IDFI განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართავს

სიახლეები | განცხადებები 5 დეკემბერი 2013

2013 წლის 3 დეკემბერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების მოსაპოვებლად. კონკურსი დღეს, 5 დეკემბერს იხურება. ამგვარი პროექტების ინიცირება მხოლოდ მისასალმებელია, თუმცა საკონკურსო განცხადებების წარსადგენად დაწესებული მხოლოდ ორდღიანი ვადა ეჭვქვეშ აყენებს პროცესის გამჭვირვალედ და სამართლიანად წარმართვის შესაძლებლობას. ამგვარი მოკლე პერიოდი - სულ 2 დღე - სტუდენტების მიერ არათუ სრულყოფილი პროექტების ჩამოსაყალიბებლად, არამედ კონკურსის შესახებ ინფორმაციის სათანადოდ გავრცელებისთვისაც არ არის საკმარისი (ბრძანება 2013 წლის 2 დეკემბრით თარიღდება და სავარაუდოდ, აქამდე მის შესახებ ინფორმაცია მასობრივად ვერ გავრცელდებოდა).

აღსანიშნავია კონკურსის მოთხოვნები და პირობები, კერძოდ:
• დაფინანსება შეიძლება მოიპოვოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულმა, აქტიური სტუდენტის სტატუსის მაგისტრანტთა ჯგუფმა (3-5 სტუდენტისგან დაკომპლექტებული);
• სასწავლო კვლევითი პროექტის ჯგუფს უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი, დოქტორანტის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი;
• საპროექტო განაცხადის წარდგენისას სტუდენტებმა შემდეგი დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ:

o სამეცნიერო ხელმძღვანელის განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ;
o საპროექტო წინადადება, რომელიც უნდა მოიცავდეს პროექტის დასაბუთებას, დაგეგმილი კვლევის აღწერას, გეგმა-გრაფიკს, დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას და მოსალოდნელი შედეგების აღწერას;
o პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის პროფესიული ავტობიოგრაფია;
o მხარდაჭერის წერილი იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, რომელშიც სწავლობენ მაგისტრანტები.

აღნიშნული პირობები კონკურსის ვადების შეუსაბამობაზე ყველაზე მეტად მეტყველებენ. კერძოდ, საეჭვოა როგორ მოახერხებენ მაგისტრანტები 2 დღეში არამხოლოდ 3-5 კაციან ჯგუფში საერთო კვლევით წინადადებაზე კონსულტაციას და მომავალ თანამშრომლობაზე შეთანხმებას, რომ არაფერი ვთქვათ აკადემიურ ხელმძღვანელთან შეთანხმებაზე. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია მხარდაჭერის წერილის აუცილებლობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან. როგორც მინიმუმ, ამგვარი წერილის მოპოვება ხშირად ბიუროკრატიულ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. თუმცა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა საპროექტო წინადადების, გეგმა-გრაფიკისა და ფინანსური დასაბუთების 2 დღეში სრულყოფილად მომზადების საკითხია.


აღნიშნული პროგრამისთვის გამოყოფილია 240 000 ლარი. თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი 30 000 ლარი შეიძლება იყოს. ამიტომაც, აუცილებელია, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ეჭვი დაფინანსების შეუფერებელ პირობებში გაცემის შესახებ.

გასათვალისწინებელია, რომ მსგავსი ტიპის კონკურსი მანამდე განათებლისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ რუსთაველის ფონდმა გამოაცხადა დოქტორანტურის სტუდენტებისთვისაც. ამ შემთხვევაში ბრძანება 23 სექტემბერს იყო გამოცემული. ინფორმაცია პროგრამის შესახებ ფონდის ვებ-გვერდზე 29 სექტემბერს განთავსდა, ხოლო პროექტების რეგისტრაცია 29 ოქტომბერს მთავრდებოდა. 

მაგისტრანტებისთვის გამოცხადებული კონკურსის პირობები და გარემოებები წარმოქმნის საფუძვლიან ეჭვს, რომ ჩვეულებრივი სტუდენტისთვის სრულყოფილი განცხადების მომზადება და კონკურსში მონაწილეობა შესაძლებელია სერიოზულ შეზღუდვებთან და ინფორმაციის ნაკლებობასთან იყოს დაკავშირებული. აშკარაა, რომ საკონკურსო მოთხოვნები კონკურსის ხანგრძლიბობასთან არაპროპორციულია.

აქედან გამომდინარე, მივმართავთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და მოვუწოდებთ, რომ გაახანგრძლივონ გამოცხადებული კონკურსის ვადა და დაინიშნოს საპროექტო განცხადებების მიღების ადეკვატური თარიღი, რათა ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა შეძლოს კონკურსში მონაწილეობა. ვფიქრობთ, ამგვარი ნაბიჯი პროცესს უფრო გამჭვირვალეს და სამართლიანს გახდის.

სამინისტრომ აგრეთვე უნდა უზრუნველყოს მთლიანი პროცესის (განცხადებების მიღების, განცადებების განხილვის, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების) ღიაობა. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კონკურსის ყველა ეტაპის, მათ შორის საბოლოო გამარჯვებულების ვინაობისა და მათი პროექტების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება.
 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის ბიუროკრატიული ხარჯების ანალიზი

26.10.2021

მედიააკადემიასთან დავა სასამართლოს მეორე ინსტანციამაც IDFI-ის სასარგებლოდ გადაწყვიტა

22.10.2021

IDFI საერთაშორისო ქსელის - გამოაქვეყნე რასაც იხდი (PWYP) წევრი გახდა

22.10.2021

კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამა დაიწყო

20.10.2021
განცხადებები

კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის განცხადება

27.10.2021

ხელისუფლებამ მიხეილ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში ექიმთა მულტიფუნქციური ჯგუფისა და სახალხო დამცველის რეკომენდაციები სრულად უნდა გაითვალისწინოს

26.10.2021

IDFI საარჩევნო კოდექსსა და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს ეხმიანება

18.10.2021

კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის სახელმწიფო ინსპექტორს მოსმენების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის შემოწმებისკენ მოუწოდებს

27.09.2021
ბლოგპოსტები

ონლაინ ინფორმაციის მანიპულირების ეფექტები: ვინ უნდა შეიმუშავოს და განახორციელოს საჭირო მექანიზმები

20.10.2021

სამთავრობო OGP-ის რეგრესი საქართველოში

06.10.2021

სიკვდილი, როგორც საარჩევნო კამპანიის ძირითადი ნარატივი საქართველოში

29.09.2021

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა - სისტემური გამოწვევა საქართველოსთვის

16.09.2021