ჟურნალისტები და აქტივისტები დემოკრატიული მმართველობისთვის - ანალიტიკური სტატიების კონკურსი

 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) აცხადებს ანალიტიკური და საგამოძიებო სტატიების კონკურსს თემაზე: ჟურნალისტები დემოკრატიული მმართველობისთვის.

  

კონკურსის მიზანია: ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მიერ ხელისუფლების საქმიანობის კონტროლის წახალისება.

 

კონკურსში მონაწილეობის პირობები და შეფასების კრიტერიუმები: 

 

1. საკონკურსო ანალიტიკური სტატია, წარმოდგენილი ქართულ ენაზე, უნდა ეხებოდეს საქართველოს საჯარო სექტორში არსებულ შესაძლო გადაცდომებსა და საეჭვო გარემოებებს. სტატიის კონკრეტული თემები შეიძლება იყოს: 

 

- საჯარო დაწესებულებებში, მათ შორის, სახელმწიფო საწარმოებში, ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ორგანიზაციებში შესაძლო გადაცდომები;

 

 - საჯარო ფინანსების არასწორი და უკანონო განკარგვა;

 

 - სავარაუდო კორუფციული დანაშაულის ფაქტები; 

 

 - საჯარო მოხელეთა მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება და თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობა;

 

 - დარღვევები სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში;

  

 - ნეპოტიზმი და ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები;

 

 - საზოგადოების ინტერესების წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედება.

 

2. ერთ მონაწილეს შეუძლია რამდენიმე სტატიის გამოგზავნა (სხვადასხვა თემებზე);

 

3. ანალიტიკური სტატიის ძირითადი ნაწილი უნდა ეფუძნებოდეს საჯარო მონაცემების დამუშავებასა და მათ ანალიზს;

 

4. ანალიტიკური სტატია საქართველოში აქტუალური საკითხების შესახებ ავტორის მიგნებას და ანალიზს უნდა გვთავაზობდეს.

   

5. სტატიის სავარაუდო სტრუქტურაა: 

 

- სათაური

 

- თავფურცელი, სადაც მითითებული იქნება პირადი ინფორმაცია (კონკურსანტის სახელი, გვარი)

 

- მთავარი მიგნებები

 

- შესავალი

 

- ძირითადი ნაწილი

 

- დასკვნა

 

- გამოყენებული ლიტერატურა/დანართები.

 

6. სტატიის ტექნიკური მახასიათებლებია: 

 

- ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ვორდის დოკუმენტში;

 

- გვერდების რაოდენობა: 2-5 გვერდი (ტექსტი, გრაფიკებისა და დანართების გარეშე);

 

- ფონტი: Sylfaen, ზომა - 12;

 

- დაშორება - 1.15;

 

- გვერდის მინდორი:  Normal.

 

7. თუ ნაშრომის მოსამზადებლად გამოითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, სტატიას თან უნდა დაერთოს მიღებული დოკუმენტებიც;

 

8. სტატიაში მოცემული ანალიზი უნდა ეკუთვნოდეს ავტორს. პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში, კონკურსანტი მოიხსნება კონკურსიდან.

 

9. არ მიიღება სტატიები, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია.

 

როგორ მოვიძიო ინფორმაცია ანალიტიკური სტატიისთვის?

 

- იხილე საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ ინფორმაცია და ანგარიშები; 

 

- გაეცანი საქართველოს ღია მონაცემების პლატფორმაზე (DataLab – www.datalab.ge ) მოცემულ მონაცემთა ბაზებს;

 

- თავად გამოითხოვე საჯარო ინფორმაცია ცალკეული საჯარო დაწესებულებიდან. 

 

საკონკურსო პრიზები:

 

- I ადგილი - 300 დოლარი;

 

- II ადგილი - 200 დოლარი;

 

- III მესამე ადგილი - 150 დოლარი

 

- საუკეთესო 3 სტატია გამოქვეყნდება IDFI-ის ვებ (www.IDFI.ge)  და სოციალურ (Facebooks; Twitter ) გვერდებზე საავტორო უფლებების დაცვით. 

 

კონკურსში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, ნაშრომის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 დეკემბერი.

 

ნაშრომების შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ ელ-ფოსტაზე: contest@idfi.ge გამოგზავნისას მეილის სათაურში (Subject-ველი) მიუთითეთ - სტატიების კონკურსი.

  

კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:  

 

ტელ: +995 32 2 921514 და/ან +995 599 500 137; ელ-ფოსტა: contest@idfi.ge 

 

 

კონკურსი იმართება გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაციის, Luminate-ის ფინანსური მხარდაჭერით.