აუდიტის ანგარიშები

2023 ფინანსური წელი | დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტის ანგარიშიაუდიტორული კომპანია შპს "მოორ ეიბისი"

 

2022 ფინანსური წელი | დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტის ანგარიში | აუდიტორული კომპანია შპს "კრესტონ ჯორჯია"

 

2021 ფინანსური წელი | დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტის ანგარიში | აუდიტორული კომპანია შპს "მოორ ეიბისი"

 

2020 ფინანსური წელი | დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტის ანგარიში | აუდიტორული კომპანია შპს "მოორ ეიბისი"

 

2019 ფინანსური წელი | დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტის ანგარიში | აუდიტორული კომპანია შპს "მოორ ეიბისი"

 

2018 ფინანსური წელი | დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტის ანგარიში | აუდიტორული კომპანია მორისონ ჯორჯია

 

2017 ფინანსური წელი | დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტის ანგარიში | აუდიტორული კომპანია გრანთ თორნთონი

 

2016 ფინანსური წელი | დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტის ანგარიში  | აუდიტორული კომპანია გრანთ თორნთონი