წელი: 2015

Gia Benashvili

LTD Goergia Gas Transportation Company

თანამდებობა Director General
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 6 თვე
შემოსავალი 54609
საშუალო თვიური შემოსავალი 4551
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 43687.2
დეკლარაცია