Corporate Political Responsibility (CPR) და მისი გავლენა კომპანიების ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებზე - ქართული სადაზღვევო სექტორის მაგალითზე

სიახლეები | კვლევები | ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკა | პუბლიკაციები 16 ოქტომბერი 2012

ხიშტოვანი გიორგი - ბრემენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი; ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი. 

პირველი ერეკლე - ბრემენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

სტატია საქართველოს მაგალითზე განიხილავს Corporate ‘Political’ Responsbility-ს (CPR) ფენომენს. აგრეთვე, ქართული სადაზღვევო სექტორის და ამ სექტორში წარმოდგენილი ცალკეული კომპანიების მოკლევადიანი ფინანსური შედეგების ანალიზის ფარგლებში, სტატიაში განიხილება ზემოთ ხსენებული ფენომენის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მოდელზე. CPR-ის ფენომენის კომპანიის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე პოზიტიური ან ნეგატიური გავლენის დადგენის მიზნით, კვლევაში მოხდა დამატებითი თეორიული კომპონენტის ჩართვა, რომელიც ასეთი ტიპის ვალდებულებების აღების შემთხვევაში, CPR-ის გავლენის ხარისხზე მოახდენს დამატებით ეფექტს. ჩვენი სტატიის შემთხვევაში, ეს არის თეორია პოლიტიკურად დაკავშირებული კომპანიების შესახებ („theory of politically connected firms“). კვლევის შედეგებმა გაამყარა ჩვენს მიერ ფორმულირებული პირველი ჰიპოთეზა და გვიჩვენა, რომ CPR-პროექტის შემდეგ, ინდუსტრიის ეკონომიკური ღირებულების ზრდის ტემპი საგრძნობლად შემცირდა. აგრეთვე, CPR-აქტივობის შემდეგ, განხილული კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლების უმრავლესობა (ROA, Net Income and Financial Leverage) მნიშვნელოვნად გაუარესდა. კვლევის შედეგები თანხმობაში მოდის ჩვენ მიერ ფორმულირებულ მეორე ჰიპოთეზასთანაც. პოლიტიკურად ყველაზე ნაკლებად დაკავშირებული კომპანია, CPR-პროექტში ჩართვის შემდეგ, იძულებული გახდა, თითქმის სრულად შეეცვალა აქციონერები. აგრეთვე, ცხადი ხდება, თუ რა დადებითი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს CPR-პროექტს ბაზარზე წარმოდგენილი პოლიტიკურად ყველაზე მეტად დაკავშირებული კომპანიისათვის. ჩვენი კვლევის შედეგად, ეს კომპანია CPR-პროექტში ჩართვის შემდეგ, 2012 წლის მდგომარეობით, სადაზღვევო ბაზრის დომინანტი მოთამაშე გახდა.

 Corporate Political Responsibility (CPR) და მისი გავლენა კომპანიების ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებზე - ქართული სადაზღვევო სექტორის მაგალითზე

 Corporate Political Responsibility (CPR) და მისი გავლენა კომპანიების ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებზე - ქართული სადაზღვევო სექტორის მაგალითზე

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

IDFI-მ შეიმუშავა რეკომენდაციები აჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით

17.05.2022

Შეხვედრა გორის ახალგაზრდობასთან - ​​გაყალბებული ისტორია და ტრიუმფალური 9 მაისი: ისტორია და თანამედროვეობა

17.05.2022

IDFI-ის საერთაშორისო კონფერენცია ციფრულ ტრანსფორმაციაზე: მთავარი გზავნილები და შედეგები

16.05.2022

მონაცემების გლობალური ბარომეტრის კვლევის შედეგები - საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების შედეგების მიმოხილვა

13.05.2022
განცხადებები

ევროკავშირის კითხვარის პასუხების გასაჯაროების შესახებ

02.05.2022

არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება ბიძინა ივანიშვილისა და რუსი ბიზნესმენის ვლადიმერ ევტუშენკოვის გავრცელებული სავარაუდო აუდიოჩანაწერის შესახებ.

27.04.2022

ფარული მიყურადების მარეგულირებელი კანონმდებლობა კიდევ უფრო უარესდება

21.04.2022

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ევროკავშირის კითხვარისა და პასუხების გასაჯაროვებას ითხოვენ

12.04.2022
ბლოგპოსტები

ქართული პრესისა და ბეჭდვითი მედიის ცენზურის ისტორია

03.05.2022

9 მაისის აღნიშვნა რუსეთში

02.05.2022

ციფრული უფლებები ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში

15.04.2022

რუსული დეზინფორმაციის ტენდენციები საქართველოში უკრაინის ომის პარალელურად

04.04.2022