მულტიმედია

IDFI-ის სამოქალაქო კონტროლის ცხელი ხაზი - ვიდეო გაიდი

.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი

.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზაცია საქართველოში

.

www.LSGIndex.ge - ვიდეო გაიდი

.

საქართველოს მიღწევები საკანონმდებლო ღიაობის კუთხით: 2015-2018

.

სამოქალაქო საზოგადოების ვიდეო მიმართვა-OGP-ის გლობალური სამიტი საქართველოში

.

www.DataLab.ge - ვიდეო გზამკვლევი

.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო

.

16+ საერთაშორისო ფორუმი საქართველოში

.

www.TPP-rating.org - გამჭვირვალე საჯარო შესყიდვების რეიტინგი

.

შენი აქტიურობა ცვლილებებისთვის

.

პეტიციები თბილისის მერიას

.

შეცვალე კანონი

.

www.OpenData.ge

.

პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის (OGP) - საქართველო

.

ელექტრონული ჩართულობა

.