სიახლეები

9 თებერვალი 2011 image

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა“ ხელი მოაწერა მიმართვას ევრო პარლამენტისადმი

28 იანვარს 131 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის წარმომადგენლებმა და ინფორმაციის თავისუფლების დამცველებმა ევროპის 48 ქვეყნიდან ხელი მოაწერეს მიმართვას, რომლითაც მოუწოდეს ევროპარლამენტს ევროპაში ინფორმაციის თავისუფლების პრინციპების დას

27 იანვარი 2011 image

IDFI-მ საქართველოს პარლამენტს კიდევ ერთხელ მიმართა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილით

IDFI-მ განმეორებით გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია, საქართველოს პარლამენტის წევრების სია ვინაობების და თანამდებობების მიხედვით (პარლამენტის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილეები, კომიტეტების თავმჯდომარეები, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეები და პარლამენტის

27 იანვარი 2011 image

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ საჯარო მოხელეების პრემიების შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ საჯარო მოხელეების პრემიების შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა, იმ მოტივით, რომ აღნიშნული ინფორმაცია პირად ინფორმაციას წარმოადგენს. IDFI-მ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინს

27 იანვარი 2011 image

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის წერილზე

27 დეკემბერს IDFI-მ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მიიღო შეტყობინება, რომლითაც ეცნობა რომ უნივერსიტეტს ესაჭიროება საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის დადგენილი 10 დღიანი ვადა. აღსანიშნავია, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებ

27 იანვარი 2011 image

IDFI-მ უნივერსიტეტებიდან გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს გაუგზავნა წერილები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით. გამოთხოვნილ იქნა შემდეგი ინფორმაცია: 1. უნივერსიტეტის რექტ

27 იანვარი 2011 image

IDFI-მ გაასაჩივრა თავდაცვის სამინისტროს უარი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე

IDFI-მ ა/წ 27 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტროს საჩვარი გაუგზავნა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ა/წ 19 ოქტომბერს და 4 ნოემბერს თავდაცვის სამინისტროს მიმართა წერილებით, რომლებითაც ითხოვდა თავდაცვის სამინისტროს შესახებ საჯარო ინფორმაციას. გამოთ

27 იანვარი 2011 image

IDFI-მ საქართველოს მთავრობის კანცელარიიდან გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია

IDFI-მ საქართველოს მთავრობის კანცელარიიდან გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია სარეზერვო ფონდების შესახებ. გამოთხოვნილ იქნა 2010 წელს გაცემული საქართველოს მთავრობის ყველა განკარგულება საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდანსაქართველოს სამინისტროებისთვის თანხებ

27 იანვარი 2011 image

IDFI-მ განმეორებით მიმართა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას წერილით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის შესახებ

IDFI-მ განმეორებით მიმართა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას წერილით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის შესახებ. გამოთხოვნილ იქნა საჯარო ინფორმაცია რომლის მოთხოვნზეც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა პასუხი ვერ მიიღო კერძოდ: 1. საქართველოს პრეზიდენ

27 იანვარი 2011 image

IDFI-მ განმეორებით მიმართა ქალაქ თბილისის მერიას წერილით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის შესახებ

IDFI- მგანმეორებით მიმართაქალაქ თბილისის მერიას წერილით საჯარო ინფორმაციისგამოთხოვნის შესახებ.გამოთხოვნილ იქნა ის საჯარო ინფორმაცია რომლის მოთხოვნაც მერიამ უპასუხოდ დატოვა, კერძოდ: 1. ქ.თბილისის მერის, ვიცე მერის, მერის მოადგილეების,ადმინისტრაციის უფროსის და

27 იანვარი 2011 image

IDFI-მ თერთმეტი სამინისტროდან ხელმეორედ გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია

IDFI- მ განმეორებით მიმართა 11 სამინისტროს წერილით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის შესახებ. ინფორმაცია გამოთხოვნილ იქნა შემდეგი სამინისტროებიდან: 1. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლე

ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვი
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
5 ივლისი 2019

