EAP Media Freedom Watch

IDFI მედიაში 13 ნოემბერი 2013

 

Информация о перечисленных на основании процессуального соглашения суммах должна быть доступной
 
10/11/2013
 
 
 
Институт развития свободы информации (IDFI) призывает Национальное исполнительное бюро сделать доступной информацию о суммах, перечисленных в госбюджет на основании процессуальных соглашений.
 
В опубликованном 8 ноября блоге IDFI отмечается, что с 2013 года учет данных статистической службой Национального исполнительного бюро перешел на иную систему. Вследствие этого размер перечисленных на основании процессуальных соглашений сумм не отделяется от других налагаемых по уголовным делам выплат. Из-за этого IDFI не смог получить от Национального исполнительного бюро соответствующую информацию за 2013 год. С соответствующим запросом IDFI обратился в Национальное исполнительное бюро 25 сентября с.г.
 
«Как выясняется из полученной документации, в течение 9 месяцев 2013 года (1 января-25 сентября) общий размер наложенных по уголовным делам штрафов за нанесенный государству ущерб, залогов и сумм, перечисленных в госбюджет на основании процессуального соглашения, составил 54.722.173 лари. Что касается непосредственно размера сумм, перечисленных на основании процессуального соглашения, в представленной документации отмечено, что Национальное исполнительное бюро не осуществляет учет этих данных в отдельности», — поясняется в заявлении IDFI.
 
Впрочем, IDFI получил от Национального исполнительного бюро информацию о суммах перечисленных в госбюджет на основании процессуальных соглашений в 2009-2012 годах.
 
IDFI призывает Национальное исполнительное бюро восстановить раздельный учет указанных данных и решить проблему непрозрачности сумм, перечисленных в госбюджет на основании процессуальных соглашений, чтобы общество не восприняло этот факт как попытку сокрытия данных.
 
Источник: www.idfi.ge
 
სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

IDFI აზარტული თამაშების წინააღმდეგ ელექტრონული პეტიციის განხილვას დააკვირდება

09.12.2019

რიგით მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - სახელმწიფო არქივების ღიაობა და მეხსირების კვლევები

06.12.2019

საპროცესო შეთანხმების შესახებ კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზის პრეზენტაცია

04.12.2019

კარგი მმართველობის ფორუმი (GGF)

30.11.2019
განცხადებები

არასამთავრობო ორგანიზაციების საგანგებო განცხადება

18.11.2019

არასამთავრობო ორგანიზაციათა საგანგებო განცხადება

14.11.2019

კვლავ არსებობს კითხვები გენერალური პროკურორის დიპლომთან დაკავშირებით

17.10.2019

განცხადება სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმიზაციის აუცილებლობის შესახებ

18.09.2019
ბლოგპოსტები

გამოკითხვის ექსპერიმენტი

31.10.2019

პროკურატურის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით მოსახლეობის აზრი გაყოფილია

30.10.2019

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა: რა იცის და რა დამოკიდებულება აქვს ხალხს საქართველოში ამ პროცესის შესახებ

21.10.2019

ღია მმართველობის პარტნიორობა - გასაღები მდგრადი განვითარების მიზნების შენელებული პროგრესის საპასუხოდ

20.09.2019