მარიამ საღარეიშვილი

m.saghareishvili@idfi.ge

+99532 2921514

მარიამ საღარეიშვილი

ანალიტიკოსი

მარიამ საღარეიშვილი IDFI-ს 2021 წელს შემოუერთდა „Deloitte Consulting“-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით“ ფარგლებში.


IDFI-ში მუშაობის დაწყებამდე მარიმი მუშობდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის მიმართულებით და მკვლევარად პი ემ სი კვლევით ცენტრში. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ISET-დან და ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.


მარიამი არის ეკონომიკური კვლევების ავტორი. მას აქვს 5 წლიანი გამოცდილება აკადემიურ საქმიანობაში, კერძოდ კითხულობს ლექციებს რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.