სიახლეების გამოწერა

IDFI-მ საქართველოს პარლამენტიდან გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია

სიახლეები 27 იანვარი 2011

გამოთხოვნილ იქნა შემდეგი საჯარო ინფორმაცია:  

1.საქართველოს პარლამენტის 2010 წ. ბიუჯეტი თვიური ან/და კვარტლური ხარჯთაღრიცხვით, მ.შ., 2010წ.ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

2.საქართველოს პარლამენტის  წევრთა (პარლამენტის თავმჯდომარის, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეების, კომიტეტების თავმჯდომარეებიხ, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეებიხ და პარლამენტის სხვა წევრებიხ) სია (თანამდებობების მიხედვით) და თითოეულის  თანამდებობრივ სარგოებზე(ცალ-ცალკე), სახელფასო დანამატებზე და  პრემიებზე  ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობა  2010 წ  განმავლობაში თვეების მიხედვით.

 

3.პარლამენტის წევრების (ზემოაღნიშნული პირების) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა ანაზღაურების შესახებ, რაც გათვალისწინებულია პარლამენტის  რეგლამენტით (24-ე მუხლი).

 

4.საქართველოს პარლამენტის  წევრთა (პარლამენტის თავმჯდომარის, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები, კომიტეტების თავმჯდომარეები, კომიტეტის თავმჯდომარეების მოადგილეები და პარლამენტის სხვა წევრები) ქვეყნის შიგნით და გარეთ მივლინებებზე   ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობა 2010 წ.  განმავლობაში თვეების მიხედვით (ცალ-ცალკე).

 

5. ინფორმაცია ავტოპარკის შესახებ: საქართველოს პარლამენტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების პერსონალურად გადანაწილება საქართველოს პარლამენტის წევრებზე თანამდებობების მიხედვით ( პარლამენტის თავმჯდომარის, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები და სხვა წევრები), მათ შორის ავტომანქანის მოდელი და საწვავის ხარჯის ყოველთვიური ზღვრული ლიმიტი (მათ შორის საწვავის ტიპი) 2010 წ განმავლობაში. თითოეული პარლამენტის წევრის სამსახურის ავტომანქანებით მომსახურებაზე (შეკეთება,ცვეთა) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხის ოდენობა 2010 წ განმავლობაში.

 

6. ინფორმაცია კავშირგაბმულობის ხარჯების შესახებ: ზემოაღნიშნული პირების (ცალ-ცალკე) სატელეფონო საუბრებზე (მათ შორის მობილურ  ტელეფონებზე) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხის ოდენობა 2010 წ განმავლობაში.

 

7. მობილური  ტელეფონებისა და ავტომანქანების შესყიდვაზე პარლამენტის ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობა 2010 წწ განმავლობაში.

 

8. 2010 წელს ოქტომბრის მდგომარეობით პარლამენტის  ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი და თითოეულის  ღირებულება.

 

9. 2010 წელს  პარლამენტის კომპეტენციის სფეროში  განხორციელებული პროექტებისა და პროგრამების  ჩამონათვალი.

 

10. 2010 წელს პარლამენტის აპარატის  მიერ  გამოცხადებული ტენდერებისა და განხორციელებული შესყიდვების სრული ჩამონათვალი.

 

11. 2010 წელს პარლამენტის მიერ ჩატარებული კულტურული (კონფერენციების, პრეზენტაციების, თემატური სემინარების, პრესტურების, გამოფენების, კონკურსების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება)და სარეკლამო ღონისძიებების სრული სია.

 

12. 2010 წელს პარლამენტში უცხო ქვეყნების დელეგაციების, ცალკეულ სახელმწიფო, პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეთა, დიპლომატიურ წარმომადგენელთა მიღებების ჩამონათვალი და ორგანიზების ხარჯები.

 

13. საქართველოს პარლამენტში საჯარო დაწესებულებებიდან (კერძოდ: სამინისტროები, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და მთავრობის კანცელარია) 2010 წლის 10 დეკემბერს წარდგენილი ანგარიშები: საჯარო დაწესებულებაში შესული საჯარო ინფორმაციის გაცემის, ასევე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ, აგრეთვე ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნების შესახებ  სრული ინფორმაცია.

 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად ინფორმაცია მოწოდებული უნდა იქნეს ათი სამუშაო დღის ვადაში.

წერილის გაგზავნის თარიღი: 21/12/2010

პასუხის მიღების თარიღი: 3/01/2011

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის (OECD-ACN) რეკომენდაციები არასათანადოდ სრულდება

22.02.2019

მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის მიმართ

21.02.2019

IDFI-იმ ახალი პროექტის „კარგი მმართველობის გაძლიერება საქართველოში“ განხორციელება ჟურნალისტების ტრენინგით დაიწყო

04.02.2019

პროკურატურის რეფორმა – რა ცვლილებებით შეხვდა სისტემა 2019 წელს

04.02.2019
განცხადებები

პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად

22.02.2019

მიმართვა დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს

22.02.2019

სს „თიბისი ბანკის“ გარშემო განვითარებული მოვლენები ბევრ კითხვას აჩენს

15.02.2019

ხელისუფლებამ უნდა გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება და ფარული ჩანაწერებით შანტაჟის პრაქტიკა აღკვეთოს

29.01.2019
ბლოგპოსტები

მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის მიმართ

21.02.2019

საქართველოს პროკურატურა მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე: სისტემაში არსებული ხარვეზების გამოსწორების გზა

30.08.2018

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

31.05.2018

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჯანმრთელობის უფლების ცალკეული ასპექტები საქართველოში

31.05.2018