შედარება წლების მიხედვით
2022 - შეეფარდა აღკვეთი ღონისძიება - პირი
პირი
შეეფარდა აღკვეთი ღონისძიება 12541
დაპატიმრება 4830
გირაო 7555
სხვა არასაპატიმრო 156
პირი
პირი
პირი