მულტიმედია

საჯარო სექტორში ხელფასების ზრდა და ბიუროკრატია

.

საცხოვრებლის მოლოდინში მყოფი დევნილი ოჯახები

.

საჯარო-კერძო დიალოგის ხარისხის შეფასება

.

ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება

.

რა არის საჯარო მმართველობის რეფორმა?

.

რა გავლენა აქვს კორუფციას საზოგადოებაზე

.

საჯარო მმართველობის რეფორმის ხარვეზები

.

IDFI-ის ზამთრის სკოლა: კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები

.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

.

www.partracker.ge

.

საჯარო მმართველობის რეფორმა - ხარვეზები

.

საჯარო მმართველობის რეფორმა

.

28 სექტემბერი - ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღე

.

ინტერვიუ საზოგადოება "მემორიალის" ხელმძღვანელთან - გურამ სოსელიასთან

.

www.TPP-Rating.org

.

www.Open-Archives.org

.

ეპიდემიები მსოფლიო ისტორიაში და საქართველო

.

კვლევის "კარიერა საჯარო სამსახურში და გენდერული თანასწორობა" ძირითადი მიგნებები

.

კარგი მმართველობის ფორუმი - მთავარი მესიჯები

.

კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამა - მოდული I

.

კარგი მმართველობის ფორუმი - პანელების შეჯამება

.

შენი აქტიურობა ცვლილებებისთვის

.

პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის (OGP) - საქართველო

.

ელექტრონული ჩართულობა

.

პეტიციები თბილისის მერიას

.

შეცვალე კანონი

.

www.OpenData.ge

.

www.TPP-rating.org - გამჭვირვალე საჯარო შესყიდვების რეიტინგი

.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო

.

16+ საერთაშორისო ფორუმი საქართველოში

.

www.DataLab.ge - ვიდეო გზამკვლევი

.

სამოქალაქო საზოგადოების ვიდეო მიმართვა-OGP-ის გლობალური სამიტი საქართველოში

.

საქართველოს მიღწევები საკანონმდებლო ღიაობის კუთხით: 2015-2018

.

www.LSGIndex.ge - ვიდეო გაიდი

.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი

.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზაცია საქართველოში

.

IDFI-ის სამოქალაქო კონტროლის ცხელი ხაზი - ვიდეო გაიდი

.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2018 წელს

.

2018 წლის ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულებები

.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის დინამიკა: 2010-2018 წლები

.

საჯარო დაწესებულებების მიერ ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების პრაქტიკა

.

საქართველოს პროკურატურის რეფორმის შედეგები

.

საპროკურორო საბჭოს ფუნქცია-მოვალეობებში პროკურატურის რეფორმის შემდეგ

.