შედარება წლების მიხედვით
2022 - სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოტანილი განაჩენი - განხილულია არსებითად - საქმე
საქმე პირი
განხილულია არსებითად 5902 6598
გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი 560 633
გამოტანილია ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენი 251 297
შეწყდა 411 448
გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი 4680 5220
საპროცესო შეთანხმებით
საპროცესო შეთანხმება 11865 13351
არსებითად განხილვა (შეწყვეტილი საქმეების გამოკლებით) 5491 6150
საქმე
საქმე
საქმე
საქმე