტიპი) 2009/2010 წწ განმავლობაში. მინისტრის და სამინისტროს თანამშრომელთა მიერ(თითოეულის ცალ-ცალკე) სამსახურის ავტომანქანებით მომსახურებაზე (შეკეთება,ცვეთა) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხის ოდენობა 2009/2010 წწ განმავლობაში.
5.ინფორმაცია სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ: მინისტრის და სამინისტროს თანამშრომელთა (ცალ-ცალკე)  სატელეფონო საუბრებზე (მათ შორის მობილურ  ტელეფონებზე) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხის ოდენობა 2009/2010 წწ განმავლობაში.
6.სამინისტროს თანამშრომელთა მობილური  ტელეფონებისა და ავტომანქანების შესყიდვაზე ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობა 2009/2010 წწ განმავლობაში.
7.სამინისტროს 2009-2010 წწ.ბიუჯეტი, კვარტლური ხარჯთაღრიცხვით. მ.შ.,2009-2010 წწ.ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
8.2010 წლის 1 იანვრიდან დღემდე სამინისტროს კომპეტენციის სფეროში  განხორციელებული პროექტებისა და პროგრამების  ჩამონათვალი(სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტები ყველა სფეროში
9.დღევანდელი  მდგომარეობით სამინისტროს  ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი და თითოეულის  ღირებულება.
10.2010 წლის პირველი იანვრიდან დღემდე სამინისტროს მიერ ჩატარებული კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებების სრული სია.
11.2009/2010 წლებში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან  სამინისტროსთვის   გამოყოფილი თანხების ოდენობა (განკარგულებები ცალ-ცალკე).  
 
            წერილის გაგზავნის თარიღი: 23/12/2010
            პასუხის მიღების თარიღი: 5/01/11/2011
სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის (OECD-ACN) რეკომენდაციები არასათანადოდ სრულდება

22.02.2019

მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის მიმართ

21.02.2019

IDFI-იმ ახალი პროექტის „კარგი მმართველობის გაძლიერება საქართველოში“ განხორციელება ჟურნალისტების ტრენინგით დაიწყო

04.02.2019

პროკურატურის რეფორმა – რა ცვლილებებით შეხვდა სისტემა 2019 წელს

04.02.2019
განცხადებები

პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად

22.02.2019

მიმართვა დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს

22.02.2019

სს „თიბისი ბანკის“ გარშემო განვითარებული მოვლენები ბევრ კითხვას აჩენს

15.02.2019

ხელისუფლებამ უნდა გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება და ფარული ჩანაწერებით შანტაჟის პრაქტიკა აღკვეთოს

29.01.2019
ბლოგპოსტები

მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის მიმართ

21.02.2019

საქართველოს პროკურატურა მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე: სისტემაში არსებული ხარვეზების გამოსწორების გზა

30.08.2018

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

31.05.2018

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჯანმრთელობის უფლების ცალკეული ასპექტები საქართველოში

31.05.2018