კლიენტელიზმთან ბრძოლა ადგილობრივ ინვესტიციებსა და ფინანსურ გადარიცხვებში

პროექტები | მიმდინარე პროექტები 1 ნოემბერი 2017

პროექტის დასახელება: კლიენტელიზმთან ბრძოლა ადგილობრივ ინვესტიციებსა და ფინანსურ გადარიცხვებში (CC-LIFT)


დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ინიციატივა ევროპისთვის, ექსპერტთა ფორუმის ასოციაცია (EFOR)


საგრანტო თანხა: 8,360 აშშ დოლარი


პროექტის ხანგრძლივობა: 2017 წლის ნოემბერი - 2019 წლის ოქტომბერი


პროექტის ამოცანები და მიზნები


პროექტი (CC-LIFT) სამ ქვეყანაში – რუმინეთში, მოლდოვასა და საქართველოში მოქმედებს. იგი მიმართულია ცენტრალური ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტებისთვის გადარიცხული თანხების მონიტორინგის მექანიზმების განვითარებისკენ. ამისთვის იგი ეხმარება ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს საბიუჯეტო პროცედურების გაკონტროლებაში და საბიუჯეტო რესურსების განაწილების შესახებ სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ დებატების წამოწყებაში.


პროექტის ზოგადი მიზანია ხელი შეუწყოს რუმინეთში, მოლდოვასა და საქართველოში ბიუჯეტისა და შესყიდვების ეფექტურობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესებას. მისი კონკრეტული ამოცანაა დაეხმაროს სამოქალაქო საზოგადოებას, ჩაერთოს ბიუჯეტის ზედამხედველობისა და საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესებში.


პროექტის მეშვეობით, სამი ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები შექმნიან მექანიზმებს, გაცვლიან პრაქტიკას და ზედამხედველობას გაუწევენ საბიუჯეტო მუნიციპალურ ტრანსფერებსა და მათ ფარგლებში განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებს. ისინი ხელს შეუწყობენ დებატების დაწყებას სახელმწიფოსა და ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებას შორის საჯარო ფინანსების პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების საკითხზე. მიზნის მისაღწევად:


1. საბიუჯეტო ტრანსფერების შესახებ ძირითადი მონაცემები გამოისახება მარტივი ვიზუალური საშუალებებით, რათა გაიზარდოს ადგილობრივი საბიუჯეტო პროცესების გამჭვირვალობა.


2. საბიუჯეტო ტრანსფერების პროცესის გაუმჯობესების მიზნით ჩატარდება ადვოკატირების ღონისძიებები ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებთან.


3. სამიზნე ქვეყნების 15 მუნიციპალიტეტში (6 რუმინეთში, 6 მოლდოვაში და 3 საქართველოში) ადგილობრივ აქტივისტებსა და ჟურნალისტებს ჩაუტარდებათ საბიუჯეტო და შესყიდვების პროცესების მონიტორინგის ტრენინგები.

 

აქტივობები


A1. წინასწარი კვლევა


A2. მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი 3 სამიზნე მუნიციპალიტეტისთვის


A3. აქტივისტების მოძებნა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში


A4. სამი ტრენინგის ჩატარება


A5. საჯარო დებატების მოწყობა ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტის შესახებ


A6. ცენტრალური ბიუჯეტის ასიგნებების მონიტორინგი


A7. კლიენტელიზმის რუკა და პრესკონფერენციები


A8. სახელმწიფო შესყიდვების ანალიზის მეთოდოლოგიის შემუშავება


A9. პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენების მომზადება და გამოქვეყნება

 

მოსალოდნელი შედეგები


- შეიქმნება ვიზუალური ინსტრუმენტების კომპლექტი, რომელიც გასაგებად წარმოაჩენს საბიუჯეტო მონაცემებს და რომლის განახლებაც ყოველწლიურად იქნება შესაძლებელი. ვიზუალიზაციები გავრცელდება საზოგადოებრივი და მედია ღონისძიებების საშუალებით.


- შეიქმნება საბიუჯეტო გამჭვირვალობისა და მუნიციპალური გადარიცხვების (ტრანსფერების) მონიტორინგისა და ადვოკატირების მეთოდოლოგია.


- შეიქმნება ადგილობრივი მოქალაქე-აქტივისტებისა და ჟურნალისტების ერთობა, რომელიც საბიუჯეტო და შესყიდვების სფეროებში გაივლის ტრენინგს და უშუალოდ ჩაერთვება ადგილობრივ დონეზე მონიტორინგსა და კლიენტელიზმის გამოვლენაში.


- გაჩნდება საზოგადოებრივი ზეწოლა სამივე ქვეყანაში, რათა საბიუჯეტო გადარიცხვები და საჯარო რესურსების გამოყენება გათავისუფლდეს კლიენტელიზმისგან და გახდეს უფრო გამჭვირვალე.


- პროექტის შედეგებზე დაყრდნობით, მომავალში, გაჩნდება დადებითი ცვლილებების მიღებისკენ მიმართული საერთაშორისო ზეწოლა.

 

დაგეგმილი ღონისძიებები

 

 

 

პროექტის ბიუჯეტი

 

 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

საპარლამენტო ღიაობა ქართული მედიის ყურადღების ცენტში

16.03.2019

ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმისა და პარლამენტის მდგრადი განვითარების მიზნების სტრატეგიის განხილვა

16.03.2019

სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა

12.03.2019

სასამართლო რეფორმის შედეგების შეფასება

06.03.2019
განცხადებები

კოალიციის განცხადება „TV პირველისა“ და „არტარეის“ გარშემო მიმდინარე მოვლენების შესახებ

07.03.2019

კოალიციამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შეთავაზებული სამუშაო ფორმატი დატოვა

27.02.2019

პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად

22.02.2019

მიმართვა დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს

22.02.2019
ბლოგპოსტები

მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის მიმართ

21.02.2019

საქართველოს პროკურატურა მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე: სისტემაში არსებული ხარვეზების გამოსწორების გზა

30.08.2018

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

31.05.2018

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჯანმრთელობის უფლების ცალკეული ასპექტები საქართველოში

31.05.2018