დამცავი ორდერი
სულ საქართველო 104
თბილისი 60
გურია 1
იმერეთი 1
კახეთი 3
მცხეთა მთიანეთი
რაჭა ლეჩხუმი
სამეგრელო - ზემო სვანეთი 2
სამცხე ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 12
ქვემო ქართლი 7
აჭარა 17