წელი: 2016

Giorgi Alibegashvili

Tbilisi City Hall

თანამდებობა Tbilisi City Hall Chairman
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 67968
საშუალო თვიური შემოსავალი 5664
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 25488
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 38 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54374.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 25488
  • სარგო 42480