წელი: 2015

Giorgi Alibegashvili

Tbilisi City Hall

თანამდებობა Tbilisi City Hall Chairman
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 61596
საშუალო თვიური შემოსავალი 5133
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 19116
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 31 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49276.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 19116
  • სარგო 42480