პროექტის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის მხარდაჭერა და მონიტორინგი საქართველოში პროექტის განხორციელების ანგარიში

სიახლეები | კვლევები | მედია, ინტერნეტი და ინოვაციები | პუბლიკაციები 4 მარტი 2015

ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტის „ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის მხარდაჭერა და მონიტორინგი საქართველოში“ ფარგლებში IDFI-ს მიერ განხორციელებული აქტივობების შედეგად მიღებულ იქნა ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლის მედიის ინტერესებზე მორგებული სახელმწიფო პოლიტიკა და სტრატეგია. 2014 წლის დასაწყისში მოხერხდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება.

 

IDFI-ს დამსახურებით, ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლის პირველადი სტრატეგია გაცილებით გაუმჯობესებული სტრატეგიით ჩანაცვლდა. პოზიტიური ცვლილებები მოიცავდა შემდეგ მიმართულებებს: საეთერო ტელევიზიების გავრცელების ქსელების დემონოპოლიზაცია, დაშვების ტარიფების გამჭვირვალობა, რეგიონული მედიის ინტერესების გათვალისწინება, კონკურენტული და ღია საკონკურსო პროცედურების დანერგვა, ქსელების მშენებლობა არა საბიუჯეტო, არამედ კერძო ინვესტორების სახსრებით, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ინტერესების მაქსიმალურად გათვალისწინება და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.


IDFI-ს მიზნებში შედიოდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესის, ასევე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, სსიპ "ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს" საქმიანობის მონიტორინგი, ტექნიკური, კონკურენციისა თუ ეკონომიკური ხარვეზების გამოვლენა, მათი აღმოფხვრის გზების განსაზღვრა და რეკომენდაციების მომზადება. IDFI თვალ-ყურს ადევნებდა საინფორმაციო კამპანიის სწორად წარმართვის პროცესს.


რამდენადაც "ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი ციფრულ საეთერო მაუწყებლობასთან დაკავშირებით, დაჩქარებული წესით იქნა მიღებული, მასში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება ვერ აისახა. 2014 წლის მარტში IDFI-მ აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით მოამზადა კვლევა, ხოლო წინადადებები წარუდგინა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას. ინსტიტუტმა პროექტის ფარგლებში კიდევ 6 კვლევა და რამდენიმე სტატია მოამზადა, გამართა და მონაწილეობა მიიღო არაერთ კონფერენციაში, შეხვედრასა თუ ღონისძიებაში, რომელიც მიზნად ისახავდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში ხარვეზების და მთავარი გამოწვევების განსაზღვრას და მათზე მსჯელობას. IDFI-ს ექსპერტები ხშირად უთმობდნენ ყურადღებას Set Top Box -ების შესყიდვის პროცედურას და პირობებს, რეგიონული მულტიპლექს პლატფორმების სიმძლავრეების პრობლემებს, სამთავრობო სტრატეგიას, შპს "საქართველოს ტელეცენტრის" მიერ წარმოებული სამუშაოების გაუმჭვირვალობის საკითხს და სხვა.


სახელმწიფოს მიერ 70 ათასზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახისათვის სპეციალური მოწყობილობის უფასოდ დარიგების და იაფი გადაწყვეტის მიღების მიზნით, IDFI-მ გამოითხოვა შესაბამისი მონაცემები სოციალური მომსახურების სააგენტოსაგან.


პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგების კუთხით უნდა გამოიყოს რამდენიმე მიმართულება:

  • ციფრული საეთერო მაუწყებლობის კომერციული სამაუწყებლო ქსელის ღია და გამჭვირვალე კონკურსი, დაბალი დაშვების ტარიფი მაუწყებლებისთვის, რომელიც ნაკლებია საშუალო ევროპულ ფასზე;
  • სექტემბრის ბოლოს მარეგულირებელ კომისიაში გამართულ შეხვედრაზე დადასტურდა მარეგულირებელი კომისიის მზაობა იმ სიხშირეების გამოყოფის შესახებ, რომელიც მოთხოვნილი იყო ადგილობრივი და რეგიონული მულტიპლექს პლატფორმების მშენებლობისთვის;
  • სსიპ "ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოსთან" გაფორმდა მემორანდუმი ურთიერთდახმარების და თანამშრომლობის შესახებ.
  • კომერციული მაუწყებლობის მულტიპლექს პლატფორმის კონკურსის შედეგად შერჩეულ კომპანიას სალიცენზიო პირობებში დეტალურად განესაზღვრათ კომერციული მაუწყებლების დაშვების პირობები და ვალდებულებების ფარგლები;


ადგილობრივი და რეგიონული მაუწყებლებისთვის მოეწყო პრეზენტაციები არსებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტებიდან საუკეთესო და ხელმისაწვდომ ფასიანი აპარატურის შერჩევის მიზნით.


IDFI-ს აქტივობებს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით აქტიურად აშუქებდნენ სხვადასხვა მედია საშუალებები.

 

/public/upload/IDFI/DSO-2014-survey.pdf

 

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო საჯარო მოხელეებისთვის

04.12.2020

IDFI-იმ ზუგდიდის მერიის თანამშრომლებს გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ტრენინგი ჩაუტარა

03.12.2020

ბიზნესის კორუფციის რისკის ინდექსის 2020 წლის მაჩვენებლები

03.12.2020

ლევან ავალიშვილის ლექცია - ინფორმაციის თავისუფლება კორუფციასთან ბრძოლაში

01.12.2020
განცხადებები

საჯარო მმართველობის პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებასთან დაკავშირებით IDFI-სა და GYLA-ს ერთობლივი განცხადება

03.12.2020

EMC და IDFI დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გამოწვევებზე

01.12.2020

კომენდანტის საათის მანიფესტაციებზე გავრცელება, უკიდურისად გაამწვავებს პოლიტიკურ კრიზისს

09.11.2020

გამოვხატავთ მზადყოფნას მედიას მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით გავუწიოთ უფასო იურიდიული დახმარება

09.11.2020
ბლოგპოსტები

ღია მმართველობის პარტნიორობის გაზრდილი მნიშვნელობა - პერსპექტივა დაკვირვების საფუძველზე (OGP 2030)

26.11.2020

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020

1930-იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება - რას და რატომ ვიხსენებთ?

13.10.2020

გასაბჭოება - საბჭოური კოლექტიური მეხსიერების პირველი საფეხური

13.10.2020