შედარება წლების მიხედვით
2021 - სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებაზე განხილული შუამდგომლობები - სასამართლოების მიხედვით - განხილულია
განხილულია დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა
სასამართლოების მიხედვით 1207 1055 29 123
თბილისი 782 707 16 59
რუსთავი 65 61 2 2
ქუთაისი 58 41 4 13
ზუგდიდი 53 36 17
მცხეთა 36 33 1 2
ბოლნისი 33 31 2
გორი 27 26 1
სამტრედია 27 17 10
ბათუმი 20 16 4
გურჯაანი 20 15 5
ახალციხე 20 18 1 1
ოზურგეთი 12 12
სენაკი 9 6 1 2
თელავი 9 3 1 5
ცაგერი 8 8
ზესტაფონი 7 7
ხაშური 5 5
ამბროლაური 5 5
თეთრიწყარო 4 1 3
ფოთი 3 3
ხელვაჩაური 2 2
ონი 1 1
სიღნაღი 1 1
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია
განხილულია