Corporate Political Responsibility (CPR) და მისი გავლენა კომპანიების ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებზე - ქართული სადაზღვევო სექტორის მაგალითზე

სიახლეები | კვლევები | ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკა | პუბლიკაციები 16 ოქტომბერი 2012

ხიშტოვანი გიორგი - ბრემენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი; ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი. 

პირველი ერეკლე - ბრემენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

სტატია საქართველოს მაგალითზე განიხილავს Corporate ‘Political’ Responsbility-ს (CPR) ფენომენს. აგრეთვე, ქართული სადაზღვევო სექტორის და ამ სექტორში წარმოდგენილი ცალკეული კომპანიების მოკლევადიანი ფინანსური შედეგების ანალიზის ფარგლებში, სტატიაში განიხილება ზემოთ ხსენებული ფენომენის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მოდელზე. CPR-ის ფენომენის კომპანიის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე პოზიტიური ან ნეგატიური გავლენის დადგენის მიზნით, კვლევაში მოხდა დამატებითი თეორიული კომპონენტის ჩართვა, რომელიც ასეთი ტიპის ვალდებულებების აღების შემთხვევაში, CPR-ის გავლენის ხარისხზე მოახდენს დამატებით ეფექტს. ჩვენი სტატიის შემთხვევაში, ეს არის თეორია პოლიტიკურად დაკავშირებული კომპანიების შესახებ („theory of politically connected firms“). კვლევის შედეგებმა გაამყარა ჩვენს მიერ ფორმულირებული პირველი ჰიპოთეზა და გვიჩვენა, რომ CPR-პროექტის შემდეგ, ინდუსტრიის ეკონომიკური ღირებულების ზრდის ტემპი საგრძნობლად შემცირდა. აგრეთვე, CPR-აქტივობის შემდეგ, განხილული კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლების უმრავლესობა (ROA, Net Income and Financial Leverage) მნიშვნელოვნად გაუარესდა. კვლევის შედეგები თანხმობაში მოდის ჩვენ მიერ ფორმულირებულ მეორე ჰიპოთეზასთანაც. პოლიტიკურად ყველაზე ნაკლებად დაკავშირებული კომპანია, CPR-პროექტში ჩართვის შემდეგ, იძულებული გახდა, თითქმის სრულად შეეცვალა აქციონერები. აგრეთვე, ცხადი ხდება, თუ რა დადებითი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს CPR-პროექტს ბაზარზე წარმოდგენილი პოლიტიკურად ყველაზე მეტად დაკავშირებული კომპანიისათვის. ჩვენი კვლევის შედეგად, ეს კომპანია CPR-პროექტში ჩართვის შემდეგ, 2012 წლის მდგომარეობით, სადაზღვევო ბაზრის დომინანტი მოთამაშე გახდა.

 Corporate Political Responsibility (CPR) და მისი გავლენა კომპანიების ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებზე - ქართული სადაზღვევო სექტორის მაგალითზე

 Corporate Political Responsibility (CPR) და მისი გავლენა კომპანიების ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებზე - ქართული სადაზღვევო სექტორის მაგალითზე

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

ლევან ავალიშვილის ლექცია - ინფორმაციის თავისუფლება კორუფციასთან ბრძოლაში

01.12.2020

ონკოლოგიური მკურნალობის ხელმისაწვდომობა საქართველოში

30.11.2020

IDFI-იმ თელავისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების მერიების თანამშრომლებისთვის გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და კეთილსინდისიერების შესახებ ტრენინგები გამართა

27.11.2020

თამარ ჩუგოშვილის ლექცია - კორუფციასთან ბრძოლის დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნა

27.11.2020
განცხადებები

EMC და IDFI დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამოწვევებზე

01.12.2020

კომენდანტის საათის მანიფესტაციებზე გავრცელება, უკიდურისად გაამწვავებს პოლიტიკურ კრიზისს

09.11.2020

გამოვხატავთ მზადყოფნას მედიას მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით გავუწიოთ უფასო იურიდიული დახმარება

09.11.2020

არასამთავრობო ორგანიზაციები 2020-ის წლის საპარლამენტო არჩევნებს აფასებენ

05.11.2020
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობის გაზრდილი მნიშვნელობა - პერსპექტივა დაკვირვების საფუძველზე (OGP 2030)

26.11.2020

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020

1930-იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება - რას და რატომ ვიხსენებთ?

13.10.2020

გასაბჭოება - საბჭოური კოლექტიური მეხსიერების პირველი საფეხური

13.10.2020