ეკა კალანდაძე

e.kalandadze@idfi.ge

+99532 2921514

ეკა კალანდაძე

უმცროსი მკვლევარი

ეკა კალანდაძე IDFI-ის მეხსიერებისა და დეზინფორმაციის კვლევების გუნდს 2021 წელს შემოუერთდა და პირველი პროექტი, რომელშიც ჩაერთო იყო "ინტერრელიგიური გაგება გრაფიკული ხელოვნების საშუალებით".

 

ეკას მინიჭებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი ისტორიის მიმართულებით. ამჟამად სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე.

 

მას აქვს შსს არქივსა და საქართველოს ეროვნულ არქივში მუშაობის გამოცდილება. ასევე, ევროპის მასშტაბით, სხვადასხვა ქვეყანაში (გერმანია, ბელარუსი, ლიეტუვა, რუსეთი) მდებარე არქივებთან ურთიერთობის გამოცდილება, მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლთა თემატიკასთან მიმართებით.
ევროპის აკადემიურ ცენტრში გავლილი აქვს ტრენინგ-კურსი მენეჯმენტის მიმართულებით. იყო მონაწილე საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის განხორციელებული პროექტის "ახალგაზრდა გარემოსდამცველ ლიდერთა სკოლა". ეკა აქტიურად იყო ჩართული არაერთ ტრენინგსა და მოხალისეობრივ საქმიანობაში.