ეროვნული სამართლებრივი აქტები

5 აგვისტო 2014 image

საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ

საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მიღებულია 2004 წლის 24 ივნისს. კანონი ხაზს უსვამს სახელმწიფოს ვალდებულებას ცნოს და დაიცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას,  როგორც წარუვალი და უზენაესი ადამიანური ფასეულობა.

5 აგვისტო 2014 image

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ზღუდავს პერსონალური, პირადი,სახელმწიფო და სხვა სახის ინფორმაციის გასაიდუმლოებას, ადგენს სისხლის სამართლებრივ  პასუხისმგებლობას სიტყვის თავისუფლების ხელყოფისათვის, ინფორმაციის გაცნობაზე უარის თქმის ან არასწორი ინფორმაციის მიწოდებისათვის, რაც საფრთხეს უქმნის გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობას. 

პირველი 1 2 ბოლო შემდეგი