OGP-ს შესახებ ჩატარებულ კონფერენციაზე შეიკრიბნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები შვიდი ქვეყნიდან

სიახლეები | პუბლიკაციები | ღია მმართველობის პარტნიორობა | სტატია 5 ივლისი 2013

2013 წლის 25 აპრილს ეროვნული უსაფრთხოების არქივმა (ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, DC) და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) ჩაატარეს ორდღიანი კონფერენცია სასტუმრო კოპალაში თბილისში. კონფერენცია ეხებოდა ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებს “ღია მმართველობის პარტნიორობის” ინიციატივასთან მიმართებაში, და მას დაესწრო ოცდახუთი მონაწილე ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და საქართველოს რამდენიმე სამთავრობო დაწესებულების წარმომადგენლები. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები. ადვოკატები, ჟურნალისტები და ექსპერტები შვიდი სხვადასხვა ქვეყნიდან ესწრებოდნენ კონფერენციას: აშშ, რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბულგარეთი, უკრაინა და საქართველო. კონფერენციაზე იყო რამდენიმე ჟურნალისტი. დამსწრეთა შორის ოყო შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) (G-3) პროგრამის წარმომადგენელი, მაია გოგოლაძე. USAID ძალიან აქტიურადაა ჩართული OGP-ს იმპლემენტაციის პროცესში.

 

ღონისძიება გაიხსნა ეროვნული უსაფრთხოების არქივის წარმომადგენლის, სვეტლანა სავრანსკაიას და IDFI-ს დირექტორის, გიორგი კლდიაშვილის მისასალმებელი სიტყვით. ეს არის რიგით მეოთხე კონფერენცია, რომელსაც საქართველოში ორგანიზება გაუწიეს IDFI-მ და ეროვნული უსაფრთხოების არქივმა და რომელზეც შეიკრიბა მონაწილეების უმეტესობა წინა კონფერენციიდან, თუმცა მას ესწრებოდნენ ახალი სახეებიც. ექვს სესიად დაყოფილი დღის წესრიგი ძირითადად ეხებოდა ქვეყნების სამოქმედო გეგმების ხარისხისა და იმპლემენტაციის საკითხებს, პირველ რიგში კი იმას, თუ რა სახის გავლენა აქვთ მათ ინფორმაციის თავისუფლების პრაქტიკაზე.

 

პირველი სესიაში, რომელსაც თავმჯდომარეობას უწევდა ქალბატონი სვეტლანა, ტომას ბლანტონმა, გიორგი კლდიაშვილმა, ივან პავლოვმა და გერგანა ჯულევა ისაუბრეს ზოგადად ღია მმართველობის პარტნიორობის და მისი იმპლემენტაციის შესახებ მათ ქვეყნებში. ბატონმა ტომასმა, ეროვნული უსაფრთხოების არქივის დირექტორმა, გააკეთა პრეზენტაცია ზოგადად OGP-ს შესახებ, რომელშიც მან ისაუბრა მსოფლიოს გარშემო ინიციატივის ამჟამინდელი სტატუსის შესახებ, კერძოდ კი იმ ქვეყანათა რაოდენობის შესახებ, რომლებიც შეუერთდნენ პარტნიორობას, და მისი მიზნებისა და მისიის შესახებ.

 

გიორგი კლდიაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ინიციატივის საქართველოში იმპლემენტაციის საკითხებზე. თავის პრეზენტაციაში მან ისაუბრა სამოქმედო გეგმის შექმნის პროცესის შესახებ, და განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ იგი შეიქმნა იუსტიციის სამინისტროსა და სამოქალაქო საზოგადოების მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში. მან ასევე აღნიშნა, რომ გეგმა იყო საკმაოდ ამბიციური და შეიცავდა ორ წლის ვადაზე გაწერილ ვალდებულებებს, რომლებიც უნდა შესრულდნენ მოკლე ვადაში. რუსუდან მიხელიძემ, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა, ასევე მიიღო მონაწილეობა დისკუსიაში და ისაუბრა მთავრობის მიერ ამ დრომდე ჩატარებული საქმიანობისა და მისი სამომავლო გეგმების შესახებ საქართველოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.

