IDFI განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართავს

სიახლეები | განცხადებები 5 დეკემბერი 2013

2013 წლის 3 დეკემბერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების მოსაპოვებლად. კონკურსი დღეს, 5 დეკემბერს იხურება. ამგვარი პროექტების ინიცირება მხოლოდ მისასალმებელია, თუმცა საკონკურსო განცხადებების წარსადგენად დაწესებული მხოლოდ ორდღიანი ვადა ეჭვქვეშ აყენებს პროცესის გამჭვირვალედ და სამართლიანად წარმართვის შესაძლებლობას. ამგვარი მოკლე პერიოდი - სულ 2 დღე - სტუდენტების მიერ არათუ სრულყოფილი პროექტების ჩამოსაყალიბებლად, არამედ კონკურსის შესახებ ინფორმაციის სათანადოდ გავრცელებისთვისაც არ არის საკმარისი (ბრძანება 2013 წლის 2 დეკემბრით თარიღდება და სავარაუდოდ, აქამდე მის შესახებ ინფორმაცია მასობრივად ვერ გავრცელდებოდა).

აღსანიშნავია კონკურსის მოთხოვნები და პირობები, კერძოდ:
• დაფინანსება შეიძლება მოიპოვოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულმა, აქტიური სტუდენტის სტატუსის მაგისტრანტთა ჯგუფმა (3-5 სტუდენტისგან დაკომპლექტებული);
• სასწავლო კვლევითი პროექტის ჯგუფს უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი, დოქტორანტის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი;
• საპროექტო განაცხადის წარდგენისას სტუდენტებმა შემდეგი დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ:

o სამეცნიერო ხელმძღვანელის განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ;
o საპროექტო წინადადება, რომელიც უნდა მოიცავდეს პროექტის დასაბუთებას, დაგეგმილი კვლევის აღწერას, გეგმა-გრაფიკს, დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას და მოსალოდნელი შედეგების აღწერას;
o პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის პროფესიული ავტობიოგრაფია;
o მხარდაჭერის წერილი იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, რომელშიც სწავლობენ მაგისტრანტები.

აღნიშნული პირობები კონკურსის ვადების შეუსაბამობაზე ყველაზე მეტად მეტყველებენ. კერძოდ, საეჭვოა როგორ მოახერხებენ მაგისტრანტები 2 დღეში არამხოლოდ 3-5 კაციან ჯგუფში საერთო კვლევით წინადადებაზე კონსულტაციას და მომავალ თანამშრომლობაზე შეთანხმებას, რომ არაფერი ვთქვათ აკადემიურ ხელმძღვანელთან შეთანხმებაზე. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია მხარდაჭერის წერილის აუცილებლობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან. როგორც მინიმუმ, ამგვარი წერილის მოპოვება ხშირად ბიუროკრატიულ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. თუმცა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა საპროექტო წინადადების, გეგმა-გრაფიკისა და ფინანსური დასაბუთების 2 დღეში სრულყოფილად მომზადების საკითხია.


აღნიშნული პროგრამისთვის გამოყოფილია 240 000 ლარი. თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი 30 000 ლარი შეიძლება იყოს. ამიტომაც, აუცილებელია, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ეჭვი დაფინანსების შეუფერებელ პირობებში გაცემის შესახებ.

გასათვალისწინებელია, რომ მსგავსი ტიპის კონკურსი მანამდე განათებლისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ რუსთაველის ფონდმა გამოაცხადა დოქტორანტურის სტუდენტებისთვისაც. ამ შემთხვევაში ბრძანება 23 სექტემბერს იყო გამოცემული. ინფორმაცია პროგრამის შესახებ ფონდის ვებ-გვერდზე 29 სექტემბერს განთავსდა, ხოლო პროექტების რეგისტრაცია 29 ოქტომბერს მთავრდებოდა. 

მაგისტრანტებისთვის გამოცხადებული კონკურსის პირობები და გარემოებები წარმოქმნის საფუძვლიან ეჭვს, რომ ჩვეულებრივი სტუდენტისთვის სრულყოფილი განცხადების მომზადება და კონკურსში მონაწილეობა შესაძლებელია სერიოზულ შეზღუდვებთან და ინფორმაციის ნაკლებობასთან იყოს დაკავშირებული. აშკარაა, რომ საკონკურსო მოთხოვნები კონკურსის ხანგრძლიბობასთან არაპროპორციულია.

აქედან გამომდინარე, მივმართავთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და მოვუწოდებთ, რომ გაახანგრძლივონ გამოცხადებული კონკურსის ვადა და დაინიშნოს საპროექტო განცხადებების მიღების ადეკვატური თარიღი, რათა ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა შეძლოს კონკურსში მონაწილეობა. ვფიქრობთ, ამგვარი ნაბიჯი პროცესს უფრო გამჭვირვალეს და სამართლიანს გახდის.

სამინისტრომ აგრეთვე უნდა უზრუნველყოს მთლიანი პროცესის (განცხადებების მიღების, განცადებების განხილვის, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების) ღიაობა. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კონკურსის ყველა ეტაპის, მათ შორის საბოლოო გამარჯვებულების ვინაობისა და მათი პროექტების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება.
 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის წევრებმა სამუშაო შეხვედრა გამართეს

10.08.2020

სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა

31.07.2020

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2019

30.07.2020

საჯარო მმართველობის რეფორმის 2019 - 2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის შუალედური ალტერნატიული ანგარიშის პრეზენტაცია

28.07.2020
განცხადებები

შინაურ ბინადარ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის მიმართულებით აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა

21.07.2020

არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შექმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო

08.07.2020

კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის განცხადებას ავრცელებს

26.06.2020

მოვუწოდებთ კახა კალაძეს იფიქროს ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე

24.06.2020
ბლოგპოსტები

12 წელი 2008 წლის აგვისტოს ომიდან: რუსული დეზინფორმაცია და რეალური ფაქტები

07.08.2020

კოვიდ-19-ის დროს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები

15.06.2020

Covid 19-ის გავლენა საარჩევნო პროცესებზე მსოფლიოში

11.06.2020

ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამოუკიდებლობა

26.05.2020