2010-01-01 2010-01-31 2010-02-01 2010-02-28 2010-03-01 2010-03-31 2010-04-01 2010-04-30 2010-05-01 2010-05-31 2010-06-01 2010-06-30 2010-07-01 2010-07-31 2010-08-01 2010-08-31 2010-09-01 2010-09-30 2010-10-01 2010-10-31 2010-11-01 2010-11-30 2010-12-01 2010-12-31 2011-01-01 2011-01-31 2011-02-01 2011-02-28 2011-03-01 2011-03-31 2011-04-01 2011-04-30 2011-05-01 2011-05-31 2011-06-01 2011-06-30 2011-07-01 2011-07-31 2011-08-01 2011-08-31 2011-09-01 2011-09-30 2011-10-01 2011-10-31 2011-11-01 2011-11-30 2011-12-01 2011-12-31 2012-01-01 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-29 2012-03-01 2012-03-31 2012-04-01 2012-04-30 2012-05-01 2012-05-31 2012-06-01 2012-06-30 2012-07-01 2012-07-31 2012-08-01 2012-08-31 2012-09-01 2012-09-30 2012-10-01 2012-10-31 2012-11-01 2012-11-30 2012-12-01 2012-12-31 2013-01-01 2013-01-31 2013-02-01 2013-02-28 2013-03-01 2013-03-31 2013-04-01 2013-04-30 2013-05-01 2013-05-31 2013-06-01 2013-06-30 2013-07-01 2013-07-31 2013-08-01 2013-08-31 2013-09-01 2013-09-30 2013-10-01 2013-10-31 2013-11-01 2013-11-30 2013-12-01 2013-12-31 2014-01-01 2014-01-31 2014-02-01 2014-02-28 2014-03-01 2014-03-31 2014-04-01 2014-04-30 2014-05-01 2014-05-31 2014-06-01 2014-06-30 2014-07-01 2014-07-31 2014-08-01 2014-08-31 2014-09-01 2014-09-30 2014-10-01 2014-10-31 2014-11-01 2014-11-30 2014-12-01 2014-12-31 2015-01-01 2015-01-31 2015-02-01 2015-02-28 2015-03-01 2015-03-31 2015-04-01 2015-04-30 2015-05-01 2015-05-31 2015-06-01 2015-06-30 2015-07-01 2015-07-31 2015-08-01 2015-08-31 2015-09-01 2015-09-30 2015-10-01 2015-10-31 2015-11-01 2015-11-30 2015-12-01 2015-12-31 2016-01-01 2016-01-31 2016-02-01 2016-02-29 2016-03-01 2016-03-31 2016-04-01 2016-04-30 2016-05-01 2016-05-31 2016-06-01 2016-06-30 2016-07-01 2016-07-31 2016-08-01 2016-08-31 2016-09-01 2016-09-30 2016-10-01 2016-10-31 2016-11-01 2016-11-30 2016-12-01 2016-12-31 2017-01-01 2017-01-31 2017-02-01 2017-02-28 2017-03-01 2017-03-31 2017-04-01 2017-04-30 2017-05-01 2017-05-31 2017-06-01 2017-06-30 2017-07-01 2017-07-31 2017-08-01 2017-08-31 2017-09-01 2017-09-30 2017-10-01 2017-10-31 2017-11-01 2017-11-30 2017-12-01 2017-12-31 2018-01-01 2018-01-31 2018-02-01 2018-02-28 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-01 2018-04-30 2018-05-01 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-30 2018-07-01 2018-07-31 2018-08-01 2018-08-31 2018-09-01 2018-09-30 2018-10-01 2018-10-31 2018-11-01 2018-11-30 2018-12-01 2018-12-31 2019-01-01 2019-01-31 2019-02-01 2019-02-28 2019-03-01 2019-03-31 2019-04-01 2019-04-30 2019-05-01 2019-05-31 2019-06-01 2019-06-30 2019-07-01 2019-07-31 2019-08-01 2019-08-31 2019-09-01 2019-09-30 2019-10-01 2019-10-31 2019-11-01 2019-11-30 2019-12-01 2019-12-31