 

წინა პრეზენტაციას გამოეხმაურა ივან პავლოვი, ინსტიტუტის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარებისთვის თავმჯდომარე, რომელმაც თავის პრეზენტაციაში ისაუბრა რუსეთში OGP-სა და მის ფარგლებში მიღწეული შედეგების შესახებ. პირველ რიგში მან ჩამოაყალიბა სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი, და ამ შემთხვევაშიც აღინიშნა, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობდა სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციების პირობებში. ექვსმა კომპეტენტურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაუგზავნა მთავრობას თავიანთი მოსაზრებები და წინადადებები, რომლების უმეტესობაც შევიდა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში. იგი მოგვიანებით შეაფასეს საერთაშორისო ექსპერტებმა, რომლებმაც გეგმას უწოდეს ამბიციური და რეალისტური.

 

სესიის ბოლო მომხსენებელი იყო გერგანა ჯულევა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პროგრამის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელმაც ისაუბრა ბულგარეთში ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ. ქალბატონმა გერგანამ აღწერა სიტუაცია ბულგარეთის მიერ სამოქმედო გეგმის მიღების წინ და მისი მიღების შემდეგ. ბულგარეთის მთავრობამ განიცადა სერიოზული პროგრესი 2000-დან 2011 წლამდე დროის პერიოდში, რომლის განმავლობაშიც მან შემოიღო რამდენიმე მნიშვნელოვანი კანონი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ და შექმნა ინტერნეტ რესურსები, რომლებზეც შესაძლებელია ინფორმაციის მოპოვება. როდესაც ბულგარეთის მთავრობამ გადაწყვიტე OGP-ს შეერთებოდა, გამოიკვეთა ორი პრიორიტეტული სფერო: საჯარო რესურსების ეფექტური მართვა და კორპორატიული პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება (აღსანიშნავია, რომ კორპორატიული ანგარიშვალდებულების საკითხი საერთოდ არ არის ჩართული საქართველოს სამოქმედო გეგმაში). სამოქმედო გეგმაში გამოკვეთილი იყო 33 ღონისძიება, რომელთა იმპლემენტაციის საბოლოო ვადაა 2013 წლის დასასრული. თუმცა, ცვლილებების მიუხედავად, ქალბატონმა გერგანამ მაინც გააკრიტიკა სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია სამოქალაქო ჩართულობის დეფიციტისა და ამ ჩართულობის ინსტიტუციური მექანიზმების არარსებობის, თანამშრომლობის ნაკლებობისა და ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების მაკოორდინირებელი დამოუკიდებელი ორგანოს არარსებობის გამო.

 

მეორე სესიას თავმჯდომარეობას უწევდა ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების ექსპერტი IDFI-დან. სესიის პირველი მომხსენებელი იყო ოლექსი ხმარა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა – უკრაინის პრეზიდენტი. ძალიან საინტერესო პრეზენტაციაში ბატონმა ოლექსიმ სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით შეადარა ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმების იმპლემენტაცია ექვს ქვეყანაში: უკრაინაში, რუსეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და მოლდოვაში. კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა შედარება, შეიცავდნენ იმპლემენტაციის პროგრესს, სამოქალაქო ჩართულობის დონესა და მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით სახელმწიფო კამპანიის ხარისხს.

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

სტატისტიკური მონაცემები 2018-2020 წლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართული ჯანდაცვის პროგრამებით მოსარგებლეთა შესახებ

24.02.2021

ხელოვნური ინტელექტი: არსი, საერთაშორისო სტანდარტები, ეთიკური ნორმები და რეკომენდაციები

22.02.2021

ხელოვნური ინტელექტის სისტემების გამოყენება საქართველოში - კანონმდებლობა და პრაქტიკა

19.02.2021

IDFI-მ საჯარო მოხელეებს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე ტრენინგი ჩაუტარა

19.02.2021
განცხადებები

მედიაკოალიცია ჟურნალისტ ვახო სანაიაზე და მის ოჯახზე თავდასხმის ფაქტს ეხმიანება

25.02.2021

საგანგებო განცხადება ნიკა მელიას დაკავების შესახებ

23.02.2021

IDFI საქართველოს პარლამენტთან აქციების მონაწილეთა დაკავებას ეხმიანება

21.02.2021

ერთობლივი განცხადება ნიკა მელიას სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით

17.02.2021
ბლოგპოსტები

გუდმუნდურ ანდრი ასტრადსონი ისლანდიის წინააღმდეგ: მოსამართლეთა დანიშვნის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევამ სამართლიანი სასამართლოს უფლების შელახვა გამოიწვია

10.02.2021

რატომ არ არის სახელმწიფო ავტოპარკში ელექტროავტომობილები?

08.02.2021

ღია მმართველობის პარტნიორობის გაზრდილი მნიშვნელობა - პერსპექტივა დაკვირვების საფუძველზე (OGP 2030)

26.11.2020

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020